FANDOM


M.gündoğan
Bakınız

Şablon:Planlamabakınız d


Plan Planlama Mersin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Local Investment Planning Project Hollanda Belediyeler Birliği ihaleyi aldı Yerel Yatırım Planlama Projesi (Katılımcıların listesi bunda) Yerel Yatırım Planlama Projesi/Açılış Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/1.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/2.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/3.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Bilgilendirme Günü Yerel Yatırım Planlama Projesi/İhaleyi alan firma
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
ÇKA Statejik Planlama
Planlama ve Koordinasyon Bürosu Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 5018 İn Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme Maddesi
Stratejik Planlama Kursu İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu Aile planlama hizmetleri - kadın Sağlığı Projesi İl Hayatboyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı/BURSA İl hayatboyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu/Bursa 2013-2014 toplantısı EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU İl Hayatboyu öğrenme, Halk eğitimi, planlama ve işbirliği toplantı/Bursa/Toplantı tutanağı/Eylül 2012 Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ender Özbek

Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Mustafa Gündoğan ile ilgili bir şeyler var
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

 • 1965 Balıkesir doğumlu olup ilkokulu Halalca Köyü İlkokulu'nda, orta ve liseyi Balıkesir İmam Hatip Lisesi'nde okudu.
 • 1987'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra ayrıca 1989 yılında Polis Akademisi'ni bitirdi.
 • Yüksek Lisansını Kırıkkale Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında 1998 yılında tamamladı. (Tez konusu: Yerel Yönetimler - İl Özel İdareleri)
 • Evli ve 3 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

İŞ HAYATI

 • 1989-1990 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Komiser Muavini olarak çalıştı. 1990 yılında girdiği Mülki İdare Amirliği'nde 19 yıl Kaymakam ve Vali Yardımcısı olarak 8 ayrı ilde çalıştı.
 • 2009 yılı sonunda Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na kurucu Genel Sekreter olarak atandı ve bu görevini 2013 yılı Temmuz ayına kadar sürdürdü.
 • 14 Ekim 2013 tarihinde Erzurum Vali Yardımcısı olarak tekrar mülki idare amirliği görevine dönmüştür.

Bağlı Olan Kurumlar

BAŞBAKANLIĞA BAĞLI KURULUŞLAR

 • 1.İl Müftülüğü
 • 2.Diy.Ö.Nasuhi Bilmen Eğitim Merkezi Müd.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR

 • 1.İl Yazı İşleri Müdürlüğü
 • 2.Etik Kurulu Başkanlığı
 • 3.İdari Hizmeler Şube Müdürlüğü
 • 4.Bina Daire Amirliği
 • 5.İl Basın Müdürlüğü
 • 6.BİMER
 • 7.İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
 • 8.İl Jandarma Komutanlığı
 • 9.İl Emniyet Müdürlüğü
 • 10.Polis MYO Müdürlüğü
 • 11.Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü
 • 12.İl Mahalli idareler Müdürlüğü
 • 13.İl idare Kurulu Müdürlüğü
 • 14.Bilgi işlem Şube Müdürlüğü
 • 15.Hukuk işleri Şube Müdürlüğü
 • 16.İl İnsan Haklan Kurulu Başkanlığı
 • 17.Terörle Müc. Zarar Gör. Kom. Bşk.
 • 18.İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

İLDE BİRİMİ OLMAYAN KURULUŞLAR

VALİNİN VERECEĞİ DİĞER GÖREVLER

İLÇELERİN İŞ ve İŞLEMLERİ

 • 1.Palandöken
 • 2.Yakutiye
 • 3.Aziziye
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.