FANDOM


Mustafa TEKMEN VALİ

ÖzgeçmişiEdit

1952 Yılında Kütahya’nın Altıntaş İlçesinde doğdu.

EğitimiEdit

İlkokulu Kütahya’da bitirdi. Ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. 1976-1977 öğrenim yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümünden mezun oldu.

Mesleki kariyeriEdit

1978-1981 yılları arasında Gümrük ve Tekel Bakanlığı’nda Tekel Müfettişi olarak görev yaptı.

1981 yılında Kütahya’da Kaymakam Adayı olarak başladığı Mülki İdare Amirliği mesleğinde sırası ile, Tavşanlı, Bayramiç ve Yenice Kaymakam Vekilliklerinde bulundu.

1983 yılında Kahramanmaraş Türkoğlu, 1987 yılında Ordu Akkuş, 1989 yılında da Denizli Acıpayam Kaymakamlıklarına atandı.

1989 yılında kazandığı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’ne, 1990 yılında da Mülkiye Başmüfettişliği’ne atandı.

Bu arada Bakanlıkça verilen görev üzerine, 1995 yılında “Yetki Devri’nin bütün hukuki yönleri ve sonuçlarını belirleyen” bir İnceleme ve Araştırma Raporu hazırladı.

1996 yılında Bakanlıkça başlatılan “Mahalli İdarelerin Geliştirilmesine Yönelik Reform Çalışmaları" kapsamında hazırlanan “Kanun Tasarıları”nı hazırlayan komisyonda görev yaptı.

1997 yılında, gene Bakanlıkça verilen görev üzerine, “Bürokratik İşlemlerin Azaltılması ve Hizmetlerin En Kısa Sürede Sonuçlandırılması İçin Merkezi İdarenin İllere ve Mahalli İdarelere Devredebileceği Yetki ve Görevler”in belirlendiği İnceleme ve Araştırma Raporu’nu hazırladı ve bu rapor Bakanlıkça uygulamaya konduğu gibi diğer Bakanlıklar’da da uygulanması önerisiyle Başbakanlığa sunuldu.

1997 yılında “Belediye İktisadi Teşebbüsleri” üzerinde hazırladığı Yüksek Lisans Tezi ile mastır yaptı.

2000 yılında, İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım sürecinde bazı yasalarda gerek görülen değişikliklerle ilgili olarak, inceleme ve araştırma yapmak üzere 6 ay süre ile İngiltere’ye gönderildi.

2003–2005 yıllarında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ocak 2006-Eylül 2009 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. 4 Eylül 2009 tarihinden bu yana Ardahan Valiliği görevini yürütmektedir.

Bu güne kadar, merkezi ve mahalli idareler konularında, çok sayıda makale ve incelemeleri yayımlandı.

Evli ve 3 çocuk babası olup Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.