Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.698
pages

Nâmus-i Ekber

“Bir kimsenin sırlarına vakıf olan kişi” manâsına gelen nâmus kelimesi bu manâ ile ilgili olarak Mukarreb Melekler (Melâike-i mukarrabin) manâsında kullanılmaktadır. “En büyük Nâmus” manâsındaki Nâmus-i Ekber ise Cebrail’i ifade için zikredilmektedir. Diğer mukarreb melekler içinde vahiy sırlarına vakıf olan, diğer meleklerin bilmedikleri bu vahiy sırlarını bilen, manâsını anlatmak üzere Cebrâil’e Nâmus-i Ekber denmiştir.

Cebrâil’in bu ismi hadis-i şeriflerde geçmektedir.

"Namus",sır sahibi demektir.Namus-u ekber kelimeside "Büyük sırrın sahibi" demektir.Cebrail aleyhisselam,Allah (c.c.) ile Peygamberler arasındaki vahyin esrarını koruduğu için kendisine bu ünvan verilmiştir.

Eflatun ya da Platon - Telhis-u Nevamis-ul Eflatun Farabinin Kanunları tercümesidir.

Şablon:Şeriat

Advertisement