FANDOM


Wikipedia-logo-tr
'den Nüfus ile ilgili bir şeyler var
World Population

World Population

Watch human population grow from 1 CE to present and see projected growth in under six minutes. One dot = 1 million people. https://www.youtube.com/user/worldof7billion/videos

Bakınız

Şablon:Nüfusbakınız - d {{Nüfusbakınız}} Şablon:Nüfus


Demografi Galebe-i nüfus 5490 Nüfus Nefis Nefes Enfes Enfas Nefese Teneffüs
Son: Yeni ehliyet ve kimlik Nüfus işlemleri Nüfus cüzdanızı kaybederseniz Nüfus İşlemlerinde Uyulacak Kamu Hizmeti Standartları Tablosu
*Teşkilat: İlçe Nüfus Müdürlüğü Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü Mersin İl Nüfus Müdürlüğü <Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü *KavramlarNüfus Nüfus olayları Doğum Ölüm Evlenme Boşanma Adres *SistemlerAdres Adres Kayıt Sistemi Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Standardı ve Adres Kayıt Sistemi Kimlik Paylaşım Sistemi *RakamlarNüfus/Mersin Nüfus/Yenişehir Nüfus/Türkiye Mersin İlinin 31.12.2008 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi,Nufüs Durumu *Yenişehir : Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü Nüfus/Yenişehir mahalleleri Nüfus/Yenişehir seçmeni * Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü: Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü/Personel Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü/Görev dağılımı Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü/Brifing Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü/Eski-Yeni Hali Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü/Vatandaş rehberi Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü/SSS * Denetim: Mülkiye Müfettişleri için İlçe Nüfus Müdürlüğü Teftiş Rehberi * Genel konular: SSS/Nüfus Portal:Nüfus Müdürlüğü Portal:Nüfus Nüfus mevzuatı *Nüfus mevzuatı:5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Nüfus mevzuatı 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının tutulması Hakkında Yönetmelik
Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
Şablonlar Şablon:Nüfus Şablon:Nüfusbakınız Şablon:Nüfus AKSS Şablon:Nüfus Brifing Şablon:Nüfus Faaliyet Raporu Şablon:Nüfus Müdürlüğü Personeli Şablon:Nüfus QMatik Şablon:Adresbakınız


Bakınız

Şablon:Adresbakınız - d {{Adresbakınız}}


Adres - İkamet

Adres beyanı
Adres değişikliği 20 gün içerisinde yapılmalıdır. Yoksa 2012 de 390 TL ceza ödenir. Gerçeğe aykırı beyanda 782 TL ödenir. ceza

Adres tanımları
Adres bileşenleri
Yerleşim yeri adresi
Diğer adres
Adres ile ilgili ilkeler
Adresleri ve görevlinin adı-telefonu

*Sistemler:
Adres Kayıt Sistemi < Ulusal Adres Veri Tabanı < Adres Standardı ve Adres Kayıt Sistemi < Kimlik Paylaşım Sistemi

*Kavramlar:
Nüfus < Nüfus olayları

*Teşkilat:
İlçe Nüfus Müdürlüğü < Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü < Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Mersin İlinin 31.12.2008 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi,Nufüs Durumu
Mevzuat
Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
Adres kayıt sistemi yönetmeliği
Adres kayıt sistemi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
Adres kayıt sistemi uygulama yönergesi

Şablonlar
Şablon:Adresbakınız - Şablon:Adres - Şablon:Nüfus - Şablon:Nüfusbakınız - Şablon:Nüfus AKSS - Şablon:Nüfus Brifing - Şablon:Nüfus Faaliyet Raporu - Şablon:Nüfus Müdürlüğü Personeli - Şablon:Nüfus QMatik

Adres Kayıt Sistemi
Adres Kayıt Sistemi (AKS), adres işlemlerindeki dağınık yapının tek bir kurumda toplanması, vatandaşlara ait adres bilgilerinin standardının belirlenmesi, paylaşımının sağlanması ve koordinasyon işlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

ADRES KAYIT SİSTEMİ RESMİ SİTESİ
Adres Kayıt Sistemi konusundaki tüm bilgilere bu sayfa yoluyla erişebilirsiniz.[1]

ADRES KAYIT SORGULAMA
TC Kimlik No'nuzu girerek, Adres Kayıt Sistemi içerisinde kayıtlı olup olmadığınızı veya adresinizin doğru olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. [2]

ADRES KAYIT SİSTEMİ İLE İLGİLİ FORMLAR
Bu sayfada, Türkiye'de ve yurtdışında yaşayan vatandaşlar için adres beyan formlarıyla, adres değişikliği bildirim listesi, yerleşim yeri ve diğer adres belgesini edinebilirsiniz.

İnternet üzerinden Elektronik İmza ile Adres Beyanı Verme İşlemi
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesi ile adres değişikliği bildirimlerinin şahsen, posta ya da elektronik imza yoluyla yapılması öngörülmüştür. Yerleşim yeri ve diğer adres değişiklik bildirimlerinizi çevrim içi gerçekleştirmek için https://adres.nvi.gov.tr/pages/bildirim/internetbeyan/internetbeyan.aspx linkine tıklayınız.

Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği'ne göre ülkemizde adres bileşenlerinin tanımı yapılarak "adres"e bir standart getirilmiştir. Numarataj çalışmaları belediye ve özel idarelerce yeniden yapılmıştır. Vali ve kaymakamların başkanlığını yaptığı yürütme kurullarınca adres bilgileri ile T.C. Kimlik Numaralarının eşleştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Devlet İstatistik Kurumu tarafından yapılan bu çalışmalar tamamlanarak oluşturulan "Ulusal Adres Veri Tabanı" Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne 17.08.2007 tarihinde devredilmiştir. Sistem devreye girmiş olup, özel idare ve belediyeler yapı ruhsatlarını bu sistemden üretmeye başlamışlardır. Bu sayede UAVT de güncellenmeye başlanmıştır. Önümüzdeki günlerde veri tabanındaki bilgiler KPS ile kurumların paylaşımına açılacaktır. (TC Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)

Dosya:World population.PNG

Nüfus, belirli bir zamanda sınırları tanımlı bir bölgede yaşayan insan sayısıdır. Sözcük çoğunlukla insan sayısını belirleyen bir kavram olarak kullanılır. Nüfus bir ülkede, bir bölgede,bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayıdır.

Nüfus, sayımlar yoluyla belirlenir. Nüfus sayımları seçmenlerin belirlenmesinin yanı sıra başka pek çok amaç için de yapılmaktadır. İlk nüfus sayımlarının temel amacı askeri gücü belirlemek, vergilendirme için kolaylık sağlamaktı ve yalnızca erkekler dikkate alınıyor, kadınlar ve çocuklar göz ardı ediliyordu. Nüfus sayımlarındaki diğer amaçlar da şunlardır: Erkek-kadın nüfusu belirlemek, kırsal-kentsel nüfusu belirlemek, nüfus yerleşim yerlerine göre dağılımını belirlemek, okuma-yazma oranını belirlemek, eğitim durumunu belirlemek, nüfusu belirlemek, nüfusun yaşlara göre dağılımını belirlemek ve daha birçok amaçtan dolayı yapılır.

Düzenli sayımlar yakın tarihlidir. 14. yüzyılda İskandinav ülkelerinin uygulamaları ile başlamıştır. Nüfus sayımları yoluyla bir yerleşim birimindeki insan grubunun demografik özellikleri ortaya konur. Yaş ve vücut yapısı, ekonomik ve sosyal durum gibi. Düzenli sayımlar, nüfusun artış hızı, ölümler, doğumlar ve göçler gibi demografik göstergelerin gidişatını belirlenmesine olanak tanır ancak tüm dünyada, her ülkenin farklı nüfus sayım uygulamaları (yineleme süresi, güvenirlik vb.) nedeniyle tüm dünya nüfusu hakkında sağlıklı verilere ulaşmak güçtür.

Dünya 6,6 milyarı geçmiştir ve önemli toplanma alanları Çin'in doğusu ve Japonya; Hindistan, Kuzey Amerika'nın doğusu ve Batı Avrupa'dır. Dünya Nüfusu, Birleşmiş Milletler tarafından nüfus saati ile izlenmektedir.

de:Bevölkerung af:Bevolking ast:Población bg:Население cs:Obyvatelstvo cv:Халăх йышě el:Πληθυσμός en:Population es:Población et:Rahvaarv fr:Population hr:Stanovništvo hu:Populáció is:Fólksfjöldi it:Popolazione ja:人口 ka:მოსახლეობა lt:Populiacija nl:Bevolking pt:População ro:Populaţie ru:Население simple:Population sv:Befolkning th:ประชากร tl:Populasyon zh:人口

[[zh-min-nan:Jîn-kháu|zh-min-nan:Jîn-kháu
Nüfus1

Mersin Yenişehir ilçesinin 2008 ve 2009 genel nüfus durumu ve nüfus artış hızı

]]

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Nüfus

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Bir ülkede, bir bölgede, bir evde yaşayanların oluşturduğu toplam kişi sayısı.

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>


Şablon düğümü tespit edildi: Şablon:Population


Dosya:Population density.png
Dosya:Population density key.png

A population is a summation of all the organisms of the same group or species, which live in a particular geographical area, and have the capability of interbreeding.[1][2]

In ecology, the population of a certain species in a certain area is estimated using the Lincoln Index. The area that is used to define a sexual population is defined as the area where inter-breeding is potentially possible between any pair within the area. The probability of interbreeding is greater than the probability of cross-breeding with individuals from other areas. Under normal conditions, breeding is substantially more common within the area than across the border.[3]

In sociology, population refers to a collection of humans. Demography is a social science which entails the statistical study of human populations. This article refers mainly to human population.

Population genetics (ecology)Edit

In population genetics a sexual population is a set of organisms in which any pair of members can breed together. This means that they can regularly exchange gametes to produce normally-fertile offspring, and such a breeding group is also known therefore as a gamodeme. This also implies that all members belong to the same of species, such as humans.[4] If the gamodeme is very large (theoretically, approaching infinity), and all gene alleles are uniformly distributed by the gametes within it, the gamodeme is said to be panmictic. Under this state, allele (gamete) frequencies can be converted to genotype (zygote) frequencies by expanding an appropriate quadratic equation, as shown by Sir Ronald Fisher in his establishment of quantitative genetics.[5]

This seldom occurs in nature: localisation of gamete exchange – through dispersal limitations, or preferential mating, or cataclysm, or other cause – may lead to small actual gamodemes which exchange gametes reasonably uniformly within themselves, but are virtually separated from their neighbouring gamodemes. However, there may be low frequencies of exchange with these neighbours. This may be viewed as the breaking up of a large sexual population (panmictic) into smaller overlapping sexual populations. This failure of panmixia leads to two important changes in overall population structure: (1) the component gamodemes vary (through gamete sampling) in their allele frequencies when compared with each other and with the theoretical panmictic original (this is known as dispersion, and its details can be estimated using expansion of an appropriate binomial equation); and (2) the level of homozygosity rises in the entire collection of gamodemes. The overall rise in homozygosity is quantified by the inbreeding coefficient (f or φ). Note that all homozygotes are increased in frequency – both the deleterious and the desirable. The mean phenotype of the gamodemes collection is lower than that of the panmictic "original" – which is known as inbreeding depression. It is most important to note, however, that some dispersion lines will be superior to the panmictic original, while some will be about the same, and some will be inferior. The probabilities of each can be estimated from those binomial equations. In plant and animal breeding, procedures have been developed which deliberately utilise the effects of dispersion (such as line breeding, pure-line breeding, back-crossing). It can be shown that dispersion-assisted selection leads to the greatest genetic advance (ΔG = change in the phenotypic mean), and is much more powerful than selection acting without attendant dispersion. This is so for both allogamous (random fertilization)[6] and autogamous (self-fertilization) gamodemes.[7]

World human population Edit

Ana madde: World population

As of today's date, the world population is estimated by the United States Census Bureau to be İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri "[" billion.[8] The US Census Bureau estimates the 7 billion number was surpassed on 12 March 2012. According to a separate estimate by the United Nations, Earth’s population exceeded seven billion in October 2011, a milestone that offers unprecedented challenges and opportunities to all of humanity, according to UNFPA, the United Nations Population Fund.[9]

According to papers published by the United States Census Bureau, the world population hit 6.5 billion on 24 February 2006. The United Nations Population Fund designated 12 October 1999 as the approximate day on which world population reached 6 billion. This was about 12 years after world population reached 5 billion in 1987, and 6 years after world population reached 5.5 billion in 1993. The population of someŞablon:Which countries, such as Nigeria, is not even known to the nearest million,[10] so there is a considerable margin of error in such estimates.[11]

Researcher Carl Haub calculated that a total of over 100 billion people have probably been born in the last 2000 years.[12]

Predicted growth and decline Edit

Dosya:World population growth - time between each billion-person growth.jpg

Population growth increased significantly as the Industrial Revolution gathered pace from 1700 onwards.[13] The last 50 years have seen a yet more rapid increase in the rate of population growth[13] due to medical advances and substantial increases in agricultural productivity, particularly beginning in the 1960s,[14] made by the Green Revolution.[15] In 2007 the United Nations Population Division projected that the world's population will likely surpass 10 billion in 2055.[16]

In the future, the world's population is expected to peak,[17] after which it will decline due to economic reasons, health concerns, land exhaustion and environmental hazards. According to one report, it is very likely that the world's population will stop growing before the end of the 21st century. Further, there is some likelihood that population will actually decline before 2100.[18][19] Population has already declined in the last decade or two in Eastern Europe, the Baltics and in the Commonwealth of Independent States.[20]

The population pattern of less-developed regions of the world in recent years has been marked by gradually declining birth rates. These followed an earlier sharp reduction in death rates.[21] This transition from high birth and death rates to low birth and death rates is often referred to as the demographic transition.[21]

Control Edit

Human population control is the practice of altering the rate of growth of a human population. Historically, human population control has been implemented with the goal of increasing the rate of population growth. In the period from the 1950s to the 1980s, concerns about global population growth and its effects on poverty, environmental degradation and political stability led to efforts to reduce population growth rates. While population control can involve measures that improve people's lives by giving them greater control of their reproduction, a few programmes, most notably the Chinese government's one-child per family policy, have resorted to coercive measures.

In the 1970s, tension grew between population control advocates and women's health activists who advanced women's reproductive rights as part of a human rights-based approach.[22] Growing opposition to the narrow population control focus led to a significant change in population control policies in the early 1980s.[23]

See alsoEdit

ReferencesEdit

 1. "Population". Biology Online. http://www.biology-online.org/dictionary/Population. Retrieved 5 December 2012. 
 2. "Definition of population (biology)". Oxford Dictionaries. Oxford University Press. http://oxforddictionaries.com/definition/english/population?q=population. Retrieved 5 December 2012. "a community of animals, plants, or humans among whose members interbreeding occurs" 
 3. {{{başlık}}}. ISBN 978-0-87893-308-2.
 4. {{{başlık}}}. ISBN 978-0-87893-308-2.
 5. {{{başlık}}}. ISBN 0-19-850440-3.
 6. Gordon, Ian L. (2000). "Quantitative genetics of allogamous F2 : an origin of randomly fertilized populations". Heredity 85: 43–52. doi:10.1046/j.1365-2540.2000.00716.x. PMID 10971690. 
 7. Gordon, Ian L. (2001). "Quantitative genetics of autogamous F2". Hereditas 134 (3): 255–262. doi:10.1111/j.1601-5223.2001.00255.x. PMID 11833289. 
 8. U.S. Census Bureau – World Pop Clock Projection
 9. to a World of Seven Billion People UNFPA 12.9.2011
 10. "Cities in Nigeria: 2005 Population Estimates – MongaBay.com". http://www.mongabay.com/igapo/2005_world_city_populations/Nigeria.html. Retrieved 1 July 2008. 
 11. "Country Profile: Nigeria". BBC News. 24 December 2009. http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/country_profiles/1064557.stm. Retrieved 1 July 2008. 
 12. Haub, C. 1995/2004. "How Many People Have Ever Lived On Earth?" Population Today, http://www.prb.org/Articles/2002/HowManyPeopleHaveEverLivedonEarth.aspx
 13. 13,0 13,1 As graphically illustrated by population since 10,000BC and population since 1000AD
 14. Şablon hatası:başlık gerekiyor.
 15. Food First/Institute for Food and Development Policy
 16. Şablon:Cite press release
 17. World Population Development Statistics: Forecast, United Nations, 2011.
 18. "The End of World Population Growth". http://www.nature.com/nature/journal/v412/n6846/full/412543a0.html. Retrieved 4 November 2008. 
 19. Ojovan M.I., Loshchinin M.B. Heuristic Paradoxes of S.P. Kapitza Theoretical Demography. European Researcher, 92 (3), 237-248 (2015). http://www.erjournal.ru/journals_n/1427563722.pdf (2015)
 20. Shackman, Gene, Xun Wang and Ya-Lin Liu. 2011. Brief review of world population trends. Available at http://gsociology.icaap.org/report/demsum.html
 21. 21,0 21,1 http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/P/Populations.html
 22. {{{başlık}}}. ISBN 9780826515285.
 23. {{{başlık}}}. ISBN 9780826515285.

External linksEdit

Şablon:Wikidata property

Şablon düğümü tespit edildi: Şablon:Population Şablon:Population country lists Şablon:Biological organisation Şablon:Ethnicity

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.