5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun ve Kanunun uygulanmasına ilişkin ( Nüfus Hizmetlerine Ait Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesinin) 86. Maddesinin 1 inci bendinin (d) şıkkı gereğince x İlçe Nüfus Müdürlüğümüzün 2016 yılı dönemine ait görev dağılım listesi ilişikte sunulmuştur.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.