FANDOM


Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü http://www.nvi.gov.tr/Mevzuat.html


Kararnameler Edit

Şehbenderlerimize Ve Şehbenderlik Umurunu Tedvire Memur Olanlara Nüfus Ve Evlenme Memurluğu Selahiyetinin Tevdii Hakkında Kararname

Talimatlar Edit

Yönergeler Edit


Yönetmelikler Edit

Kanunlar Edit

Anayasa Edit

Nüfus/AnayasaEdit

Denetim ve TeftişEdit

Yürürlükten KaldırılanlarEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.