FANDOM


Wikipedia-logo-tr
'den Namaz hutbesi ile ilgili bir şeyler var
FB IMG 1449761776335
Bakınız

Şablon:Namazbakınız - d {{Namazbakınız}}


Namaz Salat
Bütün islam dünyası "salat" derken, Türkler neden "namaz" der? Namaz hutbesi Namaz, sefine-i dindir Namazin bedduası Allahim sen beni hakkiyla eda edeni ... et. Beni zayi edeni de, sen zayi et Müslümanların perişaniyeti namazları yüzündendir Namaza erken gitmenin fazileti Namaz, müminin ilk hesabda hesap vereceği ameldir Namaz, dunyada terk edildiği zaman kiyamet kopacaktır Müminlerin ahir zamanda son terk edeceği, namazdır Namaz kılan ile kılmayan arasındaki fark
Namaz/Mevlana vecizeleri ilginç tesbitler
namazınız cisimleşecek ve kabirde arkadaşınız olacak
Namaz ve şeytanın vesvesesi
Namaz vakti
Namazın rükunları Secde sacid Rüku Raki' Kıyam Kaim Kıraat Kari'
Namaz nasıl kılınır? Abdest Namaza niyet İftitah tekbiri Subhaneke Elham İnna A'tayna Rüku Subhanerabbiyelazim Secde Subhanerabbiyelala Tahiyyat Salli Barik Rabbena atina Rabbenagfirli Selam Kunut Kunut duası Esselamualeykümverahmetullah
Namaz vakitleri Namaz vakitleri/Mersin Namaz vakitleri/Bursa
Namazlar
Farz namazlar Sabah namazı Fecr namazı Öğle namazı Zuhr namazı İkindi namazı Asr namazı Akşam namazı Mağrib namazı Yatsı namazı İşa namazı
Kuşluk namazı Duha namazı
Teheccüd namazı Gece namazı
Evvabin namazı
Hacet namazı Hacet duası Hacet
Sefer namazı Tahıyyetu-l mescid namazı İstihare namazı Mirac gecesi namazı
Kaza Kaza (ilçe) Kadı Kaziye İktiza
Kaza namazı Eda namazı
Nafile namaz Sünnet namaz Kaza namazı olan nafile kılabilir mi? Kaza namazı/Hadisler Kaza namazı/Fıkıh kitapları Sahib-ül tertip Tertip sahibi
[[]]


İkindi namazı kılınışı subhaneke sonrası euzu besmele var

Subhanekeden sonra euzu var

Şeytan ve namaz
Jewish Prayer - الصلاة اليهودية - כריעות בשמונה עשרה

Jewish Prayer - الصلاة اليهودية - כריעות בשמונה עשרה

Check out our new online prayerbook! [ http://torahjudaism.org/siddur.pdf ] EARLIER COMMENTS TO THE VIDEO ARE VERY INFORMATIONAL, CHECK'EM OUT. http://sagavyah.tripod.com/id4.html According to Talmudic law and the shita of Rambam (Maimonides) and his son R' Abraham. NOTE: Not EVERYTHING done in the clip is obligatory. I made this clear in the annotations. If someone is confused or mislead because he did not read, that is not my fault. READ.


TRANSLATION OF HEBREW http://sagavyah.tripod.com/id103.html#fullprayer INFORMATION ON BOWING http://sagavyah.tripod.com/id82.html#kneeling
In our days there are not many Jews who still kneel and bow during regular daily prayer. A noticable number of Orthodox Ashkenazi Jews do bow to the ground during Yom haKipurim and Rosh haShana. Most Jews are not even aware that such is the historical practice of the Jewish people to kneel and prostrate during regular daily prayer. Therefore, be prepared that if you kneel or prostrate in most synagogues, you are sure to get reactions of surprise. They may or may not be encouraging reactions. Nonetheless, so long as you are still able to concentrate properly while praying and are willing to endure the possible consequences of bowing and prostrating in public, I only encourage you to do so. It is a shame to fear men more than the Most High. How can bowing or prostrating be a sign of arrogance, especially when you know people may look upon you negatively for doing so? Rather, it is an expression of humility and submission to the Almighty. The following text of formal Jewish prayer and instruction on how it is done is according to Talmudic law as codified in the Mishneh Torah of Rambam (Maimonides). References to halakha are given in abbreviated form. For example, HT5:4 means "Hilkhoth Tefilah" chapter 5, the fourth halakha. Hilkhoth Tefilah is found in Sefer Ahavah in the Mishneh Torah: "The mention of bending-down {k'reya} in every place is on the knees.." (HT5:13) There are 5 places where one "bends-down" during this prayer (HT5:10). Each time one "bends-down," he should arch his back bending over until his backbone pokes out slightly (HT5:12). One need not bow in this manner if he is unable because it causes him pain (HT5:12). There are some additional reasons why a person may not need to fully bow, usually either because of stress of the situation or stress of the body (HT5:1). I will elaborate upon these later. The 5 places where one "bends-down" are highlighted in the text of prayer found in the link below. In the text of prayer found on that link, upon reading a word highlighted in bold letters, "bend-down" and make your body like an arch (qeshet). Afterwards, straighten back up into a standing position upon reading a word that is underlined. The content of this prayer were established by the Court established under Moses, at the time at which it was headed by Ezra, Nehemiah, Daniel, Zechariah, etc... with the exception of a few small portions that were added by a later generation of that same Great Court. This prayer is called the Amidah (standing) because the majority of it is prayed in standing position (HT5:2); It's also called the Shemoneh Esreh (eight-teen) because, though now it consists of 19 blessings, it originally consisted of 18 blessings to the Almighty When beginning any of the 3 daily prayers, start from a standing position facing toward the Temple in Israel, with feet side by side, eyes lowered, and ones right hand clasped over his left hand over his heart, with his heart turned to "Above" in fear, awe, and dread, as a servant before his master, (HT5:4). The text for the regular weekday prayer can be found HERE: http://sagavyah.tripod.com/id103.html#fullprayer http://www.torathmoshe.com http://www.mechon-mamre.org http://www.chayas.com MY SITE: http://sagavyah.tripod.com

Senai Demirci - Alper - Fatma Tatlı - Sabah Namazı-1

Senai Demirci - Alper - Fatma Tatlı - Sabah Namazı-1

KIL BENİ EY NAMAZ 2 (SECDE) SENAİ DEMİRCİ FATMA TATLI ALPER 2015 İSTANBUL

NAMAZ… KALPLERİN MİRACI VE AHLAKIN KAYNAĞIEdit

Üstad Dr. Muhammed Bedii

Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allah’a dır. Salat ve selam Peygamberlerin imamı , peygamberlerin sonuncusu, Peygamerin Aline, Ashabına, Tabinlere kiyamete Kadar Peygambere Tabi Olanlara Olsun. Enes Bin Malik R.a den Rivayet olunan isra ve Miraç hadisinde peygamberimiz s.a.v şöyle buyurmuştur: “Allah Azze ve Celle Ümmetimin üzerine 50 rekat namaz farz kılmıştı, geri gittim ta ki Musa’nın (a.s) yanından geçtim bana dedi ki: Allah Ümmetinin üzerine neyi farz kıldı? Ben de dedim ki; 50 rekat namaz farz kıldı. Dedi ki: Rabbine geri dön çünkü senin ümmetin buna güç yetirmez. Bende geri döndüm (50 vaktin) yarısını indirdi Musa’ya geri döndüm dedim ki: Yarısını indirdi. Musa dedi ki: Rabbine geri dön çünkü senin ümmetin buna da güç yetirmez. Geri döndüm Yarısını daha indirdi. Musa’ya geri geldim dedi ki; Rabbine geri dön çünkü senin ümmetin buna da güç yetirmez. Geri döndüm Rabbimiz dedi ki “o, (namaz) 5 Vakittir. Ama ecri 50 vakitlik namaz kadardır.” Çünkü benim yanımda söz değiştirilmez. Musa’ya döndüm bana dedi ki Rabbine geri dön ben de dedim ki: artık Rabbime geri dönmekten utanırım.”

EY YERYÜZÜNDEKİ BÜTÜN MÜSLÜMANLAR…

İsra ve Miraç Allahın Peygamberimize s.a.v’ has kıldığı büyük mucize ve ayetlerindendir. Ta ki Allah’ın kudretinin işaretlerini görmüştür. Kâinatın büyük bir kısmını ve gaybın bazı sırlarını müşahede etmiş, yakini artmıştır. Kalbi Allah’ın yardımı ve desteği ile mutmain olmuştur. Ümmeti, ağzından yalan söz çıkmayan dosdoğru resulünün kalbinin mutmaininden istifade etmiştir. İsra yolculuğu ile sanki Allah c.c Resulüne şunu demek istemiştir: Mekke sana dar geldiğinde taif ve taifliler seni inkar edip, deli ve çocuklarını sana saldırttıkları bu zor dönemde Rabbin seninledir…

Yeryüzündekilerin sana karşı olan tutumları böyle olunca yeryüzünün ve gökyüzünün Rabbi seni Mescid-i aksa’yı ve gökleri ziyaret etmek ve büyük ayetlerini göstermek için kainatın yolculuğuna davet ediyor.

Bu seyahatte Resülullah s.a.v Turi sina’dan geçiyor, orada namaz kılıyor. Beytül Lehm’de de namaz kılıp Mescid-i aksa’da Nebi ve Resullere imamlık yapıyor. Ve Mescid-i aksa’dan da göklere yükseliyor. Oradan da 5 vakit namaz hediyesi ile ümmetine geri dönüyor.

NAMAZIN İSRA GECESİNDE FARZ KILINMASININ HİKMETİ

Namazın isra gecesinde farz kılınmasının hikmeti ise; peygamber efendimiz s.a.v göğe çıkarıldığında melekleri Allah’a ibadet ederken görüyor. Bazı melekler sürekli olarak ayakta ibadet edip oturmuyorlar, bazıları sürekli olarak rükü’da olup secdeye gitmiyorlar, bazıları da sürekli olarak secde’de olup hiç kalkmıyorlar. Allahu Teala Peygamberimiz ve ümmeti için bütün bu ibadetleri, ihlaslı kılma şartıyla tek rekatta bir arada topluyor.

Aynı zamanda namazın vasıtasız olarak farz kılınması namazın konumunun ne kadar yüce olduğuna işaret etmektedir. Namazın konumu nasıl yüce olmasın ki çünkü namaz dinin direğidir. İnancın temelidir. Sadece Allah’a olan ibadettir. Bütün zilletlerden kurtulma vesilesidir. (Başkasına değil)Yalnız Yaratan ve rızıklandıran Rabbe olan ibadettir. Allah’a secde ve rüku eden bir Müslüman Allah’tan başka hiç kimseye boyun eğmez. De ki: Ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz? (Resûlüm!) Şüphesiz sana da senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur ki: Andolsun (bilfarz) Allah'a ortak koşarsan, işlerin mutlaka boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun! Hayır! Yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. (Zümer süresi: 64 – 66)

EY YERYÜZÜNDEKİ BÜTÜN MÜSLÜMANLAR…

İşinizin düzene girmesi, İzzetinizin ve heybetinizin geri verilmesi için en sağlam temel Namazı muhafaza etmekle mümkündür. O namazdır ki, dinin direğidir. Kim ki onu yerine getirirse dini yerine getirmiş olur kim ki terk ederse dini yıkmış olur. Nasıl ki namaz hem şimdi hem de gelecekte kurtuluşun, mutluluğun ve başarmanın yoludur. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir; Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler; müminun süresi: 1-2

Müminlere bir şiddet ve üzüntü geldiği zaman namaz kılma emredilmiştir. Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o (sabır ve namaz), Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. (bakara süresi: 45) Ayette geçen sabırdan maksadın oruç olduğu söylenmiştir. Oruç ve namaz, imanı takviye eder, nefsin kibrini kırar, tembelliği ve uyuşukluğu giderir, zor işler karşısında insanı güçlü kılar. Taberani’nin rivayetine göre, Resulullah (s.a.v) zor bir işle karşılaşınca hemen namaz kılardı. “Allah’a saygıdan kalbi ürperenler” diye tercüme edilen “haşiin” zümresine namaz kılmak, oruç tutmak, sabırlı olmak, her yerde ve her zaman gerçekleri söylemekten çekinmemek zor gelmez, zira onlar Allah sevgisi ile kalpleri dolmuş kimselerdir.

NAMAZIN AHLAKA TESİR ETMESİ

Huşu ve Allah’a boyun eğerek kılınan tam bir namaz kalbi aydınlatır, nefsi terbiye eder, kula ibadet adaplarını ve Rabbine karşı olan vacipleri öğretir, namaz kişiyi güzel ahlaklarla süsler ve güzelleştirir. Doğruluk, güvenirlik, kanaat, vefa, yumuşaklık, tevazu, adalet ve ihsan gibi… Namaz sahibini sadece Allah’a yönlendirir, Allah’ın kendisini gözettiğini bilir, Allahu teala’dan korkar, ta ki namaz ile müminin himmeti yükselir, nefsi tezkiye olur, yalan’dan, ihanet’ten, şer’den, aldatmaktan, kızgınlıktan, kibir’den, azgınlıktan, düşmanlıktan, alçaklıktan, fasıklıktan ve isyandan uzaklaşır. Ve bütün bu pis şeylerden korunur. (Resûlüm!) Sana vahyedilen Kitab'ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. (Ankebut süresi: 45)

Mescitlere ve namaza bağımlı olan bir Müslüman kalbi halis tevhitle dolu olur, O dosdoğru akideye, ve tertemiz ahlaka sahip olur. Cahillerin cahilliklerine yumuşaklıkla karşılık verir, israf ve cimrilikten uzaklaşır, sürekli olarak infak eder, insanlara güzel muamelede bulunur, insanlara karşılıksız yardımda bulunur ve bütün bunları sadece Allah’ın rızasını gözeterek yapar. "Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz." İnsan süresi:9

NAMAZ TABİİ DUYGULARI TEMİZLER VE YÜCELTİR

Muhakkak ki namaz nefsin derinliğindeki dini engelleri uyandırıyor. Sürekli olarak insanı hayra yönlendirerek insanın amellerine hakim oluyor. Bilakis namaz nefsi parlatıyor, insandaki melekeleri olgunlaştırıyor, bozuk olan tabii duyguları temizliyor, ta ki insanda olan tabiat ikinci bir tabiata dönüşüyor. Gerçekten insan, pek hırslı (ve sabırsız) yaratılmıştır. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder. Ona imkân verildiğinde ise pinti kesilir. Ancak şunlar öyle değildir: Namaz kılanlar, Ki, onlar namazlarında devamlıdırlar (ihmal göstermezler;) mearic süresi 19-23

CEMATLE NAMAZ KILMANIN FAZİLETİ

Abdullah bin ömer r.a’den rivayet edilen bir hadisi şerife göre peygamber efendimiz s.a.v şöyle buyurmuştur: cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Peygamberimiz s.a.v bu faziletli sırrı şöyle açıklamıştır: cemaatle kılınan namaz evinde ve sokağında kılınan namazdan 25 derece daha faziletlidir. Sizden bir kişi güzel bir şekilde abdest alıp sadece namazdan dolayı mescide gelirse, mescide girene kadar attığı her bir adımdan dolayı Allahu Teala onun bir derecesini yükseltir. Bir günahını da af eder. Mescide girdikten sonra namaz onu mescitte tuttuğu sürece melekler o namaz kılınan mecliste bulunduğu sürece başkasına eziyet etmediği ve abdesti bozulmadığı sürece bu duayı yapar: Allah’ım onu bağışla, ona merhamet et… Başka bir rivayete göre de: Namazı beklediği sürece sizden bir kişi namazdaymış gibi sevap alır.

Cemaatle kılınan namaz birbirinden uzak olanları birleştirir, düşmanlıkları eritir, husumetleri siler, kalpleri birbirine ısındırır, Müslümanlar arasında sevgi ve merhameti bir arada toplar. “İlk günden takvâ üzerine kurulan mescit (Kuba Mescidi) içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onda temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever. (Tevbe süresi: 108)

CEMATLE NAMAZ BİRBİRİMİZİ KONTROL ETMEMİZİ SAĞLAR

Cemaatle kılınan namaz bir mahalle veya mekân ehlini bir arada toplar. Cemaate katılmayan kişinin niçin katılmadığı bilinir. Eğer diğer namazlarda da cemaate katılmaması devam ederse sebebini sorulur, araştırılır. Eğer namaza gelmemesi tembellik ve ihmalkârsızlıktan dolayıysa cemaat onu şeytanın avı olarak bırakmaz, şeytanın ona galip gelmesi cemaat olmaması durumunda daha rahat olur. Sürüden ayrılanı kutrun kapması gibi… Onu ziyaret gider, işini yumuşaklık ve hikmetle düzeltmeye çalışır. Ta ki onu Diğer kullarla beraber Allah’ın evine geri kazandırana kadar… Eğer cemaate katılmayan kişi bir hastalıktan dolayı katılamıyorsa onu ziyarete giderler, durumundan haberdar olurlar. Eğer cemaate katılmayan kişi bir ihtiyaç ve zorluktan dolayı katılmıyorsa ihtiyacını gidermede yardımcı olurlar. Eğer cemaate katılmayan kişi ölmüşse ailesine taziyeye giderler. “Müminler bir birlerine sevgi ve merhamette tek bir beden gibidirler. Bedeninin bir azası şikayetçi olduğunda bütün beden uykusuzluğu ve ateşi hisseder.”

Rasulullah s.a.v bizim için en büyük örnektir. Hani mescidi temizleyen ölmüş siyahi bir erkek veya kadından soruyor ya sahabeler öldü dediler. Peygamberimiz s.a.v ‘ de niçin bana haber vermediniz? Bana onun kabrini gösterin.” Daha sonradan kabrine gelip namaz kılıyor.

CEMATLE NAMAZ BİZE BAŞARMANIN ETKENLERİNİ KAZANDIRIR

Muhakkak ki cemaatle kılınan namaz Müslüman’ı başarmanın en büyük etkenleri ile gıdalandırır. Ümmetin kalkınmasının temellerini kazandırır, o temel ve etkenlerdir ki en önemlileri şunlardır. 1)Birlik ve eşitlik: namazda eşitlik ve adalet tecelli eder. Müezzin HEYA AL ESSALAT ve HEYAAL EL FELAH dediği zaman namaz üzerine vacip olan herkesi namaza çağırır. Zengin, fakir, büyük, küçük, emir sahibi, emir altındaki, tüm herkesi bir arada toplar. Namaz için toplandıklarında da tek bir saf olarak dizilirler, birbirlerinden sınıf farkları olmaksızın mescitlerdeki saflarda fırka ve tabakalar ortadan kalkar.

2)Saf ve düzene gösterilen önem: namaz müslümanın birliğine, saf ve düzenine önem verir. Çünkü cemaatle namaz kılan biri günde 5 defa saf tutar, tek bir Rabbe tek bir kıbleye yönelerek münacat eder. Tek hareketler yaparak tek bir imama uyar, peygamberimiz s.a.v safların düzgün ve tam olmasını emrederek şöyle buyurmuştur: saflarınızı düzeltiniz, çünkü safların düzgün olması namazı tamamlar.

El ve beden teması kalplerin temasına tabidir. Saflar düzenli olduğunda nefis ve kalplerde düzenli olur. Ebi mesut r.a’den rivayet edilen hadise göre peygamberimiz s.a.v şöyle buyurmuştur: “saflarınızı düzgün tutun, ihtilaf etmeyin kalplerinizde ihtilaf eder. Başka bir rivayette de şöyle buyurmuştur: saflarınızı düzgün tutun ki kalplerinizde düzelsin, bedenleriniz birbirine temas etsin ki rahmet olunasınız.” 3)İyiliklerde, dinleme ve itaata verilen önem: namaz iyiliklerde dinleme ve itaata önem vermiştir. Çünkü Allah’a isyanda yaratılana itaat yoktur. Cemaatle namaz kılan kişi bütün hareketlerde imama tabi olur. Namaza ancak imam ihram tekbiri aldıktan sonra başlar. Resulüllah s.a.v şöyle buyurmuştur: “imam ancak tabi olunması için vardır. Tekbir getirdiği zaman sizde tekbir getirin, rükuya gittiği zaman sizde rükuya gidin, rükudan kalkınca da siz de kalkın, SEMİ ALLAHU LİMEN HAMİDE, dediği zamanda siz de RABBANA VELEKEL HAMD, deyin”

EY MÜSLÜMANLAR…

Namazı hakkını vererek kılın! Namaza çağrıldığınız zaman acelece namaza hırs gösterin. Namazı ihsanla (ALLAHI GÖRÜYORMUŞ GİBİ KILIN, SİZ HER NE KADAR ONU GÖRMÜYORSANIZ BİLE O SİZİ GÖRÜYOR) kılın. Namazı huşuyla, düşünerek, güvenle ve tefekkürle kılın. Namaz kılarak Allah’ın nuru ile aydınlanırsınız. Peygamberimiz s.a.v şöyle buyurmuştur: kim ki güzel bir şekilde abdest alıp namazı vaktinde kıyamını, huşuyu, rükusunu secdesini tam olarak yaparsa namazdan bembeyaz bir şekilde çıkar. Ve namaz şöyle der: beni koruduğun gibi Allah seni korusun . Kim de güzel bir şekilde abdest almayıp, namazı vaktinin dışında huşusunu, rükusunu, secdesini tam olarak yapmazsa namazdan simsiyah bir şekilde çıkar. Ve namaz ona şöyle der: Beni zayi ettiğin gibi Allah’da seni zayi etsin. Çürümüş elbisenin kırışıp toplandığı gibi namazda kırışıp toplanır ve namazı kılanın yüzüne vurulur.

Allah beni ve sizleri namazı yerine getiren namazlarını muhafaza eden, abdestini, kıyamını, huşusunu tam olarak yapanlardan kılsın. Ve namaz bizlere şöyle desin beni koruduğun gibi Allah’da seni korusun. Bizlere şöyle demesin beni zayi ettiğin gibi Allah’ ta seni zayi etsin. Beni ve sizleri mescitleri imare edenlerden kılsın, o mescitleri imare edenlerdir ki Allah onlar hakkında şöyle demiştir. “Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. (Tevbe süresi: 18) Tercüme: Mehmet Emin Özdemir

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.