FANDOM


Müracaatlar şahsen yapılmaktadır. Müracaat esnasında herhangi bir belge istenmemektedir.

Ayrıca Vakfımız tarafından muhtaç oldukları tespit edilen kişiler hakkında re'sen inceleme yapılmaktadır.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.