FANDOM


Felak Nas

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Nas
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
De ki sığınırım Rabbına nâsın
(Ya Peyğəmbər!) De: "Pənah aparıram insanların Rəbbinə;
Say: I seek refuge in the Lord of mankind,
Melikine nâsın
İnsanların ixtiyar sahibinə;
The King of mankind,
İlâhına nâsın
İnsanların tanrısına;
The God of mankind,
Şerrinden o sinsi vesvasın
Vəsvəsə verən, (Allahın adı çəkiləndə isə qorxusundan) qaçıb gizlənən Şeytanın şərindən-
From the evil of the sneaking whisperer,
Ki vesvese verir sinelerinde nâsın
O Şeytan ki, insanların ürəklərinə vəsvəsə salır,
Who whispereth in the hearts of mankind,
Gerek cinden gerekse ins
(O Şeytan ki) cinlərdən də olur, insanlardan da! [Və ya: (o Şeytan) istər cinlərdən olsun, istər insanlardan!]"
Of the jinn and of mankind.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri