FANDOM


Wikipedia-logo-tr
'den Nas Suresi/Kadı Beydavi ile ilgili bir şeyler var.
Nas suresi ulu camii
Bakınız

Şablon:Nasbakınız - d


Nas ٱلنَّاسِ Nas Suresi
Nas suresi pek çok açıdan mucizedir.
Mucize olduğunu her anlayış seviyesinde adama anlatır.
Hem mesela; Sur-i nası hızlı okuyan birisi der ki burda bir fiskos var... Nefes hırıltıları.. İnsanları sesle işleyen bir ağız ve dişlerin akustiğini hissedebilrisiniz.
Kulakları duymayan bir engelli de bu ayetten nasibini alır.
Mesela;
Bunu yazan hattat muhteşem bir iç derinliği ile ayetin mucizesini keşfetmiş...
1. Hattat her ayetin sonundaki SİN harflerini merkeze almıştır.
2. Kıraat ilminde sin harfinde bulunan çıkıntılar zaten "diş" olarak tabir edilmektedir.
3. Sure'de geçen 8 SİN harfinin içindedeki 4 er diş (yani çıkıntı) çarpıldığında ise 32 diş etmektedir.
4. Bu da ağızdaki tam 32 dişe denk gelmektedir.
5. Modern diş tedavi formlarında ise; ağızın altı 4 parça üstü 4 parça olarak ele alınır.
6.Ha unuttuğum bir ayrıntı. Arapça'da sin diş demektedir.
Bu da işitme engelli veya avam bir gören göze quranın mucize olduğunu isbat etmeye yeterde artar bile... Bu bilginin keşfi... Okulda bize din dersinde hocamız, nas suresi hızlı okunduğunda bu fısıltı sesini duyarsınız demişti.
29 eylül günü pazar günü BS doktoralı Üniversiteyi ilk 25 kişi arasında kazanmış bir bir misafirimizle Bursa Ulu camiine gittik. Turist rehber kokartı olan Zafer İhtiyar, bu konuda kitap yazmış Kaynak yayınlarında çıkan Ulucami eseri olan bir rehber tarihçi olarak anlatıyor. Bu hatta gelince çiçek şekline benzetmişti. Çıkışta dedim ki hocam bu çiçek değil; diş bir ağız resmedilmiş dedim. Ayeti hızla okuyunca fiskos sesleri çıktı aaa şaşırdım dedi. Bu arada ODTÜ lü enişte saymaya başladı. Sekiz sin 4 er dişten 32 diş eder , dedi. Ben şaşırdım. Enişteyeçocuklar gibi sevinerek sarılarak, kutladım. "Bugün bendensin" dedim. Nasıl farkettin dedim. Abi dedi, biz matematikçiyiz, Baktım sin 3 er dişten olmadı sin in sonundaki dişide ekleyince 32 diş etti dedi. O gün sevinçle ayrıldık. Ertesi gün bu olayı mülkiyeyi birincilikle bitiren bir arkadaşıma anlattım. A dedi sin de zaten arağça diş demektir.ç dedi... İki günde kuranın insanı aciz bırakan 3 husiyetini yakaladık. Muhteşem bir anı oldu..
peygamber efendimizin dişlerini bir ilahi şöyle tarif eder; Yasin'in sini gibi sanki dişleri
Nas Nass An-Nas An-Nass
Nas Suresi Nas Suresi/1-6
Kavramlar
İstiaze nas Vesvas Hannas Yuvesvisu Fi Sudur Cin Vennas
Bak HDKD/Nas elmalı orijinal tefsiri PDF formatı için : tıklayınız
Dosya:114-Nas.pdf
Sadeleştirilme :
HDKD/Sadeleştirilmiş/Nas
HDKD/Nas/Sadeleştirilmiş
Kelime meali - KK/Kelime meali/Nas
Şablon:Sayfa Sayfa KK

Tefsirler Orijinal PDF HDKD Nas Suresi/Fahruddin Er-Razi Nas Suresi/Elmalı Orijinal HTML arabi huruf yazıldı Nas Suresi/Elmalı Bu alttaki sayfaya eklenmeli Nas Suresi/HDKD HDKD/Nas Suresi Nas Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş Nas Suresi/Kurtubi Nas Suresi/Vehbe Zuhayli Nas Suresi/Zemahşeri Nas Suresi/Keşşaf Nas Suresi/Ömer Nasuhi Bilmen Nas Suresi/Hulasat-ul Beyan Fi tefsiril-ul Kur'an Nas Suresi/Ruh-ul Beyan Nas Suresi/Kadı Beydavi Nas Suresi/Tefsir-ul Munir Nas Suresi/Mefatih-ul Gayb Nas Suresi/İbn-i Kesir Nas Suresi/Ruhul Beyan Tefsiri/Arapça
Nas Suresi/Hat
Nas Suresi/Video Nas Suresi/VİDEO
Nas Suresi/Azerice Nas Suresi/Özbekçe Nas Suresi-KSGK Nas Suresi/Albanian Nas Suresi/Çince Nas Suresi/Bulgarca Nas Suresi/Norveççe
Nas Suresi/MEAL
Nas Suresi/TEFSİR
Nas Suresi/TEZHİB
Nas Suresi/HAT
Nas Suresi/FAZİLETİ
Nas Suresi/HİKMETLERİ
Nas Suresi/KERAMETLERİ
Nas Suresi/AUDİO
Nas Suresi/HADİSLER Nas Suresi/NAKİLLER Nas Suresi/EL YAZMALARI Nas Suresi/VP Nas Suresi/WP Nas Suresi/Transkriptleri
Nas kelimesinin geçtiği ayetler
Şablon:Nas Şablon:KK

Dis-tablosu-300x285

Modern Diş şeması - Modern diş tablosu

Kk604

Öncesi:Felak Suresi - Sonrası:Hatim duası

Nas Suresi Tefsiri

Nas Suresi Tefsiri

NAS SURESİ TÜRKÇE

NAS SURESİ TÜRKÇE.wmv

NAS SURESİ TÜRKÇE

Abdussamed nas suresi

Abdussamed nas suresi

Abdussamed

Çocuklarla Kur'an Talimi - Nas Suresi

Çocuklarla Kur'an Talimi - Nas Suresi

Husari ile çocuklarla Kur'an Talimi dersi

Çocuk hafız sümeyye eldeb -nas suresi www.ashabilyemin

Çocuk hafız sümeyye eldeb -nas suresi www.ashabilyemin.com

çocuk hafız sümeyye eldeb

Nas suresi

Nas suresi.mpg

nas suresi

İfam 2, Halka, Nesefi Tefsiri, Nas Suresi

İfam 2, Halka, Nesefi Tefsiri, Nas Suresi

İfam 2, Halka, Nesefi Tefsiri, Nas Suresi

Kabe imamları nas suresi

Kabe imamları nas suresi

Kabe imamları nas suresi


Tercüme eden: Yazar: Prof.Dr. Şadi Eren, 17-4-2014Edit

1- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ “De ki: Sığınırım insanların Rabbine.”

Önceki sûrede bedene ait zararlı şeylerden Allaha sığınma anlatılmıştır. Sığınılan şeyler hem insandan, hem de insanın dışındaki şeylerden idi. Bu sûrede ise, tamamen insana zarar veren şeylerden sığınılmıştır.

Cenab-ı Hakka “insanların Rabbi” ünvanıyla sığınmakta şöyle bir mana vardır: İnsanlara vesvese verenin şerrinden, onların işlerine mâlik ve ibadetlerine layık olan Rab’lerine sığınıyorum.


2- مَلِكِ النَّاسِ “İnsanların Melikine.”


3- إِلَهِ النَّاسِ “İnsanların İlâhına.”

“İnsanların Meliki” ve “insanların İlahı” ilk ayette geçen “İnsanların Rabbi” ifadesini beyan eder. Çünkü Rab, bazan melik olmayabilir. Melik de ilah olmayabilir. Ayetlerin bu şekilde nazmında, Cenab-ı Hakkın kendisine sığınılmaya layık olduğuna bir delâlet vardır.

Keza, bu sıralamada ilâhî marifete nazar edenin mertebelerini hissettirmek vardır. Çünkü marifetullahı araştıran bir kimse önce kendisi üzerindeki görülen ve görünmeyen nimetlerden yola çıkarak, onu terbiye eden bir Rab’bin varlığına ulaşır.

Sonra tefekkürde biraz daha derinleşir. Anlar ki bu Rab, hiçbir şeye muhtaç değildir ve her şeyin sahibidir, kendisinin ihtiyacı olan herşey O’ndandır. Öyleyse O Rab, gerçek Meliktir.Sonra bundan yola çıkarak ibadete layık olanın sadece O olduğunu, başkasının olmadığına istidlâlde bulunur.

“İnsan” kelimesinin tekrarı, izharda daha ziyade beyan ve insanın şerefini hissettirme olmasındandır.


4- مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ “O sinsi vesvesecinin şerrinden.”

Vesvese veren şeytan, insan Rabbini anınca büzülür, geri çekilir. Ayetteki “Hannas” ifadesi bunu anlatır.


5- الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ “O ki, insanların kalplerine vesvese verir.”

Bu vesveseci şeytan, insanlar Rab’lerinden gafil olduklarında onların kalplerine vesvese verir.

Vesvese, insandaki vehim kuvveti gibidir. Çünkü vehim, işin başlangıç kısmında akla yardım eder. Ama iş sonuç kısmına gelince, o vehim büzülür, o kişiye vesvese vermeye, tereddüte düşürmeye çalışır.


6- مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ “Gerek cinlerden, gerek insanlardan.”

O vesveseci, hem cinlerden, hem de insanlardan olur.

Veya şu manaya işaret eder: O vesveseci şeytan, insanların kalplerinde cin ve insanlar cihetinden vesveseler verdirir.

Bazıları ayetin bu kısmını, bir önceki ayetin sonunda yer alan “nas”ı beyan olarak açıkladılar. Yani “o şeytan, hem cinlere, hem de insanlara vesvese verir” manası verdiler. Bununla, o vesvasın vesvesesinin cin ve insi içine aldığına dikkat çektiler. Bu, zorlamalı bir te’vildir, ibare buna müsait değildir. Ancak (Kamer, 6) ayetinde “daî” kelimesinin “da’” şeklinde gelmesi gibi, “nas” ifadesini “nâsî” yani “unutan” şeklinde değerlendirirsek doğru bir mana olur. Çünkü Allahı unutmak, cin ve insin hepsini içine alan bir durumdur.

Hz. Peygamber şöyle buyurur:


“Felak ve Nas sûrelerini okuyan, sanki Allahu Teâlânın indirdiği bütün kitapları okumuş gibidir.”


Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.