Nasuh Tevbesi


Müslümanlar zemane yatlı oldu

Helal yemez haram ıymetli oldu.


Okuyan Kur’an kulak tutulmaz

Şeytanlar semirdi kuvvetli oldu.


Haram ile hamir tuttu cihânı

Fesâd işler eden hürmetli oldu.


Kime kim Tanğrı’dan haber verirsin

Kakır başın salar huccetli oldu.


Şagrid üstad ile arbede kılar

Oğul ata ile izzetli oldu.


Fakirler miskinlikten çekti elin

Gönüller yıkıban heybetli oldu.


Peygamber yerine geçen hocalar

Bu halkın başına zahmetli oldu.


Tutulmaz oldu Peygamber hadisi

Halâyık cümle Hak’tan utlu oldu.


Yunus gel aşık isen tövbe eyle

Nasuh’a tövbe ucu kutlu oldu.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.