Naziat Suresi/1-26-Naziat Suresi/Elmalı/1-26 Naziat Suresi/27-42 Abese Suresi/1-42-Abese Suresi/Elmalı/1-42
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Şübhesiz ki bunda bir ıbret var, saygı duyacaklar için
Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa gök mü? Onu Allah bina etti.
Are ye the harder to create, or is the heaven that He built?
Sizmi daha çetinsiniz yaratılışça yoksa Semamı? O «Allah» onu bina etti
Tavanını yükseltti, onu bir düzene koydu.
He raised the height thereof and ordered it;
Boyuna irtifa' verdi. Nizamına koydu
Gecesini kararttı, kuşluğunu çıkardı.
And He made dark the night thereof, and He brought forth the morn thereof.
Gecesini kararttı, kuşluğunu çıkardı
Bundan sonra da yeryüzünü döşedi.
And after that He spread the earth,
Ondan sonra da arzı döşedi
Ondan suyunu ve otlağını çıkardı.
And produced therefrom the water thereof and the pasture thereof,
Ondan suyunu ve mer'asını çıkardı
Dağlarını oturttu.
And He made fast the hills,
Ve dağlarını oturttu
Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için .
A provision for you and for your cattle.
Fakat o her şeyi bastıran büyük felaket geldiği vakit,
But when the great disaster cometh,
Fakat geldiği vakıt o «tâmmei kübrâ»
35 - O, insanın neyin peşinde koştuğunu anladığı gün,
35. The day when man will call to mind his (whole) endeavour,
O insanın neye koştuğunu anlıyacağı gün
Gören kimseler için cehennem hortlatıldığı vakit,
And hell will stand forth visible to him who seeth,
Ve Cahîm hortlatıldığı vakıt, görür kimseler için
Artık her kim azgınlık etmiş,
Then, as for him who rebelled
Artık herkim azgınlık etmiş,
Ve dünya hayatını tercih etmişse,
And chose the life of the world,
Dünya hayatı tercih eylemiş ise
Kuşkusuz onun varacağı yer cehennemdir.
Lo! hell will be his home.
muhakkak Cahîmdir onun varacağı
Kim de Rabbinin divanında durmaktan korkmuş, nefsini boş heveslerden menetmiş ise,
But as for him who feared to stand before his Lord and restrained his soul from lust,
Herkim de rabbının makamından korkmuş ve nefsi hevadan nehy eylemiş ise
Kuşkusuz onun varacağı yer cennettir.
Lo! the Garden will be his home.
muhakak Cennettir onun varacağı
Sana o kıyameti soruyorlar, ne zaman kopacak diye.
They ask thee of the Hour: when will it come to port?

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.