Nebe Suresi Naziat Suresi
Abese Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Malay Meal [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
O daldırıp nez'edenlere
1. Demi (makhluk-makhluk) yang mencabut (apa yang ditugaskan mencabutnya) dengan cara yang sekasar-kasarnya;
1. By those who drag forth to destruction,
Ve usulcacık çekenlere
2. Dan yang menarik (apa yang ditugaskan menariknya) dengan cara yang selembut-lembutnya;
2. By the meteors rushing,
Ve yüzüp yüzüp gidenlere
3. Dan demi (makhluk-makhluk) yang cergas bergerak (menerima perintah) dengan gerak yang secergas-cergasnya;
3. By the lone stars floating,
Derken yarışıp geçenlere
4. Lalu masing-masing berlumba-lumba dahulu-mendahului (menjalankan tugasnya) dengan cara yang sesungguh-sungguhnya;
4. By the angels hastening,
Derken bir emir çevirenlere kasem olsun ki (Kıyamet var)
5. Serta menyempurnakan tadbir urusan alam yang diperintahkan kepadanya; (sumpah demi sumpah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat).
5. And those who govern the event,
O gün ki sarsar râcife
6. Pada masa berlakunya tiupan sangkakala yang pertama yang menggoncangkan alam, (sehingga mati segala yang bernyawa dan punah-ranah sekalian makhluk selain dari yang dikecualikan),
6. On the day when the first trump resoundeth
Onu velyeder o râdife
7. Tiupan yang pertama itu diikuti oleh tiupan yang kedua, (yang menyebabkan orang-orang yang mati semuanya hidup semula serta keluar dari kubur masing-masing);
7. And the second followeth it,
Yürekler o gün oynar kaygıdan
8. Hati (manusia) pada hari itu berdebar-debar takut,
8. On that day hearts beat painfully
Gözleri kalkmaz saygıdan
9. Pemandangannya tunduk gerun.
9. While eyes are downcast
Diyorlar ki: biz, gerçek döndürülecekmiyiz o hufrede
10. Mereka (yang ingkar) berkata: Sungguhkah kita akan dikembalikan hidup seperti keadaan di dunia dahulu?
10. (Now) they are saying: Shall we really be restored to our first state
Ya' ufalanmış kemikler olduğumuz vaktı ha?
11. Bolehkah (dihidupkan semula) sesudah kita menjadi tulang yang reput?
11. Even after we are crumbled bones?
O dediler: o halde husranlı bir dönüş
12. Mereka berkata lagi (secara mengejek: Kalaulah berlaku) yang demikian, sudah tentu kembalinya kita (hidup semula) itu satu perkara yang merugikan!
12. They say: Then that would be a vain proceeding.
Fakat o zorlu bir kumandadır
13. (Menghidupkan semula tidaklah sukar), kerana berlakunya perkara itu hanyalah dengan satu jeritan (yang terbit dari tiupan sangkakala yang kedua);
13. Surely it will need but one shout,
Bakarsın uyanmışlar hepsi meydandadır
14. Yang menyebabkan mereka dengan serta-merta berada di muka bumi yang putih rata.
14. And lo! they will be awakened.
Geldi ye sana Musânın kıssası?
15. Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal Nabi Musa?
15. Hath there come unto thee the history of Moses?
O vakıt ki ona rabbı nidâ etmişti o mukaddes vadîde: Tuvada
16. Ketika dia diseru oleh Tuhannya di "Wadi Tuwa" yang suci;
16. How his Lord called him in the holy vale of Tuwa,
Haydi demişti git Firavne de, çünkü o pek azdı
17. (Lalu diperintahkan kepadanya): Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas (dalam kekufuran dan kezalimannya);
17. (Saying:) Go thou unto Pharaoh Lo! be hath rebelled
De ki: istermisin temizlenesin?
18. Serta katakanlah kepadanya: Adakah engkau suka hendak mensucikan dirimu (dari kekufuran)?
18. And say (unto him): Hast thou (will) to grow (in grace)?
Ve rabbına irşad edeyim de seni saygılanasın?
19. Dan mahukah, aku tunjuk kepadamu jalan mengenal Tuhanmu, supaya engkau merasa takut (melanggar perintahNya)?
19. Then I will guide thee to thy Lord and thou shalt fear (Him).
Vardı ona o büyük mu'cizeyi de gösterdi.
20. (Setelah Nabi Musa menyempurnakan perintah Tuhannya dan Firaun pun meminta bukti kebenarannya); maka Nabi Musa memperlihatkan kepada Firaun: Mukjizat yang besar.
20. And he showed him the tremendous token.
Fakat o tekzîb etti, ısyan etti
21. Lalu Firaun mendustakan (Nabi Musa) dan menderhaka (kepada Allah);
21. But be denied and disobeyed,
Sonra koşarak idbara gitti
22. Kemudian dia berpaling ingkar sambil menjalankan usahanya (menentang Nabi Musa).
22. Then turned he away in haste,
Derken mahşerini topladı da bağırdı:
23. Lalu dia menghimpunkan orang-orangnya dan menyeru;
23. Then gathered he and summoned
Benim en yüksek rabbınız, dedi
24. Dengan berkata: Akulah tuhan kamu, yang tertinggi.
24. And proclaimed: "I (Pharaoh) am your Lord the Highest."
Allah da onu tuttu sonuna önüne nekâl olmak üzere tenkîl ediverdi
25. Maka Allah menyeksa Firaun di akhirat dan di dunia ini, dengan azab yang menakutkan sesiapa yang mengetahuinya.
25. So Allah seized him (and made him) an example for the after (life) and for the former.
Şübhesiz ki bunda bir ıbret var, saygı duyacaklar için
26. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang takut (melanggar perintah Tuhannya).
26. Lo! herein is indeed a lesson for him who feareth.
Sizmi daha çetinsiniz yaratılışça yoksa Semamı? O «Allah» onu bina etti
27. (Wahai golongan yang ingkarkan kebangkitan hidup semula!) Kamukah yang sukar diciptakan atau langit? Tuhan telah membinanya (dengan Kukuh)!
27. Are ye the harder to create, or is the heaven that He built?
Boyuna irtifa' verdi. Nizamına koydu
28. Dia telah meninggikan bangunan langit itu lalu menyempurnaKannya,
28. He raised the height thereof and ordered it;
Gecesini kararttı, kuşluğunu çıkardı
29. Dan Dia menjadikan malamnya gelap-gelita, serta menjadikan siangnya terang-benderang.
29. And He made dark the night thereof, and He brought forth the morn thereof.
Ondan sonra da arzı döşedi
30. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya (untuk kemudahan penduduknya);
30. And after that He spread the earth,
Ondan suyunu ve mer'asını çıkardı
31. Dia mengeluarkan dari bumi itu: Airnya dan tumbuh-tumbuhannya;
31. And produced therefrom the water thereof and the pasture thereof,
Ve dağlarını oturttu
32. Dan gunung-ganang pula dikukuhkan letaknya (di bumi, sebagai pancang pasak yang menetapnya);
32. And He made fast the hills,
Sizin ve davarlarınızın intifa'ı için
33. (Semuanya itu) untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu.
33. A provision for you and for your cattle.
Fakat geldiği vakıt o «tâmmei kübrâ»
34. Maka apabila datang hari yang bencananya amat besar;
34. But when the great disaster cometh,
O insanın neye koştuğunu anlıyacağı gün
35. Iaitu hari manusia akan mengingati apa yang telah diusahakannya;
35. The day when man will call to mind his (whole) endeavour,
Ve Cahîm hortlatıldığı vakıt, görür kimseler için
36. Dan Neraka diperlihatkan kepada sesiapa sahaja yang dapat melihatnya;
36. And hell will stand forth visible to him who seeth,
Artık herkim azgınlık etmiş,
37. Maka (dapatlah masing-masing mengetahui kesudahannya); adapun orang yang melampau (perbuatan derhakanya);
37. Then, as for him who rebelled
Dünya hayatı tercih eylemiş ise
38. Serta dia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata;
38. And chose the life of the world,
muhakkak Cahîmdir onun varacağı
39. Maka sesungguhnya Neraka Jahannamlah tempat kediamannya.
39. Lo! hell will be his home.
Herkim de rabbının makamından korkmuş ve nefsi hevadan nehy eylemiş ise
40. Adapun orang yang takutkan keadaan semasa dia berdiri di mahkamah Tuhannya, (untuk dihitung amalnya), serta dia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu;
40. But as for him who feared to stand before his Lord and restrained his soul from lust,
muhakak Cennettir onun varacağı
41. Maka sesungguhnya Syurgalah tempat kediamannya.
41. Lo! the Garden will be his home.
Sana o saattan soruyorlar: ne zaman demir atması?
42. Mereka (yang ingkar) selalu bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang hari kiamat: Bilakah masa datangnya?
42. They ask thee of the Hour: when will it come to port?
Nerde senden onu anlatması?
43. Apa hubungannya tugasmu dengan (soal) menerangkan masa kedatangan hari kiamat itu?
43. Why (ask they)? What hast thou to tell thereof?
Rabbınadır onun müntehası
44. Kepada Tuhanmu lah terserah kesudahan ilmu mengenainya.
44. Unto thy Lord belongeth (knowledge of) the term thereof.
Sen ancak bir münzirisin ondan haşyet duyacakların
45. Tugasmu hanyalah memberi amaran kepada orang yang takut akan huru-hara hari kiamat itu.
45. Thou art but a warner unto him who feareth it.
Onu görecekleri gün onlar, sanki bir akşam veya kuşluğundan başka durmamışa dönecekler
46. (Sangatlah dahsyatnya huru-hara hari itu, sehingga orang-orang yang bersalah merasa) pada masa melihatnya: Seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu petang atau paginya sahaja.
46. On the day when they behold it, it will be as if they had but tarried for an evening or the morn thereof.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri