FANDOM


Ne Bulduysa Yaktı


Andan beri kim aşkın benimle yoldaş oldu

Rahman yoluna beni göstermeğe baş oldu.


Canım üzere durduğu rahman çerisin derdi

Şeytan ilini vurdu key yağma taraş oldu.


Aşk nefs iline aktı ne bulduysa yaktı

Kibir kal’asın yıktı anda çok savaş oldu.


Dost yüzün ayan gördüm sır haberlerin sordu

Dedi gizli bilmezsin uş söyledim faş oldu.


Aşk kaldı elim benim gösterdi doğru yolu

Hakk’a şükür kim hâlim bayağından hoş oldu.


Bunlar burada kaldılar dünyaya aldandılar

Yalancılar oldular hep bunlar kalmaz oldu.


Ölenler hâlin bilmez göz açıp âgün dermez

Miskin Yunus Emre’nin meğer bağrı baş oldu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.