FANDOM


Ne güzelce muradıma ererken
Felek beni nazlı yarden ayırdı
Al yanaktan kırmızı gül dererken
Felek beni nazIı yarden ayırdı
Demir kafeslerdir benim durağım
Yanar iken yanmaz oldu çırağım
Gün be gün artıyor derdim firağım
Felek beni nazlı yarden ayırdı
Yaz gelince yazı yaban yurd olur
Ak sürüye kara koyun kurd olur
Sevip sevip ayrılması derd olur
Felek beni nazlı yarden ayırdı
Yaz gelince atlar çıkar çayıra
Kadir Mevlam sevdiğimi kayıra
Meğer beni senden ölüm ayıra
Felek beni nazlı yarden ayırdı
Pir Sultan Abdal'ım dağları aşam
Aşam aşam ırmaklara karışam
Hiç başına gelen var mı danışam
Felek beni nazlı yarden ayırdı
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.