FANDOM


Ne Gam


Âlem düşman olur ise, beni dosttan ırımaya,

Dost kanda ise ben anda, düşmanlık ayırmaya.


Dost ehli bizim ile hem, dost bundadır bize ne gam,

Yüzbin cehdederse düşman, dost mahfili duramaya.


Düşman bana nidebile, işim gücüm dosttan yana,

Dost makamı can içinde, düşman eli eremeye.


Sultanlar âcizdir anda, ne gönüldedir ne canda,

Mahrumdur iki cihanda, kim dost yüzün göremeye.


Kime kim dost kapı aça, düşmanı elinden kaça,

Yunus ağzı güher saça, değme ârif deremeye.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.