Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.773
pages
UYAN Hatıralar Bayrak.gif
Mehmet Akif Ersoy
Müslümanlık nerde, bizden geçmiş insanlık bile


4'lü Tablo Sunumu[]

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlıca

Ey müslümanlar, Allah'tan nasıl korkmak

Ne irfandır veren ahlâka yükselik, ne vicdandır;

Ey müslümanlar, Allah'tan nasıl korkmak

Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır;

Muslims, You need to know how to fear from the God…
What wisdom that high morality, nor his conscience;/div>
örnek osmanlıca مقدمة

Fazîlet hissi insanlarda Allah korkusundandır.

Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfi Yezdan'ın...

Fazilet duygusu insanlarda Allah korkusundandır.

Yüreklerden çekilmiş sayılsın korkusu Allah'ın...

People a sense of virtue because of the fear of God.
Discard captured our hearts the fear of God...
örnek osmanlıca مقدمة

Ne irfanın kalır te'sîri kat'iyyen, ne vicdanın.

Hayat artık behîmîdir... Hayır ondan da alçaktır;

Ne irfanın kalır etkisi kesinlikle, ne vicdanın.

Hayat artık hayvancadır... Hayır ondan da alçaktır;

What effect will remain strictly goal of cognition, nor conscience.
Life is no longer beastly ... No, it also is low;
örnek osmanlıca مقدمة

Ya hayvan bağlıdır fıtratla, insan hürr-i mutlaktır.

Behâim çıkmaz amma hilkatin sabit hududundan,

Hayvan yaratılışına göre davranır, insansa mutlak hürriyet sahibidir.

Hayvanlar çıkmaz amma yaratılışın değişmez sınırlarından

According to the creation of animal behavior, in human has absolute freedom.
But dead animals does not change the boundaries of creation,
örnek osmanlıca مقدمة

Beser hâlâ habersiz böyle bir kaydın vücûdundan!

Meğer kalbinde Mevlâ 'dan tehâsî hissi yer tutsun...

İnsanlık hâlâ habersiz böyle bağların varlığından.

Meğer kalbinde Mevlâ'dan sakınma duygusu yer tutsun...

Humanity is still unaware of the existence of such ties.
In fact at the heart of the sense of avoidance god incense ...
örnek osmanlıca مقدمة

O yer tutmazsa hiç ma 'nâsı yoktur kayid-ı namusun.

Hem efradın, hem akvamın bu histir, varsa, vicdanı;

O yer tutmazsa hiç manâsı yoktur namus bağının.

Hem fertlerin hem kavimlerin varsa vicdanı bu duygudur;

There is no meaning of honor in the bond do not catch it.
If you have both the conscience of individuals and peoples in this feeling;
örnek osmanlıca مقدمة

Onun ta'tîl]]i: İnsâniyyetin tevkî-i hüsranı!

Budur hilkatte câri en büyük kanunu Hallâk'ın:

Bunu yok etmek insanlığı acı ve yokluklara mahkûm etmek demektir.

Budur yaradılışta geçerli en büyük kanunu Yaratıcı'nın:

It means to destroy humanity to prisoners suffering and bereavement.
This is the biggest current law of the Creator in nature:
örnek osmanlıca مقدمة

O yüzden başlar izmihlali milletlerde ahlâkın.

Fakat, ahlâkın izmihlali en müdhiş bir izmihlal;

O yüzden başlar çöküp gitmesi milletlerde ahlâkın.

Fakat ahlâkın çöküşü en korkulu bir çöküş;

So do nations go to crashes and morality begins.
But the most fearful of a collapse of the collapse of morality;
örnek osmanlıca مقدمة

Ve millet kurtulur, zîrâ, ne milliyyet, ne istiklâl.

Oyuncak sanmayın! Ahlâk-i millî, rûh-i millîdir;

Çünkü o zaman ne millet ne milliyet ne de bağımsızlık için yoktur kurtuluş.

Oyuncak sanmayın! Milli ahlâk, milli ruhtur;

Because then what nationality nor independence nor the nation There is no salvation for.
Toys Do not think! National morality, national spirit;
örnek osmanlıca مقدمة

Onun iflâsı en korkunç ölümdür: Mevt-i küllidir.

Olur cem'iyyet artık çaresiz pâmâl-i istilâ

Onun iflâsı en korkunç ölümdür: Tümüyle ölmektir.

Toplum artık çaresiz istilâcı ayaklar altında çiğnenir;

His bankruptcy of the most horrible death: to die completely.
Society no longer helpless under the feet chewed invader;
örnek osmanlıca مقدمة

Meğer kaldırmış olsun, rûh-î sânî indirip,

Mevlâ. Evet bir ba'sü ba'de'l-mevte imkân vardır elbette...

Meğer ki bu istilâyı kaldırmış olsun ikinci bir ruh indirip Mevlâ.

Evet bir ölümden sonra dirilişe imkân vardır elbette...

It turned out that the invasion removed the download and get a second god soul.
Yes, there is possibility of a resurrection after death, of course ...
örnek osmanlıca مقدمة

Bunun te'mîni, lâkin, bir yığın edvara vabeste!


O cem'iyyet ki vicdanında hâkim havf-ı Yezdan'dır;

Bunun sağlanması, lâkin, bir çok devrin geçmesine bağlı!

O toplum ki vicdanında hâkim Allah korkusudur;

Providing these services, not that, due to pass through a multi-period!
He dominated the conscience of the community that the fear of God;
örnek osmanlıca مقدمة

Bütün dünyâya sahiptir, bütün akvama sultandır.

Fakat, efradı Allah korkusundan bî-haber millet,

Bütün dünyaya sahiptir, bütün kavimlere sultandır.

Fakat fertleri Allah korkusundan habersiz millet,

Has the whole world, the Sultan of all the clans.
But the fear of God, unaware of the members of the nation,
örnek osmanlıca مقدمة

Çeker, milletlerin menfuru, kıbtîler kadar zillet;

Meâlî meyli hiç kalmaz, sehâmet büsbütün kalkar;

Çeker, milletlerin nefret ettiği çingeneler kadar zillet.

Yüksekliklere çıkma isteği hiç kalmaz, zekâ ve yiğitlik büsbütün kalkar,

Drive, hated by the nations until the gypsies.
No desire to exit the heights, but gets downright intelligence and bravery,
örnek osmanlıca مقدمة

Ne hâkimlik tanır artık, ne mahkûm olmadan korkar.

Şeref hırsvyle istihkar-ı mevt etmişken ecdadı,

Ne hakimlik tanır artık, ne mahkûm olmadan korkar.

Şeref hırsıyla ölümü hor görmüşken ataları,

What gives a judge no longer afraid of what prisoners without.
Honor the ancestors of ambition was seen contempt for death,
örnek osmanlıca مقدمة

Bırakmaz öyle birpâkîze neslin şimdi ahfadı,

Hayât uğrunda istihfafa şayan görmedik hüsran!

Öyle bir temiz neslin şimdiki torunları

Yaşamak uğruna önemsiz sayar her türlü yokluk ve acıyı.

So the current generation, descendants of a clean
Living in poverty and pain for the sake of all kinds of junk counts.
örnek osmanlıca مقدمة

Gebersin tekmeler altında razı... Çıkmasın, tek, can!

Yürekler en mülevves, en sefil âmâl için çarpar;

Gebersin tekmeler altında razı... Çıkmasın, tek, can!

Yürekler en kirli, en alçak, en aşağı arzular için çarpar;

Die settle under kicks...
To advocate a single, life!
The dirty hearts, the low, the desire to beat down;
örnek osmanlıca مقدمة

Sinirler en muhal endîşeden titrer durur par par!

Olur cem'iyyet efrâdınca şahsî menfa'at "ma'bûd!"

Sinirler endişe edilen en uzak ihtimallerden titrer durur par par!

Toplumun fertleri için şahsî çıkar bir "tanrı" olur!

Nerves were concerned about the remote possibility par trembling stops!
Personal interest to members of the community in a "god" is!
örnek osmanlıca مقدمة

Sorarsan kimse bilmez var mı "hak" nâmında bir mevcûd.

O, doymak bilmeyen ma'bûda kurbandır haya hissi,

Sorarsan kimse bilmez "hak"nammda bir şey var mıdır.


O, doymak bilmeyen tanrıya kurbandır utanma hissi,

No one knows if you ask the "right" Is there anything.
He is insatiable sense of shame Victim to God,
örnek osmanlıca مقدمة

Hamiyyet, âdemîyyet hissi, ulvî hislerin hepsi!

Bu hissizlikle cem'iyyet yaşar derlerse pek yanlış:

Milli onur, haysiyet, insanlık duygusu, yüce duyguların hepsi!

Bu duygusuzlukla toplum yaşar derlerse pek yanlış:

National honor, dignity, sense of humanity, all of sublime emotions!
This is very wrong they say with apathy community lives:
örnek osmanlıca مقدمة

Bir ümmet göster, ölmüş ma 'neviyyâtıyle, sağ kalmış?

Bir ümmet göster, ölmüş manevi değerleriyle, sağ kalmış?
Go to a nation, died of spiritual values, right-left?
örnek osmanlıca مقدمة
20 Ağustos 1330
2 Eylül 1914
September 2, 1914
örnek osmanlıca مقدمة

Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Advertisement