Mürselat Suresi Nebe Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Naziat Suresi
Nebe Suresi/NAKİLLER - Tekvir Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Neden soruşturuyorlar? O büyük nübüvvet haberinde
VAD FRÅGAR de varandra om
Whereof do they question one another?
Ki onlar onda ıhtilâfa düşüyorlar
[De frågar] om det viktiga tillkännagivandet,
(It is) of the awful tidings,
Hayır ileride bilecekler
om vars [innebörd] meningarna går isär.
3. Concerning which they are in disagreement.
Hayır, hayır ileride bilecekler
Men [de behöver inte fråga]! De skall snart få visshet.
4. Nay, but they will come to know!
Değilmi ki biz arzı bir döşek yaptık
Ja, de skall sannerligen snart få visshet!
5. Nay, again, but they will come to know!
Ve dağları birer kazık
HAR VI inte gjort jorden till en bädd [över vilken ni kan resa ert tält för att] få vila
6. Have We not made the earth an expanse,
Ve sizleri çift çift yarattık
Och [har Vi inte gjort] bergen som tältpålar?
7. And the high hills bulwarks?
Ve uykunuzu bir sübat yaptık
Vi har skapat er i par, [män och kvinnor,]
8. And We have created you in pairs,
Ve geceyi bir libas yaptık
och Vi har skänkt er sömnen som ett avbrott för vila
9. And have appointed your sleep for repose,
Ve gündüzü bir meaş yaptık
och gjort natten som ett täcke
10. And have appointed the night as a cloak,
Ve üstünüze yedi sağlam bina çattık
och dagen så att ni [kan se] att förtjäna ert bröd.
11. And have appointed the day for livelihood.
Ve içlerine şa'şaalı parıl parıl bir kandil astık
Och Vi har välvt sju fast hopfogade [himlar] över er
12. And We have built above you seven strong (heavens),
Ve o mu'sıralardan şarıl şarıl bir su indirdik
och [där] skapat en vitglödande lampa.
13. And have appointed a dazzling lamp,
Çıkaralım diye onunla taneler ve otlar
Och Vi pressar ut vattnet ur regnmolnen i rikliga flöden
14. And have sent down from the rainy clouds abundant Water,
Ve sarmaş dolaş bağlar bağçeler
och frambringar därmed säd och [annan] växtlighet
15. Thereby to produce grain and plant,
Şübhesiz ki o fasıl günü bir miykat olmuştur
och rikt blommande trädgårdar.
16. And gardens of thick foliage.
O gün ki sur üfürülür derken gelirsiniz fevcâ fevc
TIDEN FÖR Åtskillnadens dag [då de goda skall skiljas från de onda] är fastställd.
17. Lo! the Day of Decision is a fixed time,
Semâ da açılmış olmuştur ebvab
Det är den Dag då det skall stötas i basunen och ni skall skynda fram [ur gravarna] i myllrande massor,
18. A day when the trumpet is blown, and ye come in multitudes,
Ve dağlar yütürülmüş olmuştur serab
och himlen skall öppnas som [om den varit försedd med] portar
19. And the heaven is opened and becometh as gates,
Şübhesiz ki Cehennem olmuştur mırsad
och bergen skall tona bort som hägringar.
20. And the hills are set in motion and become as a mirage.
Azgınlar için bir meâb
Och helvetet som [ständigt] lurar på [offer]
21. Lo! hell lurketh in ambush,
Devirlerce içine kalacaklar
skall välkomna de trotsiga syndarna.
22. A home for the rebellious.
Ne bir serinlik tatacaklar ne de bir şarab
Där skall de förbli under oöverskådlig tid
23. They will abide therein for ages.
Ancak bir hamîm ve bir gassak
utan att känna svalka och utan att få dricka
24. Therein taste they neither coolness nor (any) drink
Bir ceza ki bervechi vifak
annat än skållhett vatten och den motbjudande [vätska som sipprar ur ett sår], -
25. Save boiling water and a paralysing cold:
çünkü ummazlardı onlar hiç bir hisab
en lön som svarar mot [deras handlingar]!
26. Reward proportioned (to their evil deeds).
Âyetlerimizi tekzîb ede ede kesilmişlerdi kezzab
De fruktade varken räkenskapen [eller domen]
27. For lo! they looked not for a reckoning;
Her şey'i ise biz ıhsa etmiş bir
och de förkastade alla Våra budskap som lögn,
28. They called Our revelations false with strong denial.
kitaba geçirmişiz
men allt [vad de har gjort] har Vi fört upp i en bok.
29. Everything have We recorded in a Book.
Artık tatınız, artık size azâb artırmaktan başka bir şey yapacak değiliz
[Och Vi skall säga:] "Smaka nu [frukten av era handlingar] - Vi skall [hädanefter] bara hopa nya lidanden över er!"
30. So taste (of that which ye have earned). No increase do We give you save of torment.
Şübhesizki korunanlara halâs ve kâm var
Isin triumf får de gudfruktiga glädjas åt
31. Lo! for the duteous is achievement
Hadîkalar var, üzümler var
lummiga parker och [spaljéer av] vindruvor
32. Gardens enclosed and vineyards,
Ve turunç sîneli yaşıtlar var
och följeslagerskor, evigt unga som de själva,
33. And maidens for companions,
Ve bir dolgun peymâne var
och bägare fyllda till brädden [med paradisets vin].
34. And a full cup.
Orada ne boş bir lâf işitirler ne de bir tekzîb
Där skall de varken höra tomt och meningslöst tal eller lögner.
35. There hear they never vain discourse, nor lying
Bir karşılık ki rabbından atâ, yetermi yeter
[Detta är] din Herres belöning - som Han skänker enligt [Sin] räkning -
36. Requital from thy Lord a gift in payment
O Göklerin ve Yerin ve bütün aralarındakilerin rabbı, Rahman, bir hıtaba malik olamazlar ondan
Herren över himlarna och jorden och allt som är däremellan, den Nåderike! Ingen skall kunna tala till Honom
37. Lord of the heavens and the earth, and (all) that is between them, the Beneficent; with Whom none can converse.
O günkü Kıyama duracak Ruh ve Melâike saf saf. Bir kelime söyliyemezler, o kimseden başka ki o Rahman ona izin vermiş o da savabı söylemiştir
den Dag då själarna och änglarna står uppställda på led och ingen tar till orda utom den som fått den Nåderikes tillåtelse och han säger inte annat än det som är rätt och sant.
38. On the day when the angels and the Spirit stand arrayed, they speak not, saving him whom the Beneficent alloweth and who speaketh right.
O günkü haktır, o halde dileyen Rabbına varacak bir yüz edinsin
Så kommer Sanningens dag att vara. Låt då den som så vill, försöka finna vägen tillbaka till sin Herre [medan det är tid]!
39. That is the True Day. So whoso will should seek recourse unto his Lord.
[[40. إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ]]
Çünkü biz size yakın bir azâbı ıhtar ettik, o gün ki kişi ellerinin ne takdim ettiğine bakacak ve diyecek ki kâfir: ah nolaydı ben bir türâb olaydım
Vi har varnat er för ett straff som är nära förestående [och som kommer att drabba er] den Dag då människan ser [klart], vad hon har sänt framför sig [till Domen], och då den som förnekade sanningen skall säga: "Ack, om jag nu hade varit mull och jord!"
40. Lo! We warn you of a doom at hand, a day whereon a man will look on that which his own hands have sent before, and the disbeliever will cry: "Would that I were dust!"

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri