Mürselat Nebe

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Naziat
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Neden soruşturuyorlar? O büyük nübüvvet haberinde
Onlar nə barədə bir-birindən soruşurlar?
Whereof do they question one another?
Ki onlar onda ıhtilâfa düşüyorlar
Böyük bir xəbər barəsində –
(It is) of the awful tidings,
Hayır ileride bilecekler
elə bir xəbər ki, onlar onun haqqında ziddiyyətdədirlər.
Concerning which they are in disagreement.
Hayır, hayır ileride bilecekler
Xeyr, onlar Qiyamətin həqiqət olduğunu hökmən biləcəklər!
Nay, but they will come to know!
Değilmi ki biz arzı bir döşek yaptık
Bir daha xeyr! Onlar hökmən biləcəklər!
Nay, again, but they will come to know!
Ve dağları birer kazık
Məgər Biz yeri yataq etmədikmi?
Have We not made the earth an expanse,
Ve sizleri çift çift yarattık
Dağları da payalar?!
And the high hills bulwarks?
Ve uykunuzu bir sübat yaptık
Biz sizi cüt yaratdıq.
And We have created you in pairs,
Ve geceyi bir libas yaptık
Yuxunuzu da sizin üçün rahatlıq etdik.
And have appointed your sleep for repose,
Ve gündüzü bir meaş yaptık
Gecəni örtük etdik,
And have appointed the night as a cloak,
Ve üstünüze yedi sağlam bina çattık
gündüzü isə ruzi qazanmaq vaxtı.
And have appointed the day for livelihood.
Ve içlerine şa'şaalı parıl parıl bir kandil astık
Üstünüzdə yeddi möhkəm göy qurduq
And We have built above you seven strong (heavens),
Ve o mu'sıralardan şarıl şarıl bir su indirdik
və çox parlaq bir çıraq yaratdıq.
And have appointed a dazzling lamp,
Çıkaralım diye onunla taneler ve otlar
Biz buludlardan şırıltıyla yağış yağdırdıq ki,
And have sent down from the rainy clouds abundant Water,
Ve sarmaş dolaş bağlar bağçeler
onunla taxıl və digər bitkilər yetişdirək,
Thereby to produce grain and plant,
Şübhesiz ki o fasıl günü bir miykat olmuştur
habelə ağaclarının qol-budaqları bir-birinə sarmaşan bağlar salaq.
And gardens of thick foliage.
O gün ki sur üfürülür derken gelirsiniz fevcâ fevc
Həqiqətən, ayırd etmə günü bəlli bir vaxta təyin edilmişdir!
Lo! the Day of Decision is a fixed time,
Semâ da açılmış olmuştur ebvab
Sur üfürüləcəyi gün siz dəstə-dəstə gələcəksiniz.
A day when the trumpet is blown, and ye come in multitudes,
Ve dağlar yütürülmüş olmuştur serab
O gün göyün qapıları açılacaqdır.
And the heaven is opened and becometh as gates,
Şübhesiz ki Cehennem olmuştur mırsad
Dağlar da hərəkətə gətirilib ilğıma çevriləcək.
And the hills are set in motion and become as a mirage.
Azgınlar için bir meâb
Həqiqətən, Cəhənnəm kafirlər üçün pusquda dayanıb gözləyir.
Lo! hell lurketh in ambush,
Devirlerce içine kalacaklar
O, həddi aşanların qayıdacağı yerdir.
A home for the rebellious.
Ne bir serinlik tatacaklar ne de bir şarab
Onlar orada əsrlər boyu qalacaqlar.
They will abide therein for ages.
Ancak bir hamîm ve bir gassak
Onlar orada nə bir sərinlik, nə də sərinlədirici içki dadacaqlar.
Therein taste they neither coolness nor (any) drink
Bir ceza ki bervechi vifak
İçdikləri yalnız qaynar su və irin olacaq –
Save boiling water and a paralysing cold:
çünkü ummazlardı onlar hiç bir hisab
Törətdikləri əməllərinə uyğun bir cəza kimi.
Reward proportioned (to their evil deeds).
Âyetlerimizi tekzîb ede ede kesilmişlerdi kezzab
Doğrusu, onlar haqq-hesab çəkiləcəklərinə ümid etmirdilər.
For lo! they looked not for a reckoning;
Her şey'i ise biz ıhsa etmiş bir
Ayələrimizi də qətiyyətlə təkzib edirdilər.
They called Our revelations false with strong denial.
kitaba geçirmişiz
Biz hər bir şeyi hesablayıb yazmışıq.
Everything have We recorded in a Book.
Artık tatınız, artık size azâb artırmaktan başka bir şey yapacak değiliz
Elə isə dadın əzabı! Biz sizə əzabdan başqa bir şey artırmayacağıq!
So taste (of that which ye have earned). No increase do We give you save of torment.
Şübhesizki korunanlara halâs ve kâm var
Həqiqətən, müttəqilər üçün nicat yeri vardır.
Lo! for the duteous is achievement
Hadîkalar var, üzümler var
Həmçinin bağlar və üzümlüklər,
Gardens enclosed and vineyards,
Ve turunç sîneli yaşıtlar var
dolğun döşlü həmyaşıd qızlar
And maidens for companions,
Ve bir dolgun peymâne var
və ləbələb doldurulmuş qədəhlər də vardır!
And a full cup.
Orada ne boş bir lâf işitirler ne de bir tekzîb
Onlar orada nə mənasız sözlər, nə də iftira eşidəcəklər.
There hear they never vain discourse, nor lying
Bir karşılık ki rabbından atâ, yetermi yeter
Bunlar sənin Rəbbindən olan mükafatlar, artıqlaması ilə verilən töhfələrdir.
Requital from thy Lord a gift in payment
O Göklerin ve Yerin ve bütün aralarındakilerin rabbı, Rahman, bir hıtaba malik olamazlar ondan
Göylərin, yerin və onların arasında olanların Mərhəmətli Rəbbindən mükafatdır. Onlar Allahın hüzurunda bir söz deməyə qadir olmayacaqlar.
Lord of the heavens and the earth, and (all) that is between them, the Beneficent; with Whom none can converse.
O günkü Kıyama duracak Ruh ve Melâike saf saf. Bir kelime söyliyemezler, o kimseden başka ki o Rahman ona izin vermiş o da savabı söylemiştir
Ruh (Cəbrail) və mələklər səf-səf duracağı gün, Mərhəmətli Allahın izin verdiyi kimsələrdən və doğru söz deyənlərdən başqa heç kəs danışmayacaq.
On the day when the angels and the Spirit stand arrayed, they speak not, saving him whom the Beneficent alloweth and who speaketh right.
O günkü haktır, o halde dileyen Rabbına varacak bir yüz edinsin
O gün, gerçək bir gündür. Kim istəsə öz Rəbbi yanında sığınacaq tapar!
That is the True Day. So whoso will should seek recourse unto his Lord.
[[إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا]]
Çünkü biz size yakın bir azâbı ıhtar ettik, o gün ki kişi ellerinin ne takdim ettiğine bakacak ve diyecek ki kâfir: ah nolaydı ben bir türâb olaydım
Həqiqətən, Biz sizi yaxın əzab barədə xəbərdar etdik. O gün insan öz əlləri ilə nələr etdiyini görəcək, kafir isə deyəcəkdir: “Kaş mən torpaq olaydım!”
Lo! We warn you of a doom at hand, a day whereon a man will look on that which his own hands have sent before, and the disbeliever will cry: "Would that I were dust!"

Nebe Suresi/NAKİLLER - Nebe Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri