FANDOM


Tur Necm Kamer
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
O necme kasem ederim indiği dem ki
VID den sjunkande stjärnan!
By the Star when it setteth,
Şaşırmadı sahibiniz azıtmadı da
Er landsman har inte gått vilse och han är alls inte besatt.
Your comrade erreth not, nor is deceived;
Ve hevadan söylemiyor
Och han talar inte av egen drift -
Nor doth he speak of (his own) desire.
O sade bir vahiydir ancak vahyolunur
nej, [det är] uppenbarelsens ord,
It is naught save an inspiration that is inspired,
Ta'lim etti ona kuvveleri şiddetli
som en av de allra mäktigaste lär honom,
Which one of mighty powers hath taught him,
Bir kuvvet sahibi, hemen duruklandı
[en ängel] stark och vis. Och han framträdde i sin verkliga skepnad
One vigorous; and he grew clear to view
Ve o en yüksek ufukta idi
över horisonten;
When he was on the uppermost horizon.
Sonra yaklaştı da tedellî etti
därefter närmade han sig till dess han stod [svävande i luften]
Then be drew nigh and came down
«kabe kavseyni ev edna» oldu da
på två båglängders avstånd eller ännu närmare.
Till he was (distant) two bows length or even nearer,
Verdi kuluna verdiği vahyi
Så uppenbarade [Gud] det han ville uppenbara för Sin tjänare.
And He revealed unto His slave that which He revealed.
Gözün gördüğünü kalb tekzib etmedi
Hjärtat tog inte miste på vad han såg;
The heart lied not (in seeing) what it saw.
Şimdi siz ona o görüşüne karşı mücadele mi ediyorsunuz?
ifrågasätter ni att han såg detta som han såg?
Will ye then dispute with him concerning what he seeth?
Kasem olsun ki o onu bir deha da inişinde gördü
Ja, han såg honom ännu en gång
And verily he saw him, yet another time
Sidrei müntehanın yanında
vid lotusträdet [nära] den yttersta gränsen,
By the lote tree of the utmost boundary,
Ki Cennetül'me'vâ onun yanında
intill [den ljuvliga] vilans lustgård;
Nigh unto which is the Garden of Abode.
O dem ki o Sidreyi bürüyen bürüyordu
och lotusträdet badade [i ett bländande ljus].
When that which shroudeth did enshroud the lote tree,
Göz, ne şaştı ne aştı
Han tog inte sina ögon [från synen] och inte heller försökte han se mer än vad han såg;
The eye turned not aside nor yet was overbold.
Vallahi gördü rabbının âyâtından en büyüğünü gördü
han fick ju se några av sin Herres största tecken.
Verily he saw one of the greater revelations of his Lord.
Siz de gördünüz değilmi Lât-ü Uzzayı?
HAR ni ägnat en tanke åt Al-Lat och Al-Uzza
Have ye thought upon Al Lat and Al Uzza
Üçüncü olarak da menatı uhrayı?
och Manat, den tredje [som ni dyrkar]?
And Manat, the third, the other?
Size erkek ona dişi öyle mi?
Förbehåller ni er alltså manlig, och tillskriver Honom kvinnlig avkomma?
Are yours the males and His the females?
Bu öyle ise çok hayflı bir taksim
Det är sannerligen en ojämn fördelning!
That indeed were an unfair division!
[[إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ]]
Onlar hiç bir şey değil sırf sizin ve babalarınızın taktığınız kuru isimler, Allah onlara öyle bir saltanat indirmedi, yalnız zanna ve nefislerin sevdasına tabi' oluyorlar, halbuki rablarından kendilerine doğru yolu gösteren, geldi
Nej, dessa [gudinnor] är ingenting annat än namn som ni och era förfäder har uppfunnit; Gud har aldrig gett tillstånd till detta. - De följer enbart lösa antaganden och vad som faller dem in. Men ändå har vägledningen från deras Herre nått dem.
They are but names which ye have named, ye and your fathers, for which Allah hath revealed no warrant. They follow but a guess and that which (they) themselves desire. And now the guidance from their Lord hath come unto them.
Yoksa varmı insana her kurduğu hulya
Eller skall människan få allt vad hon önskar
Or shall man have what he coveteth?
Fakat Allahındır Âhıret ve olâ
Nej, [de som anropar krafter som de tror har del i Guds makt, skall veta att] allt i det kommande livet och i denna värld tillhör Gud.
But unto Allah belongeth the after (life), and the former.
[[وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ]]
Göklerde nice Melâike vardır da Allah dileyip razıy olduğuna izin vermezden evvel şefaatleri hiç bir şey'e yaramaz
Hur talrika änglarna i himlen än är, är deras förböner till ingen nytta, om inte Gud har gett Sitt tillstånd; och Han ger det till förmån för den Han vill och som funnit nåd inför Honom.
And how many angels are in the heavens whose intercession availeth naught save after Allah giveth leave to whom He chooseth and accepteth!
Evet Âhırete iymanı olmıyanlar Melâikeye dişi adı takıp duruyorlar
De som betraktar änglarna som kvinnliga väsen tror [i själva verket] inte på livet efter detta.
Lo! it is those who disbelieve in the Hereafter who name the angels with the names of females.
Maamafih ona dair bir bilgileri olduğundan değil sırf zanne tabi' oluyorlar, halbuki zann haktan hiç bir şey'i muğnî olmaz
Om det har de ingen kunskap; de följer bara lösa antaganden, och lösa antaganden kan inte ersätta sanningen.
And they have no knowledge thereof. They follow but a guess, and lo! a guess can never take the place of the truth.
O halde bakma sen o bizim zikrimizden yüz çevirip te Dünya hayattan ötesini istemiyen kimselere
Vänd dig därför ifrån dem som försummar att åkalla Oss och vars hela intresse är riktat mot det jordiska livet [och dess fröjder];
Then withdraw (O Muhammad) from him who fleeth from Our remembrance and desireth but the life of the world.
İşte odur onların ılimden irebildikleri gaye, şübhesiz ki rabbın, odur en bilen yolundan sapanı, hem de odur en bilen hidayeti tutanı
där ligger summan av deras kunskap. Din Herre vet bäst vem som överger Hans väg och Han vet bäst vem som låter sig vägledas.
Such is their sum of knowledge. Lo! thy Lord is best aware of him who strayeth, and He is best aware of him who goeth right.
[[وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى]]
Hem bütün Göklerdeki ve Yerdeki hep Allahındır akıbet kötülük yapanları yaptıklarıyle cezalandıracak, güzellik edenleri de daha güzeliyle mükâfatlandıracak
Allt det som himlarna rymmer och allt det som jorden bär tillhör Gud; Han kommer att straffa dem som gör ont med [det som svarar mot] deras handlingar och belöna dem som gör gott med det högsta goda.
And unto Allah belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth, that He may reward those who do evil with that which they have done, and reward those who do good with goodness.
[[الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ]]
Onlar ki günahın büyüklerinden: vebalden, fuhşiyyattan kaçınırlar, ancak ufak tefek kusur başka, şübhesiz ki rabbın geniş mağfiretlidir, hem sizin her hallerinize a'lemdir, sizi Arzdan inşa ettiği sıra ve sizler analarınızın karınlarında cenînler iken, şimdi nefislerinizi tezkiyeye kalkışmayın odur en bilen müttakı olanı
De som avhåller sig från de grövsta synderna och från skamliga handlingar [skall se] - även om de begår mindre felsteg - [att] det inte finns någon gräns för din Herres förlåtelse. Han har full kännedom om er, från det att Han [först] skapade er av jord och från det att ni tog form i moderlivet. Påstå därför inte att ni är rena från synd! Han vet bäst vem som fruktar Honom.
Those who avoid enormities of sin and abominations, save the unwilled offences (for them) lo! thy Lord is of vast mercy. He is best aware of you (from the time) when He created you from the earth, and when ye were hidden in the bellies of your mothers. Therefor ascribe not purity unto yourselves. He is best aware of him who wardeth off (evil).
Şimdi gördün a? o çevrileni
VAD ANSER du om den som vänder sig ifrån [tron för att ge sig hän åt de jordiska fröjderna]
Didst thou (O Muhammad) observe him who turned away,
Ve biraz verip de dayatıvereni
och som ger det minsta [möjliga av det han äger åt andra] och knotar till och med över detta
And gave a little, then was grudging?
Gayb ılmi yanında da artık görüyor mu?
Har han kunskap om den verklighet som är dold för människorna, så att han kan se [in i framtiden]?
Hath he knowledge of the Unseen so that he seeth?
Yoksa haber mi verilmedi Musânın suhufundaki
Eller har han inte fått veta något om Moses uppenbarelser
Or hath he not had news of what is in the books of Moses
Ve çok vefakâr olan İbrahiminkindeki
eller hört om Abraham, som troget fullgjorde [allt vad Gud befallde honom]?
And Abraham who paid his debt:
Ki doğrusu bir vizir çeken başkasının vizrini çekecek değil
[Eller hört] att det på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda
That no laden one shall bear another's load,
Doğrusu insanın sa'yinden başkası kendinin değil
eller att ingenting skall tillerkännas människan utom det som hon har eftersträvat;
And that man hath only that for which be maketh effort,
Ve elbette sa'yi yarın görülecek
och att hon [en Dag] skall få se sina strävanden [i deras rätta ljus]
And that his effort will be seen,
Sonra ona en değerli mükâfat verilecek
och därefter få sin fulla lön;
And afterward be will be repaid for it with fullest payment;
Ve elbette nihayet rabbına gidilecek
och att slutpunkten [för allt] är [återkomsten] till din Herre;
And that thy Lord, He is the goal;
Hakıkat odur güldüren ağlatan
och att det är Han som ger er orsak att skratta och Han som ger er orsak att gråta;
And that He it is Who maketh laugh, and maketh weep,
Hakıkat odur öldüren, dirilten
och att det är Han som skänker död och Han som skänker liv;
And that He it is Who giveth death and giveth life;
Hakıkat odur erkeği dişiyi iki eş yaratan
och att Han har skapat de två könen, mankön och kvinnokön,
And that He createth the two spouses, the male and the female,
Bir nutfeden ekildiği zaman
av en droppe utgjuten säd,
From a drop (of seed) when it is poured forth;
Şübhesiz ona aiddir neş'eti uhrâ da
och att Han skall låta det nya livet träda fram;
And that He hath ordained the second bringing forth;
Hakıkat zengin eden, sermaye veren o
och att det är Han som gör [människan] rik och [Han som] förmår [henne] att nöja sig med det hon har;
And that He it is Who enricheth and contenteth:
Ve hakıkat Şi'ranın rabbı o
och att det är Han som är Hundstjärnans Herre;
And that He it is Who is the Lord of Sirius;
Ve fil'vakı' o helâk etti evvelki Âdı
och att Han lät det forna Aad gå under
And that He destroyed the former (tribe of) Aad,
Ve Semûdu da hiç bırakmadı
liksom stammen Thamud - [de förintades] till sista man -
And (the tribe of) Thamud He spared not;
Daha evvel de Nuhun kavmını, çünkü bunlar pek zâlim, pek azgındılar
och före dem Noas folk - de var de syndigaste och mest hårdnackade [av alla] -
And the folk of Noah aforetime, lo! they were more unjust and more rebellious;
Mü'tefikeyi de Haviyeye attı
och de [städer] som Han kastade över ända
And Al Mutafikah He destroyed
Sardırttı da onlara o sardırdığını
och täckte dem med det som täckte [dem].
So that there covered them that which did cover.
Şimdi rabbının hangi eltafına şekkedersin?
Vilken av din Herres välgärningar vill du [människa] sätta i fråga?
Concerning which then, of the bounties of thy Lord, canst thou dispute?
Bu işte o evvelki inzarlardan bir inzar
DENNE [Profet] är en varnare liksom de som varnade i gångna tider.
This is a warner of the warners of old.
Yaklaştı yaklaşıcı
[Stunden] som närmar sig kommer allt närmare,
The threatened Hour is nigh.
Yoktur ona Allahdan başka açıcı
[men] ingen annan än Gud kan dra undan [slöjan] som döljer den.
None beside Allah can disclose it.
Şimdi siz bu kelâma mı teaccüb ediyorsunuz
Förvånas ni över dessa ord
Marvel ye then at this statement,
ve gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?
Skrattar ni [belåtet] i stället för att gråta,
And laugh and not weep,
Siz mi kafa tutuyorsunuz hey gafiller?
och sträcker självsäkert på nacken
While ye amuse yourselves?
Haydi secdeye kapanın ve kulluk edin
Fall ned inför Gud och tillbe [Honom]!
Rather prostrate yourselves before Allah and serve Him.
Disambig Bakınız: Necm suresi/MEAL, Necm suresi/VİDEO, Necm suresi/TEFSİR, Necm suresi/TEZHİB, Necm suresi/HAT, Necm suresi/FAZİLETİ, Necm suresi/HİKMETLERİ, Necm suresi/KERAMETLERİ, Necm suresi/AUDİO, Necm suresi/HADİSLER, Necm suresi/Elmalı orijinali, Necm suresi/Transkriptleri, Necm Suresi/NAKİLLER, Necm Suresi/Elmalılı Tefsiri
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri