FANDOM


Necmettin Ergin, Türk bürokrat.

1943-1944 yılları arasında Elazığ, 1944-1946 yılları arasında Sivas, 1946-1947 yılları arasında Konya ve 1948-1950 yılları arasında Trabzon valilikleri yapmıştır. Belediye Maliyesi (1945, Ernst Reuter ile birlikte) adlı kitap yazmıştır.

Önce gelen:
İzzettin Çağpar
Konya valisi</br>1946 - 1947 Sonra gelen:
Refik Şefik Soyer
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.