FANDOM


Nefiri Behram Ağa; Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşadığı, nefir çaldığı, bayati makamında üç peşrevi, bir saz semaisi, hüseyni ve neva makamlarında birer peşrevi olduğu bilinmektedir. Emiri Hac; XVI. yüzyıl bestekarlarındandır. Sultan III. Murad’ın oğlu Şehzade Mehmed’in düğünü için, Mısır’dan İstanbul’a getirtilmiştir ve zurnazendir. Irak, muhayyer, neva ve buselik makamlarından dörder tane peşrev bestelemiştir.


</div>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.