FANDOM


Nefret ve ayrımcılığın cezası artırıldı

KAMUOYUNDA ‘DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ’ OLARAK BİLİNEN ‘TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI, DÜN SABAH SAAT 06.00 SULARINDA MECLİS’TEN GEÇTİ. KAMUOYUNDA ‘DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ’ OLARAK BİLİNEN ‘TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI, DÜN SABAH SAAT 06.00 SULARINDA MECLİS’TEN GEÇTİ.

SELİM KUVEL - ANKARA

3 Mart 2014, Pazartesi

Çözüm sürecine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı Demokratikleşme Paketi’nin yasalaşmasıyla siyasi partiler, eş genel başkanlık sistemini uygulayabilecek. Genel seçimlerde yüzde 3 oy alan partiye Hazine yardımı yapılacak. Kürtçe propaganda ve özel okullarda Kürtçe eğitim serbest. İbadeti engelleme suçu ilk defa ceza yasasına girdi. Ayrımcılık ve nefret suçunun cezası artırıldı.


Çözüm sürecine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı Demokratikleşme Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda dün sabaha karşı kabul edildi. Düzenlemeye göre siyasi partiler, tüzüklerinde yer almak ve 2’den fazla olmamak koşuluyla eş genel başkanlık sistemini uygulayabilecek. Siyasi partilere devlet yardımı yapılabilmesi için milletvekili genel seçimlerinde alınması gereken oy oranı yüzde 7’den yüzde 3’e indirildi. Kürtçe propaganda ve özel okullarda Kürtçe eğitimin önü açıldı. Kişilerin toplu ibadetleri yanı sıra bireysel ibadetlerinin engellenmesi ilk kez suç olarak yasalara girdi. “Ayrımcılığın” yanı sıra “nefret suçu” da kanun kapsamına alındı. Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle; bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini, bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını, işe alınmasını, olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bir kamu faaliyetinin yürütülmesi ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına engel olunması suçunun cezası artırılarak, bu fiili işleyenler hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Gezi Parkı ve ODTÜ olaylarına karışanların, kamu hizmetlerinin engellendiği gerekçesiyle bu madde kapsamına girebileceği yorumları yapılırken, benzeri olaylara karşı da hükümetin bu madde ile tedbir aldığı iddia ediliyor. Dün sabaha karşı Meclis’ten geçen Demokratikleşme Paketi özetle şunları içeriyor:


Kürtçe propaganda ve eğitim serbest Edit

Düzenlemeye göre, siyasi partiler ve adaylar tarafından yapılacak her türlü propaganda, Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçelerle de yapılabilecek. Böylece seçimlerde Türkçeden başka dil ve yazıyla propaganda yapılabilecek. Yine yasa ile Kürtçe eğitim, özel okullarda serbest hale geldi. Buna göre Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerle eğitim ve öğretim yapmak amacıyla özel öğretim kurumları açılabilecek. Bu kurumlarda eğitimi ve öğretimi yapılacak dil ve lehçeler Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilecek. Bu kurumların açılmasına ve denetimine ilişkin esas ve usuller, Milli Eğitim Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek. Kanunla, köy isimlerinin resen değiştirilmesine yol açan hüküm de kaldırıldı. Böylece köylerin eski isimlerinin geri verilmesine imkân tanındı.


Yüzde 3 oy alan partiye Hazine yardımı Edit

Siyasi partilere devlet yardımı için uygulanan yüzde 7’lik oy barajı yüzde 3’e çekildi. Bu yardım, yüzde 10 barajını aşan partiler arasından en az devlet yardımı alan partiye yapılan yardım ve kazandıkları oyla orantılı olarak yapılacak. Ancak yapılacak yardım bir milyon liradan az olamayacak.


Başörtülünün eğitim alması engellenemeyecek Edit

Eğitim ve öğretim hakkını engelleyenlere verilen ceza artırıldı. Resmi ve özel eğitim kurumlarında verilen eğitimin ve yurtlara girişin engellenemeyeceğini düzenleyen maddeye ‘kişinin eğitim ve öğretim hakkının kullanması’ da eklendi. Böylece başörtüsü gerekçesiyle bir kişinin eğitim almasını engelleyen kişi, beş yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya gelecek.


Yaşam tarzına müdahaleye hapis Edit

Aynı şekilde dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin veya dini ibadet veya ayinlerin bireysel ya da toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi halinde fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale eden veya bunları değiştirmeye zorlayan kişiye de bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek. Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasî düşünce, felsefî inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle işlenen suçların cezasında artırıma gidildi. Mevcut yasadaki ‘6 aydan bir yıla’ kadar olan ceza miktarı, ‘bir yıldan üç yıla kadar’ şeklinde düzenlendi.


Gezi Parkı benzeri olaylara tedbir Edit

Bir kamu faaliyetinin yürütülmesini engelleyene verilen ‘bir yıldan üç yıla’ kadar olan hapis cezası da ‘iki yıldan beş yıla’ çıkarılacak. Ayrıca ‘kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında verilen ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına’ engel olunması hâlinde de iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Gezi Parkı ve ODTÜ olaylarına karışanların, kamu hizmetlerinin engellendiği gerekçesiyle bu madde kapsamına girebileceği yorumları yapılırken, benzeri olaylara karşı da hükümetin bu madde ile tedbir aldığı iddia ediliyor.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.