FANDOM


Nefs-i Emmare


Hak bir gönül verdi banâ hâ demeden hayrân olur

Bir dem gelir şâdi olur bir dem gelir giryân olur.


Bir dem sanasın kış gibi şol zemheri olmuş gibi

Bir dem beşâretten doğar hoş bağ ile bustân olur.


Bir dem gelir söyleyemez,bir sözü şerh eyleyemaz

Bir dem dilinden dür döker dertlilere dermân olur.


Bir dem çıkar arş üzere bir dem iner tahtes-serâ

Bir dem sanâsın katredir bir dem taşar ummân olur.


Bir dem cehâlette kalır hiç nesneyi bilmez olur

Bir dem dalar hikmetlere câlinus-u Lokman olur.


Bir dem div olur yâ peri,virâneler olur yeri

Bir dem uçar Belkıys ile sultân-ı ins-ü cân olur.


Bir dem varır mescidlere yüz sürer orda yerlere

Bir dem vurur deyre girer İncil okur rühbân olur.


Bir dem gelir İsi gibi ölmüşleri diri kılar

Bir dem girer kibr evine Fir’avn ile Hâmân olur.


Bir dem döner Cebrâil’e rahmet saçar her mahfile

Bir dem gelir güm-râh olur miskin Yunus hayrân olur.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.