FANDOM


Neler gezer


N’oturursun dış kapıda gör içeri neler gezer

Tama’artırır dâimâ saf bağlamış fitne düzer


Gel imdi gel kanââta usan tutmaz tez bin ata

Olmaya kim ecel yete fâsid ola satı pazar


Sen kanda isen teslim ol kamulardan aşağa dur

Edep tâcın başına ur gör müfsid nicesi kızar


Yaramazdır buhl ü hased,kibir mübârizdir gayet

Kökünü kaz yaba ar,fârığ otur ey ham-güzar.


Kagıl bu dünyâ bâbını öğren dostluk edebini

Bulursan ustabânını öğe veren kaldan zarar.


Kibr ü menidir subaşı delim kişidir yoldaşı

Sen olmagıl onun eşi ona uyan yoldan azar


Var dediğim yelerde du hıkd u hasedi oda ur

İhlâs gelir cümleyi yur yunus yolu yavlak düzer


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.