Nem ola derviş benim


Ey bana derviş deyen nem ola derviş benim Dervişlik yaylasında hareketim kış benim.


Derviş adın edindim,derviş donun donandım

Yola baktım utandım hep işim yanlış benim.


Hırkam tâcım gözlerim fâsid işler işlerim

Her yanımdan gizlerim bindir fâsid iş benim.


Yoldan haber sorarlar aydırım inanırlar

Kalbim sâfi sanırlar vay ne düşvar iş benim.


İçerime bakarsan buçuk pulluk nesne yok

Daşramın kavgasından âlemler dolmuş benim.


Yunus aydır yârenler,ey gerçeğim erenler

Bu yolda olan hâller Ellah’a kalmış benim.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.