Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.312
pages

Hasan Basri Çantay KHMK sesli meali Kur'an [1]

Şablon:Nemlbakınız d


Neml NEML Nemil
Neml Suresi/1-14 Neml Suresi/15-31 Neml Suresi/32-44 Neml Suresi/45-58
Neml Suresi
Neml suresi Nemil suresi Süleyman suresi
Dosya:27-Neml.pdf Hasan Basri Çantay KHMK sesli meali[2]
Neml Suresi/VİDEO
Neml Suresi/AUDİOMP3 https://anchor.fm/eyup-sabri-kartal/episodes/27--NEML-suresi-Hasan-Basri-antay-KHMK-sesli-meali-sayfa-376-cz-19-e12v9d1
Neml Suresi/HAT
Neml/Tefsiri https://soundcloud.com/hsn065/hsn126-mahmut-toptas-hoca-neml
Neml/Meal
Neml/HDKD Neml/HDKD/Güncel Türkçesi Neml/HDKD/Orijinal HTML Neml/HDKD/PDF
Sakın bir dideyi (gözü) ağlatma Handan (mutlu, gülen) olmak istersen Dokunma hatır-ı mur'a(karıncaya) Süleyman olmak istersen Yozgatlı Fenni
Şablon:Neml

"Neml" karınca demektir. İçinde, Hz. Süleyman'ın ordusuna yol veren karıncalardan da bahsedildiği için sure bu adı almıştır. Sureye "Süleyman suresi" de denilir. Bu sure 93 ayettir. Mekke'de, Şuarâ suresinden sonra inmiştir. Mushaftaki resmi sırası itibarıyla 27., iniş sırasına göre ise 48. suredir. Sure, içinde tilavet secdesi bulunan surelerden biridir.


Surenin temel konuları[]

Bu surede, Mekke'de inen (Mekkî) diğer sureler gibi, Allah'ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme, kıyamet ve Kur'an-ı Kerim'in Allah katından indirilmiş yüce bir kitap olduğu ispat edilmektedir. Bundan başka surede şu konulara değinilmektedir: Hz. Musa, Davud, Süleyman, Salih ve Lût aleyhisselâmın kıssalarından ibret verici bölümler, İnsana verilen nimetler, İnkarcıların ve müminlerin ahirette karşılaşacakları durumlar.


Surenin temel mesajları[]

Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah tarafından Hz. Muhammed'e indirilmiştir.


Kur'an-ı Kerim, insanlara rahmet, yol gösterici ve müjdeci bir kitaptır.


Namaz kılmak, zekat vermek ve ahirete kesin olarak inanmak müminlerin temel özellikleridir. Başka bir ifadeyle müminler, namaz kılan, zekât veren ve ahirete inanan kimselerdir.


Küfür, kişiye davranışlarını hoş gösterir. Ancak kâfirler ahirette hüsrana uğrayacaklardır.


İnanmak istemeyenlere mucizeler de fayda vermez. Nitekim Allah, Hz. Musa'ya dokuz mucize vermiş, inkârcılar yine de kibirleri sebebiyle inanmamakta direnmişlerdir.


İlim bir nimettir; bunun şükrünü yerine getirmek gerekir.


Kendisine üstün nimetler verilen kişi şımarmamalıdır. Allah, Hz. Süleyman'a kuşların ve karıncaların dilini öğretmiş; cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordu vermiştir. Hz. Süleyman bunlar karşısında şımarmamış, daima kulluğunu hatırlamıştır.


Allah, gizli ve açık her şeyi bilir. Her şeyi bilen Yüce Allah'ı daima anmalı ve ona ibadet edilmelidir. Her duyulan habere inanılmamalı, doğruluğu araştırılmalıdır.


Yönetim işlerinde istişareye önem verilmeli, ülke çıkarlarına uygun akılcı kararlar almaya çalışılmalıdır.


Savaştan önce barış yolları aranmalı, milletin menfaatleri göz önünde bulundurulmalıdır.


Allah'ın verdiği nimetlere şükredilmelidir; şükretmemek nankörlüktür.


Salih peygamberin kavmi gibi geçmiş toplulukların başlarına gelenlerden ibret alınmalıdır.


Homoseksüellik, toplumu felakete götüren cinsel bir sapkınlıktır. Lut kavmi bu kötü alışkanlık yüzünden helak edilmiştir.


Gökleri ve yeri yaratan, yağmurlar yağdırıp ağaçlar ve bitkiler yetiştiren, dünyayı yaşanacak yer yapan, ırmakları, dağları var eden, darda kalmışın duasına karşılık onun sıkıntısını gideren, karanlıkta yol gösterici yıldızları yaratan, dinlenmek için geceyi karanlık, çalışmak için gündüzü aydınlık kılan, rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak gönderen, ilk defa yaratan ve yarattıklarını öldürüp yeniden yaratacak olan, gökten ve yerden rızıklar ihsan eden, gizli ve açık her şeyi bilen sadece Yüce Allah'tır. Allah'ın dışında hiçbir varlığın bunları yapmaya gücü yetmez. Bundan dolayı sadece Yüce Allah'a iman ve ibadet etmek gerekir.


Kişi Allah'a tevekkül edip, ona güvenmelidir.


Kişi hakkı tebliğ ederken karşılaştığı zorluklara direnmeli, ümitsizliğe kapılmamalıdır.


Kıyametin dehşeti inanmayanlara korku verecektir. İnananlar ise kıyamet korkusundan emin olacaklardır.


Ahirette herkes yaptığının karşılığını görecektir.


Müslümanlar Hz. Muhammed'in yolunu takip etmelidirler.