Yenişehir Wiki
Advertisement

thumb|300px|right|neva taksim thumb|300px|right|Neva Makamı

Şablon:Yeni - d {{Yeni}}


Yeni - Yanı

Nev -New
Nevşehir - Newtown
Nevzuhur -Nevgül - Nevruz - Nev'eser - Neva - Neva Makamı - Nev-i beşer - Nevahi - Nevâ
Yeniçeri - Yenişehir

NEVA MAKAMI


Neva (Nevâ), Klasik Türk müziğinde bir makam adı ve Yegâh'tan bir oktav tiz olan İtalyan nota sisteminde 3. çizgide gösterilen re perdesidir.

Nevâ makâmı basit makamlardan olup, durağı Dügâh perdesidir. Seyri inici çıkıcı olan makâmın dizisi ise yerinde Uşşak dörtlüsüne, Nevâ perdesinde bir Rast beşlisinin eklenmesiyle meydana gelir. Güçlüsü aynı adı taşıyan perdenin adı Nevâ'dır. Rast perdesiyle yeden alır. Donanımına ise Si için bir komalık (koma)bemol ve Fa için dört koma (Bakiyye)diyezi yazılır.

Makamın Özelliği: Nevâ makamı parlak bir makam değildir. Genişleme seslerinin fazlaca kullanılmadığı bu makamda, inici seyir yapılırken Fa Bakiyye diyez (Evc) perdesi, Bekar hale getirilerek Acem perdesi haline gelir. Neva üzerinde bu şekilde inici bir Bûselik Beşlisi meydana gelmiş olur.

Bu makama ait önemli eserler Buhûrizâde Mustafa Itrî Efendi'nin Kâr'ı, Tanbûri Cemil Bey'in Peşrevidir. Günümüz bestekârlarınca fazla kullanılmayan bu makamda daha pek çok güzel eserler mevcuddur.

Neva; ses, ahenk, nağme anlamları taşıdığı gibi kuvvet, zenginlik, kudret, nasip, kısmet anlamlarınıda ifade eder. Rızık, bolluk, bereket anlamına da gelir.


Şablon:Klasik Türk müziği makamları Şablon:Müzik kuramı-taslak


Geleneksel notalama dikkate alındığında, birinci güçlüsü 8. derecedeki Neva perdesi, durağı 5. derecedeki Dügah perdesi olan makamdır. Re ana aşıttan elde edilir.


AREL'e göre Neva makamı[]

Neva makamı çıkıcıdır. Bir Uşşak dörtlüsünün tiz tarafına bir Rast beşlisi eklenerek elde edilir. Donanıma Hüseynide olduğu gibi Si için bir koma bemol, Fa için 4 koma diyez konur.

Neva.gif

Advertisement