FANDOM


Nöbet, sıra. Sıra ile görülen iş.

Bakınız

Şablon:Naib - d


Naib - İstinabe
Koca Naib Cami
Nevbet
İstinabe yoluyla ifade almak
EVliya Çelebinin Seyahatnamesinde Naib kavramı

İSTİNABE İFADE TUTANAĞI

(Hakkında Ön İnceleme Yapılan)


T.C KİMLİK NO:

ADI SOYADI :

BABA ADI :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ :

MEDENİ HALİ :

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER :

TAHSİLİ :

MESLEĞİ :

İKAMET ADRESİ :

İLETİŞİM NO :

İFADENİN ALINDIĞI YER VE TARİH :


Yukarıda açık kimliği yazılı Nuri Erbak Anadolu Lisesi eski Müdürü X hakkında istinabe suretiyle hakkında ön inceleme sıfatıyla ifadesine başvurulacağı kendisine açıklandı ve CMK'un 147. maddesindeki yazılı hak ve yükümlülükleri ile ifade sırasında müdafi bulundurabileceği hatırlatılmak suretiyle konu anlatıldı ve soruldu:

Bursa Valiliğinin 20/01/2014 tarihli Olur’una istinaden;

Soruldu : Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının 30/12/2013 tarih ve 2013/79967 sayılı yazısında müştekiler beyanlarında özetle; “Bir süre Bursa İli x Anadolu Lisesi Müdürü olarak görev yapan x ve Bursa İl Milli Eğitim x in kendilerine verilen görevleri, tüm yasa ve yönetmelikler ile yerleşmiş yargı kararlarına uygun şekilde, gereği gibi yerine getirmediklerini, kısa vadeli çözümler üreterek esaslı konulardaki aksaklıkların özüne inilmesini engellemekte olduklarını, kısa vadeli çözümler üreterek esaslı konulardaki aksaklıkların özüne inilmesini engellediklerini, sorunları temelden çözmek yerine geçici çözümler üretmeye çalışarak görevlerini ihmal ettiklerini, yapılan disiplin işlemleri ile atama ve görevlendirmelerde eşit davranmadıklarını” iddia etmektedirler. Bu iddialar hakkında söyleyecekleriniz nelerdir?

Cevaben:


Başka bir diyeceği olmadığını beyan ederek, alınan ifadesini okudu, tam ve doğru olarak yazıldığını beyan etmesi üzerine iş bu tutanak tanzimle birlikte imza altına alındı. …/…/2014


İFADEYİ ALAN İFADE SAHİBİ

x’ın ifadesi Vali Yardımcısı x ’ın istinabe talimatına uygun olarak …/…/2014 tarihinde "Naip " sıfatıyla tarafımdan alınmıştır. Adı Soyadı

                                                                             Ünvanı
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.