FANDOM


Vali-nevzat-sinan
Bakınız

Şablon:Planlamabakınız d


Plan Planlama Mersin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Local Investment Planning Project Hollanda Belediyeler Birliği ihaleyi aldı Yerel Yatırım Planlama Projesi (Katılımcıların listesi bunda) Yerel Yatırım Planlama Projesi/Açılış Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/1.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/2.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/3.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Bilgilendirme Günü Yerel Yatırım Planlama Projesi/İhaleyi alan firma
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
ÇKA Statejik Planlama
Planlama ve Koordinasyon Bürosu Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 5018 İn Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme Maddesi
Stratejik Planlama Kursu İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu Aile planlama hizmetleri - kadın Sağlığı Projesi İl Hayatboyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı/BURSA İl hayatboyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu/Bursa 2013-2014 toplantısı EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU İl Hayatboyu öğrenme, Halk eğitimi, planlama ve işbirliği toplantı/Bursa/Toplantı tutanağı/Eylül 2012 Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ender Özbek

Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Nevzat Sinan ile ilgili bir şeyler var.
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

 • 1954 yılında Kastamonu İli Tosya ilçesinde doğan Nevzat SİNAN; İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrenimlerini Nevşehir ve Çankırı illerinde tamamladı.
 • 1978 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisansının tamamladı. *1978 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Bölüm Sekreterliği,
 • 1980 yılında Çankırı Kaymakam Adaylığı, 1981 yılında Çankırı İli Şabanözü İlçesi, Yozgat İli Sorgun İlçesi ve Erzurum İli Karayazı İlçe Kaymakam Vekilliği yaptı
 • 1982 yılında Van-Gevaş Kaymakamlığı ve aynı yıl İstanbul Halıcıoğlu askerlik Şube Başkanlığında askerlik görevine başlamış, sırasıyla; Elazığ merkez ve Elazığ-Palu, Bingöl-Karlıova, Tunceli-Nazimiye, Malatya Askerlik Dairesi Başkanlığında tamamladı.

Askerlik sonrası;

 • 1984 yılında Edirne-Enez Kaymakamlığı,
 • 1988 yılında Muş-Malazgirt Kaymakamlığı,
 • 1990 yılında Rize-Pazar Kaymakamlığı,
 • 1995 yılında Çanakkale-Lapseki Kaymakamlığı,
 • 1997 yılında Sivas Vali Yardımcılığı,
 • 1998 yılında Kırşehir Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunan SİNAN;
 • 2001 yılında Afyonkarahisar Vali Yardımcılığı görevine atandı.
 • 21 Kasım 2006 tarihinde de Vali Vekilliği görevine atanan SİNAN 30 Mart 2007 tarihine kadar bu görevi sürdürdü.
 • 29.10.2007 tarihi ile 17.09.2012 tarihleri arasında Denizli Vali Yardımcısı olarak görev yaptı.
 • 01.10.2012 tarihi itibariyle Amasya Vali Yardımcılığı görevine başlayan Nevzat SİNAN halen bu görevi yürütmektedir.

1999 yılı Düzce Kriz Merkezi Başkanlığı da Yapan Sinan, 9 ay süreyle İngiltere Exeter Kaymakam Geliştirme Kursuna da katılmıştır. Vali Yardımcısı SİNAN; İngilizce bilmekte ve Dr. Mimar olarak görev yapan bir kızı bulunmaktadır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.