FANDOM


Wikipedia-logo-tr
'den Newshire ile ilgili bir şeyler var.
Bakınız

Şablon:Yenişehirbakınız d
{{Yenişehirbakınız}}


Yeni Yenişehir
Newshire new nev shire şar Newyork new york
Yenişehir/Şiirleri
Yenice Giannitsa Yenice Vardar Enidzhe Vardar
Yenişehir (anlam ayırım) - Yenişehir Larissa (Ansiklopedia Brittanica 1911) Bursa namaz vakitleri [1] Yenişehir hava durumu - 5 günlük [[2]] Mersin Yenişehir hava durumu - [3] Yenişehir namaz vakitleri
Yenişehir ilçeleri Yenişehir, Mersin Yenişehir, Bursa Yenişehir, Diyarbakır Yenişehir, Lefkoşa Yenişehir, Nicosia Kaşgar Yenişehir İlçesi Yenişehir, Kaşgar Yenişehir-i Fener Yenişehir-i fenari - Molla Fenari Mora Yenişehiri
Yenişehir semtleri Yenişehir, Ankara Camisiz şehir Yenişehir, Denizli Yenişehir, Erzurum Yenişehir, Lefkoşe Yenişehir, Uşak belde YİBOsu meşhur Yenişehir, Hatay Yenişehir, İzmir Yenişehir, Mardin
Yenişehir mahalleleri Yenişehir, Sivas Yenişehir, Pendik
Yenişehir bucağı Uygur özerk bölgesi يېڭىشەھەر رايونى
Yenişehir vilayeti Yenişehir, Taselya Yenişehir Taselya'da Rumelinin kalbgahıdır Yenişehir, Rumeli İlçenin adı Larissa olarak değiştirilmiştir Yenişehir Vilayeti, Rumeli Yenişehir ilçesi, Rumeli Yenişehir-i Fener -New town
Yenişehir ve Osmanlı ordusu Teselya Ordusu Teselya Ordusu Pulları Osmanlının 50 yıllık pullarının tamamı rumelidendir, bir tanesinde bile Anadolu Afrika Ortadoğu ve Kutsal şehirler (Mekke Medine Kudüs Şam Konya) yoktur.
Yenişehir sevgednamesi bak II. Murad
Larissa (il) Larissa (ilçe) Larissa prefecture Volo or Volos
Larissa Yunanistan'ın eline geçen Türk toprağı Laristan İran Lar
İmlası Yenişehir Yeni Shehr İngilizce yazılımı Yenyshehr Yeni şehir يېڭىشەھەر Arap harfleriyle yzaılımı Енишехир Kril harfleriyle yazılımı
Nev şehir Nev yeni demektir. New şehir New shehr Nevşehir Newşehir
Newtown Yeni şehir demektir Newyork Yenişehir demektir Newcity Yenişehir demektir Yenişehir (anlam ayırım)
Yenişehir gazilerine - Tevfik Fikret Gelenbevî İsmail Efendi Yenişehir'de bir öğle vakti
97px-AnimWIKIPEDIA4
Wikipedia has a page called:

şehir1/şehr- Tefs<1300şehr ~ Fa/OFa şahr شهرvilayet, memleket, kent << EFa χşaθra- krallık, devlet, ülke şah Karş. EYun satrap (İran valisi) < EFa χşaθrapāna- (ülke-bakan). Erm aşχarh աշχարհ Eski Farsçadan alıntıdır; eski dilde memleket, ülke anlamındayken daha sonra dünya anlamını kazanmıştır; 01.01.2011
şehir2 Men1680 ~ Ar şahīr شهير[#şhr sf.] ünlü, belirgin, şöhretli şöhret 01.01.2011
şehir3/şehr- Men1680 ~ Ar şahr شهر[#şhr msd.] 1. belirme, 2. yeni ayın belirmesi, ayın ilk günü, 3. ay (takvim birimi)< Ar şahara شهرbelirdi şöhret

Bakınız

Şablon:Şehirbakınız d


Şehir Şehr Şar Şaar
Şeer
Şehr Şehrengiz Yenişehir Nevşehir Şehr-i cedid Şarlı Nefsi Şarlı Yenişehir-i fenari
Şehirli Şarlı Şaarlı Şaarlı bebesi Yenişehir Nevşehir Newshire Newyork Newtown Türklerin ölüm şehri Yeşil şehir
İsmail Hakkı Bursevi hazretleri Ruh-ul Mesnevi adlı eserinde şar kelimesini şöyle izah eder: Şehr, marufdur. Türki'de şar derler. Şehrde neşv-ü nemanın eserı zerafet olmak ile zarif-ü nüktedan ve bisyar-ı fenn-i ademe şehrî ve şehr oğlanı derler. Bir afet-i devran yine araladı şehri; Hercayiliği mihr gibi meh gibi şehrî Müftü Yahya Efendi Yunus Emre'de şar kavramı: Biz kimseye kin tutmayız Ağyar dahi dosttur bize Kanda ıssızlık var ise Mahalle-vü şardır bize Türetilmiş Kavramlar:Şarköy Şarlı Nefs-i Şarlı Nefsi Şarlı : Beşikdüzü'ün eski adıdır. Şardağı veya Şar dağı Üsküp şehrinin arkasındaki dağın adı. Şehir dağı demektir. Şablon:Şehir
şehir1/şehr- Tefs<1300şehr ~ Fa/OFa şahr شهرvilayet, memleket, kent << EFa χşaθra- krallık, devlet, ülke şahKarş. EYunsatrap (İran valisi) < EFaχşaθrapāna- (ülke-bakan). Ermaşχarh աշχարհ Eski Farsçadan alıntıdır; eski dilde memleket, ülke anlamındayken daha sonra dünya anlamını kazanmıştır; 01.01.2011
şehir2 Men1680 ~ Ar şahīr شهير[#şhr sf.] ünlü, belirgin, şöhretli şöhret 01.01.2011
şehir3/şehr- Men1680 ~ Ar şahr شهر[#şhr msd.] 1. belirme, 2. yeni ayın belirmesi, ayın ilk günü, 3. ay (takvim birimi)< Ar şahara شهرbelirdi şöhret

şehrayin bayramlarda düzenlenen gece töreni § Ar şahr شهر yeni ay + Fa āyīn آيين tören → şehir3, ayin 01.01.2011 şehriyar YusZ <1377 ~ Fa şahryār شهر يار "ülkenin dostu", kral, hükümdar → şehir1, yar2 01.01.2011 şehriye LO 1876 şaˁrī kılcal (Fr %icapillaire karşılığı) KT 1900 şehriyye kıl gibi ince çorbalık makarna (%işaˁrīye 'den galat) < Ar şaˁr شعر [#şˁr] kıl (= Ara Şehrveya Şehir kelimesinin etimolojik köken olarak Arapça "ş-h-r" kökünden gelmektedir ve ay" demektir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.