FANDOM


Niğde, Niğde ilinin merkezi olan şehirdir. Şehrin nüfusu 2008 yılına göre 103.088'dir. 1927'de 9.000 olan nüfusu 1990'da 55.035'e, 2000'de 78.088'e, 2007'de 100.418'e çıkmıştır.

Niğde’nin antik adı Nahita dır. Bahçeli buluntuları ve Çamardı-Kestel’de ortaya çıkarılan kalay madeni, Niğde tarihinin M.Ö. 5000 yılına kadar uzandığını gösterir. Hitit ve Asur yazıtlarından M.Ö 1800’den itibaren, bölgede 1000 yıl süreyle Hititlerin yaşadığı anlaşılmaktadır. M.Ö 710’da Asurluların Hitit egemenliğine son vermesiyle bölge Friglere geçmiştir

COGRAFYAEdit

Matematiksel KonumuEdit

37 derece 25 dakika kuzey ve 38 derece 58 dakika kuzey paralelleri ile, batıda 33 derece 10 dakika doğu ve 35 derece 25 dakika doğu merdiyenleri arasında yer almaktadır.

Cografi KonumuEdit

İç Anadolu bölgesi ‘nin Güney Doğusunda , Orta Toroslar içerisinde yer alan Bolkarlar ve Aladağlar' ın kuzeye doğru kıvrımlanarak sokuldukları alanın kuzeyinde yer alan Niğde ili,matematik konum itibariyle güneyde 37 derece 25 dakika N ve kuzeyde 38 derece 58 dakika N paralelleri ile;Batıda 33 derece 10 dakika E ve doğuda 35 derece 25 dakika E meridyenleri arasında yer almaktadır.

Kuzeybatıda Aksaray, kuzeyde Nevşehir, kuzeydoğuda Kayseri, batı ve güneybatıda Konya illeri ile komşu olan Niğde ili, güneyde Bolkar dağları ile Mersin, güneydoğu ve doğuda Aladağlar'ın oluşturduğu doğal sınırlar ile Adana illerinden ayrılır.

Bu sınırlar içinde yaklaşık 779,522 hm2 yüzölçümüne sahiptir.Kuzeyde Misli Ovası ve güneyde Bor Ovası bir kenar bırakıldığında, son derece yüksek,dağlık ve akarsularca yarılmış arızalı bir görünüme sahiptir.Deniz seviyesinden olan yükselti Bor Ovası'nda 1000 metreyi bulurken, bu değer Misli Ovası kuzeyinde 1350 metreye ulaşır.

Ayrıca sıcak su kaynakları ile karbondioksit kaynaklarının bulunması nedeniyle, bölgenin doğal yer altı zenginliklerinin araştırılması ve ekonomimize kazandırılması gerekmektedir.

DAĞLAREdit

Niğde'ye yüksek bir görünüm kazandıran yüksek dağlık ve tepelikleri, oluşum ve gelişimleri itibariyle üç grubta değerlendirebiliriz.

a- Orta Torosları oluşturan ve Bolkar Dağlar'ı kuzeydoğu uzantıları ile,Aladağlar'ın güneybatı uzantıları arasında bulunan Ecemiş Koridoru ile birbirinden ayrılırlar.Bolkar Dağları'nda Medetsiz Tepesi (3524 m) ve Aladağlar'da Demirkazık (3756 m) en yüksek noktaları oluştururlar.

b- İç Anadolu volkanizması içinde Aksaray ile Niğde arasında yer alan Hasandağı (3268 m),Keçeboyduran (2727 m), Niğde'nin yaslandığı melendiz Dağı (2936 m) ve kuzeybatıda Göllüdağ (2143 m) başlıca volkanik dağlardır.

c- Ovalık alanların ortasında yükselen flüvial erezyon ile çevresinin aşındırılması sonucunda tek başına yüksek bir görünüm sunan farklı aşınma ile oluşan Misli ovası ‘ nda görülen yassı Tumba tepe , Yumru tepe farklı aşınılma oluşup , Bor ovası Çukur kuyu – Altunhisar hattının bastısında görülen tepelikler volkanik kökenli olurken ; Karahöyük , Köşkhöyük , Kınıkören höyüğü ,Misli ovasında Höyükhan höyüğü de tepelik alanlar olarak karşımıza çıkmakatadır.

OVALAREdit

Niğde İlinin kuzeydoğusunda geniş yer kaplayan Misli ovası ile , güneybatıda yer alan bor ovası iki büyük birimi oluşturur. Her iki ova içinde Niğde merkezinin yer aldığı kuzeydoğu- güneybatı doğrultulu bir depresyonla birbirlerine bağlanır. Tektonik çöküntü ile oluşan bu ovalar , önce volkanik alanlardan çıkan piroklastik metaryellerle sonradan dağlık alanlardan gelen alüvial dolgularla doldurularak , alüviel dolgu ovaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Pleistosen ‘den itibaren akarsularca yarılan bu alanlar , dağlık alanların kenar kesimlerinde plato karakterini almıştır. Kenarlarında geniş alanlar boyunca uzanan birikinti koni ve yelpazeleri dikkat çekicidir.

Kuzeybatıda Melendiz dağı ve Göllüdağı ile çevrili olan Melendiz Ovası , geriye aşınılma batıdan bölgeye sokulan Melendiz suyu ve kolları ile yarılarak boşaltılmış geniş bir düzlük alandır.

Diğer taraftan dağlık alanlar arasında akarsu vadileri boyunca uzanan akarsu boyu ovaları da görülmektedir.Güneyde Tabur dağı önlerinde bulunan Kılan ovası , doğuda Hanağzı dere boyunca uzanan ova ile Kemerhisar güneyindeki Ovacık Ovası başlıcalarıdır.

AKARSULAREdit

Karasu Deresi , Ecemiş Suyu , Uluırmak başlıca ana akarsuları oluştururlar.

Karasu : Aktaş yakınlarından doğarak ,kuzey-güney doğrultusunda uzanırken Gümüşler ' den Kereci Deresi ni , Niğde Şehir merkezini geçtikten sonra uzantı deresi ni alır. Yer altı ve kaynak sularıylada beslenen Karasu' da Bor ovasında kaybolur. Üzerinde Akaya barajı yer alır.

Ecemiş Suyu: Kaynağını Aladağ‘dan alır. Kuzeydoğu –Güneybatı doğrultusunda ilerlerken , Çamardı yakınlarında İçkuyu Deresini alarak Yelatan Güneyinde İl sınırlarından çıkarak , Seyhan kolu Güngör Deresine karışır.

Uluırmak: Melendiz dağlarında doğduktan sonra , Asmasız ve Ramat kısımlarından gelen kaynak suları ile beslenir. Çiftlik ve Melendiz Ovasını geçerek Ihlara Vadisine ulaşır.

GÖLLEREdit

Niğde ili , göller bakımından zengin olmamakla birlikte oluşum ve gelişimleri birbirinde farklı göllere de sahiptir.

Aladağlar ve Bolkarlar üzerinde buzul aşılımıyla oluşmuş sirk gölleri yer almaktadır. Akgöl , Alagöl , Çinigöl ,Yedi Göller , Karagöl başlıcalarıdır. Hasandağı , Göllüdağ üzerinde volkanik krater gölleri yer alırken kuzeydeki Narlıgöl ise volkanik çöküntü maar gölü olarak oluşturulmuştur. Narlıgöl yer altından sıcak su kaynaklarıyla beslenmesi nedeniyle minarelce zengin , suları acı bir göldür.

Diğer taraftan akarsu yatakları önünde sulama amacıyla inşa edilen setlerin gerisinde da suların toplanmasıyla baraj göller oluşmuştur. Melendiz Dağlarından gelen Kırkpınar ve Baldıra dereleriyle beslenen Gebere Barajı 1939 -1941 yılları arasında inşa edilmiş. Gümüşler barajı na , hemen gerisindeki dağlık alanlarda inen sular toplandığı içinde bol miktarda aynalı sazan balığı yaşamaktadır. Karasunun aşağı mecrası üzerine kurulu olan Akaya barajı , Koyunlu , Dikilitaş , Azatlı , Hacıbeyli ,Murtaza Gölleri de sulama amacıyla yapılmış diğer göllerdir.

İKLİMEdit

Niğde ‘de Orta Anadolu'nun tipik kara iklimi görülür.Yazları sıcak ve kurak , kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Yağışların kar hali kışın , yağmur haline ise ilkbaharda rastlanmaktadır.

Sıcaklık: En sıcak ay ortalaması temmuz ayına , en soğuk ay ortalaması ise ocak ayına rastlanır. Gerek mevsimler arasındaki sıcaklık farkı , gerekse gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı , kara ikliminin en sıcak örneğidir.

Niğde de yapılan gözlemlere göre sıcaklık ortalaması 37,7 derece ile temmuz ayına , en düşük sıcaklık ise (-)21 derece ile şubat ayına rastlar.

Yağışlar: Nisan , mayıs ve haziran ayının ilk yarılarına kadar sağnak halinde ,bazen de ayrı sürekli yağış yapan şartları görünür.

Niğde de yağış ortalaması 0.9 mm ‘dir. Yağışın en fazla olduğu ay 78.5 mm ile nisan , en az olduğu ay ise , 0.2 mm ile temmuz ayıdır.

Nemlilik: Niğde de ortalama nispine %56 ‘dır. Nemin en fazla olduğu ay %80 ile şubat , en düşük ay %28 ile ağustos ayıdır.

TarihçeEdit

Ilk DonemlerEdit

Niğde İli'nin en eski adının Nahita ya da Nakita olduğu öne sürülmektedir. Bu ada ilk kez İbn Bidi ‘de rastlanmıştır. Nakida adı kimi zaman Nekide olarak da kullanılmış , XIV. yy'da aynı sözcük arap harfleriyle Nîkde, daha sonrada nîkde olarak okunacak biçimde yazılmıştır. Cumhuriyet'ten sonra bu ad, Niğde'ye dönüştürülmüştür.

Niğde yöre, Hititlerin Dönemi'nide Tabal Konfederasyonu içinde bulunması nedeniyle, “Tabal Toprakları” diye anılıyordu. Tabal'ın Geç Hititler Dönemi merkezi Tuvanuva'da (tiyana) bu günkü Kemerhisay'daydı.

Niğde'nin antik tarihine ait bilgileri bölgede yapılan Bahçeli Köşk Höyüğü, Altunhisar Pınarbaşı Höyüğü, Çamardı CEllaler Höyüğü, Güllüdağ Örenye veDivaralı Höyüğü kazılarından elde edebiliyoruz. Bu bilgilere dayanarak Niğde Tarihi M.Ö 7000-5500'lü yıllardan itibaren başlatmamız mümkün olabilmektedir.

Osmanli DonemiEdit

XIX. Yy'da Niğde sancağı olaysı bir siyasal yaşam geçirmiş İç Anadolu ‘ da daha çok kuzeyde etkili olan yerel ayaklanmalar ‘dan zarar görmemiştir.

Ürgüp ‘ ün Muşkara adlı köyünden çıkıp Osmanlı devletine sadrazam olan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa doğum yerine ve çevresine bayındırlaştırıken Niğde kalelerinin muhafızlarına ait haklarıda Nevşehir'e verdi. Böylece yörede ağırlık Ürgüp ve Nevşehir'e doğru kaydı.

Niğde yöresi, Osmanlı Devleti ‘ nin Klasik döneminde eyaleti Karaman Nevşehir Livası içinde yer almaktaydı. Niğde 1849 ‘ da sancak merkezi oldu.1860 ‘ da Niğde ‘ nin 6 kazası vardı : Merkez Kırşehir, Ürgüp, Nevşehir, Aksaray ve Yahyalı. 1867 ‘de vilayet nizam namesinde de Niğde, Konya Vilayeti ‘ ne bağlı bir sancak gözükmektedir. Konya Vilayetinin Niğde ‘den başka bir Konya Merkez İçel, Hamidabad (Isparta) ve Tekke (Antalya) olmak üzere toplam 5 sancağı vardı. Niğde sancağının toplam 5 kazası ise Niğde Merkez kaza , Nevşehir , Kırşehir , Ürgüp (Nahiye olan Yahyalı Ürgüp ‘ e bağlıydı) ve Aksaray ‘ dan oluşmaktaydı.

1877 ‘ deki kayıtlarda Niğde sancağı ‘ nın 1867 deki durumunu koruduğu görülüyor. Bu dönemde Niğde sancağının ‘da kaza sayısında bir değişikli olmamakla birlikte Kırşehir ‘ in yerine Bor kazasını sancağa bağlandığı görülmektedir.

Niğde sancağı , 1892 ve 1903 te yine Konya Vilayetine bağlı kaldı.Ne varki sancağın toplam kaza sayısı 5 ‘ ten 8 ‘ e yükseldi. Bu kazalar şunlardır: 1- Niğde Merkez Kaza 2-Bor 3- Nevşehir 4- Ürgüp 5- Aksaray 6-Maden( Çamardı) 7-Şücaeddin(Ulukışla) 8-Arapsun (Gülşehir)

Niğde 2. meşrutiyetten sonra bağımsız sancak durumuna getirildi. Bu dönemde Niğde ,bağımsız sancağın kazaları Maden dışında aynı kaldı.

Milli Mucadele DonemiEdit

Niğde Milli Mücadele yılarının oldukça dingin illerindedi. Yöre yabancı güçlerinin işgaline uğramadığı gibi , bir iki cılız gösterinin , Kuva-i Milliye karşıtı güçlü bir eylemede tanık olmamıştı.Yöredeki başlıca askeri etkinlik Adana Kuva-i Milliysi ‘ ne verilen lojistik destekle sınırlıydı.

30 Ekim 1918 Mondoros Mütarekesi günlerinde Niğde aynı adlı bağımsız sancağın merkeziydi. Merkez kaza ile birlikte 7 kazası vardı. Bunlar : Aksaray , Bor ve Ulukışla ile bu gün Nevşehir İline bağlı olan Gülşehir (Arapsun) Nevşehir ve Ürgüp idi. Toplam nüfusu 290000 dolayında olan sancağın nüfusça en büyük 2 kazası ,Merkez kaza ile Aksaraydı.

Niğde askeri bakımdan ‘ da 20. Kolorduya bağlı 11. Tümenin denetim alanı içindeydi. Tümenin karargahı ‘ da Niğde ‘ deydi .

4-11 Eylül 1919 ‘ da toplanan ve Milli Mücadelenin programını belirleyen Sivas Kongresi ‘ nin ele aldığı ilk konulardan biri , bu oldu ve 11 Eylül 1919 da Güney Anadolu bölgesinde asker yığınağının artırılması ve bölgenin 20 , 12 ,3 ve 13. Kolordular arasında paylaşılması karalaştırıldı . Bu düzenlemede , karargahı Niğde ‘ de bulunan 1. Tümene Ulukışla Pozantı hattında örgütlenecek Kuva-i Milliye çetelerini destekleme görevi verildi.Tümenin komutanı “Ayıcı “ lakabıyla bilinen Miralay Arif bey idi.

Dosya:Nigde8.jpg

11. Tümenin desteğiyle oluşturulan ve ağırlığını Ulukışla ‘ ya veren Kuva-i Milliye Adana ‘ daki Fransız işgaline karşı zorlu bir direniş yürüttü. Başında Tekelioğlu Sinan beyin bulunduğu Kuva-yı Milliye çeteleri Hacıkırı ‘ nda, Belemedikte ve Pozantı'da düzenledikleri baskınlarda Fransız birliklerine çok kayıp verdirttiler. Sonunda Mayıs 1920 ‘ de Binbaşı Mesnil komutasındaki Fransız birliğini Pozantı'da tutsak aldılar. Pozantı yengisi savaşın seyrini değiştiren önemli bir dönüm noktası oldu.

Cumhuriyet DonemiEdit

Cumhuriyetin İlanı ile Niğde Konya Vilayetinden ayrılarak müstakil vilayet statüsüne kavuşması en önemli gelişmedir.

Milli mücadele ile başlayarak, Cumhuriyetle devam eden dönem ve istikrar bütün Türkiye ‘ de gibi Niğde ‘ de bayındırlık, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda büyük gelişmeleri beraberinde getirmiştir.

Atatürk ve onun kurdugu Cumhuriyeti gönülden benimseyen, her zaman onun devamını destekleyen ve desteğinin devam ettiren illerin başında gelen Niğde ili, Cumhuriyetin ilanın top atışıyla kutlayan ilk ilidir.

1923 yılında Niğde il olarak cumhuriyet idaresine bağlanmıştır. Kalkınmada önceliğin hizmetin yaklaşımıyla olacağını haklı olarak amaç gören Nevşehir İlçesi1954'de il olarak Niğdeden ayrılmıştır. Bu 2 ilçenin ayrılması sonucu Çiftlik ve Altunhisar bucakları ilçe olarak Niğde iline bağlanmıştır.

1992 yılı kurulan Niğde Üniversitesi ile Kültür şehri özeliğini devam ettiren Niğde ili, daha derli toplu bir il olarak çağın getirdiği gelişmelere uyum sağlamaktadır.


KronolojiEdit

 • İÖ. 7000-5000 Neolitik Dönem
 • İÖ. 3000-2000 İlk Tunç Çağ
 • İÖ. 2001-1750 Hitit Krallık Dönemi
 • İÖ. 1650-1460 Hitit İmparatorluk Dönemi
 • İÖ. 1170-710 Tabal Geç Hitit Prensliği Dönemi
 • İÖ. 710-620 Asur Egemenliği
 • İÖ. 612-590 Kilikya Krallığı Dönemi
 • İÖ. 590-550 Medler dönemi
 • İÖ. 550-532 Persler Dönemi
 • İÖ. 332-İS.17 Kağadokya krallığı dönemi
 • İS. 17-395 Roma dönemi
 • 395 Bizans Egemenliğinin başlaması
 • 699 Araplar'ın Aksaray'ı Bizanslıların Elinden alması
 • 707 Arapların Niğde'yi ele geçirmesi
 • 729 Arapların Aksarayın yeniden alması
 • 805 Harunü ‘r Reşid'in Aksarayı alması
 • 832 Abbasi halifesi El-Memun döneminde Niğdenin Onarılması
 • 965 Bizanslıların Niğde ve Aksarayı ele geçirmesi
 • 1097 Niğde ve Aksarayın haçlıların eline geçmesi
 • 1155 2.Kılıç Arslanın ile Danişmetli Yağı Basan ‘ın Aksaray önlerinde karşılaşması ve çatışmanın araya giren din adamları tarafından önlenmesi
 • 1186 2.Kılıç Arslan'ın ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırması ve Niğde Arslan şahın payına düşmesi
 • 1211 1.İzzeddin Keykavusun Niğde vağliliğine Zeyneddin Başarıyı atması
 • 1249 2.İzzedin Keykavus ile VI.Kılıç Arslan'ın Aksaray önlerinde savaşması ve 5. Kılıç Arslan'ın yenilmesi
 • 1256 İlhanlı ordusunun Aksaray'ı yağma ve yıkıma uğratması
 • 1276 Niğde valisi Hatiroğlu Şerefeddin'in ayaklanarak Memluk Sultanı Baybars ‘ı Anadolu ‘ ya çağırması
 • 1277 Karamanoğulları ‘ nın Aksaray ‘ı kuşatması
 • 1300 Şiddetli kuraklık ve kıtlıktan Aksaray Niğde halkının büyük zarar görmesi
 • 1365 Karamanoğulları ‘nın Eretna Beliği ‘nden Niğde ve Aksarayı almaları
 • 1398 Niğde ve Aksarayı Osmanlı Ülkesine katılması
 • 1402 Timur ‘un Niğde ve Aksarayı Karamanoğullarına geri vermesi
 • 1420 Memluklar ‘ın Niğde ‘ yi ele geçirmeleri
 • 1421 Karamanoğlu Ali bey ‘ in Niğde ‘ ye çekilmesi ile Karamanoğlu Beylik topraklarının 2 ‘ ye bölünmesi
 • 1466 Niğde ve Aksaray ‘ ın kesin olarak Osmanlıların eline geçmesi
 • 1574 Suhtilerin Niğde ‘ de saldırı düzenlenmesi
 • 1584 Celali elebaşısı Kiziroğlu Mustafa ‘ nın adamlarının Niğde Yöresini talan etmesi
 • 1603 Celali elebaşısı Tavil Mehmedin Niğdeyi yagmalaması
 • 1849 Niğde nin sancak merkezi olması

EKONOMIEdit

Niğde ilinin ekonomisi tarıma dayanır. Faal nüfûsun % 70’i tarımla geçinir. Sanâyileşme son senelerde gelişmeye başlamıştır.

TarımEdit

Niğde ili Anadolu’nun buğday ambarı sayılan 10 il arasında yer alır. Türkiye’de en çok elma bu ilde yetişir. Bunlara ilâveten baklagiller, ayçiçeği, patates, buğday, arpa, çavdar, fasulye, nohut, sarmısak ve şekerpancarı da yetişir.

Sebzecilik önemli değildir. Fakat meyvecilikte ileri durumdadır. Bor, Merkez ilçe, Çamardı ve Kemerhisar’da geniş elma bahçeleri vardır. Misket elması meşhurdur.

Bağcılık da önemli yer tutar. ıç Anadolu’da üzüm yetiştirmede en önde gelen illerdendir. Gübreleme, sulama, modern tarım araçlarının kullanılması ve ilâçlama hızla artmaktadır. Her çeşit üründe verim seneden seneye artmaktadır.

HayvancılıkEdit

Küçükbaş hayvancılığı önemlidir. Büyükbaş hayvan sayısı da artmaktadır.

OrmancılıkEdit

Niğde ilinde orman varlığı çok azdır. Orman ve fundalıklar il topraklarının % 3’ünü kaplar. En çok rastlanan ağaç türü kayın, meşe, çam, dışbudak ve köknardır. Daha çok Aladağların eteklerinde olan ormanlar 2400 hektar arâziyi kaplar. Senede 4 bin m 3sanâyi odunu ile 5 bin ster yakacak odun elde edilir.

MâdencilikEdit

Niğde ili mâden bakımından oldukça zengin sayılır. Başlıca mâden rezervleri demir, çinko, kurşun, civa, volfram, bakır, kükürt, gümüş, altın, antimon, kaolin ve alçıtaşıdır. Fakat işletilen mâden yatakları demir, çinko, antimon, kaolin ve alçıtaşıdır. Azot Sanâyi A.ş. Ulukışla’daki alçıtaşını işletir. Senede yaklaşık 100 bin ton alçıtaşı çıkarılmaktadır.

SanâyiEdit

Niğde ilinde sanâyi 1980 senesinden sonra ve bilhassa son senelerde gelişmeye başlamıştır. 1964’te 10 kişiden fazla işçi çalıştıran sanâyi işyeri 3 iken, günümüzde bu sayı 50’yi aşmıştır.

Başlıca sanâyi kuruluşları; çimento fabrikası, Bor şeker Fabrikası, un fabrikaları, peynir-tereyağ fabrikası, Niğde Meyve suyu ve Gıdâ Sanâyii A.ş., beton direk fabrikası, biriket-tuğla fabrikaları, Ulukışla Alçıtaşı ışletmesi, otomobil yedek parça (rotbaşı, rotel ve rot çubuğu) îmâl eden fabrika ve Birko Halı Fabrikası.

UlaşımEdit

Niğde ili ıç Anadolu ile Kuzey ve Batı Anadolu’yu güney ve doğuya bağlayan önemli demiryolu ve karayollarının kavşak noktasıdır. Ülkemizin dörtyanı ile ulaşım irtibatı vardır. Demiryolu bakımından, Batı Anadolu’yu doğu ve güney illerimize, Suriye ve Irak’a bağlayan demiryolunun üzerindedir. Konya-Adana demiryolu, Niğde’nin güneyinde Kardeş Gediğinde ikiye ayrılır. Bir kol Adana’ya bir kol Kayseri’ye gider. Ulukışla-Bor-Niğde Kayseri’ye giden demiryolu üzerindedir. Ankara’yı Adana’ya bağlayan E-5 karayolu Ulukışla’dan geçer. Burada ikiye ayrılıp, biri ıçel’e diğeri Niğde’ye gider.

Nigde GazozuEdit

Turkiye de uretilen bilinen en eski gazlı frambuaz aromalı içecek.

Üretimine 1962 yılında İsmet Olcay tarafından 44 metrekarelik bir dükkânda başlandı. Niğde gazozu bugün Niğde Meşrubat ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından yıllık 8 milyon şişenin üzerinde bir kapasiteye sahip fabrikada üretilmektedir. Az şekerlidir ve ahududu aroması içerir.

TurizmEdit

Niğde doğal güzellikleri, kültürel varlıkları ve termal kaynakları ile turizm açısından önemli cazibelere sahiptir.

Aladağlar ve Bolkar dağları dağcılık, yürüyüş ve kış sporları açısından oldukça cazip bölgelerin bulunması, farklı kültür ve uygarlıkların kalıntılarının olması, Türkiye genelinde inanç turizmine yönelik olarak seçilen 8 eser arasında yer alan Gümüşler Ören Yeri ve Manastırı, Selçuklu ve İlhanlılar dönemine ait çok önemli tarihi eserler ile Hüdavent Selçuk Hatun Türbesi, termal turizme yönelik kaplıca ve içmeler gibi yerler bulunmakta olup yeterince tanıtılıp değerlendirilememektedir.Merkez ilçeye bağlı dikilitaş köyünde bizans döneminden kalma bir dikili taş bulunmaktadır fakat turistik açıdan fazla değerlendirilmemektedir.

İl turizm potansiyelinin gelişmesi için yeterli alt yapı ve tesislerin yapılması gerekmektedir. İlde (tarih)turizm sektörünün önemli bir potansiyele sahip olduğu ve bu potansiyelin iyi bir şekilde değerlendirilmesi sonucunda il turizm gelirlerinin önemli boyutlara ulaşabileceği tahmin edilmektedir.

Kardeş şehirlerEdit

Disambig Bakınız: Kardeş şehir


Moldavia's coat of Arms of 1481

Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Coat of arms of Moldavia.svg

Moldova arması

Stamp Moldavian Cap de bour 1858

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Melle, Almanya


Moldavia's coat of Arms of 1481

Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Coat of arms of Moldavia.svg

Moldova arması

Stamp Moldavian Cap de bour 1858

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Kahramanmaraş, Türkiye

Kaynaklar Edit

Şablon:Niğde ilçeler

ar:نيغدة

be:Горад Нійдэ bg:Нигде de:Niğde en:Niğde es:Niğde fr:Niğde nl:Niğde (stad) pl:Niğde ru:Нигде sw:Niğde war:Niğde

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.