Nihan İçinde


İstediğimi buldum eşkere can içinde,

Taşra isteyen kendi kendisi ten içinde.


Kadimdir hiç ırılmaz onsuz kimse dirilmez,

Adım adım yer ölçer, kendi revan içinde.


Tutun diye çağırır, ağrı dahi çığırır,

Bu ne acayip ağrı ? Bu çağıran içinde.


Siyaset meydanında galebeden bakan o,

Siyaset kendi olmuş, girmiş meydan içinde.


Tartmış kudret kılıcın, çalmış nefsin boynuna,

Nefsini tepelemiş, elleri kan içinde.


Sayrı olmuş iniler, Kur'an ününü dinler,

Kur'an okuyan kendi, kendi Kur'an içinde.


Bu tılsımı bağlayan cümle dilde söyleyen

Gör nice cevlan eder hırka pılan içinde


Türlü türlü imâret, köşk ü saray yapan o,

Kara nikap tutunmuş, girmiş külhan içinde.


Baştan ayağa değin Hak'tır ki seni tutmuş,

Hak'tan ayrı ne vardır? Kalma güman içinde.


Bir isen birliğe gel, ikiyi elden bırak,

Tüm manayı bulasın sıdk u iman içinde.


İşit işit key işit, marifet arif dili,

Marifetin mekali ilm-i Kur'an içinde.


Girdim gönül şehrine, daldım onun kârına,

Aşk ile seyrederken iz buldum can içinde


O izi ben izledim, sağım solum gizledim,

Çok acayipler gördüm, yoktur cihan içinde.


Yunus senin sözlerin, manadır bilenlere,

Söyleyeler sözünü devr-ü zaman içinde.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.