FANDOM


Koyuncuk - Kuyunjik - Musul - Nineveh

Mezopotamya</tr> </tr> Fırat

 · Dicle

Asuroloji

 · Sümeroloji

İmparatorluklar / Şehirler
</tr>
Sümer</tr> Eridu

 · Kiş  · Uruk  · Ur
Lagaş  · Nippur  · Girsu

Akad İmparatorluğu</tr> Akad

 · Mari

Amurrular</tr> İsin

 · Larsa

Babil İmparatorluğu</tr> Babil

 · Kalde

Asur İmparatorluğu</tr> Asur

 · Nemrut
Horsabad  · Ninova/Nineveh

Elam İmparatorluğu</tr> Susa
</tr>
</tr> Mezopotamya tarihi</tr> Sümer (kral listesi)</tr> Asur Kralları
Babil Kralları
Hitit Kralları</tr>
</tr> Sümerce

 · Akkad dili</tr>

Elam dili

 · Aramice</tr>

Hurrice

 · Hititçe</tr>

</tr> Enuma Eliş

 · Gılgamış</tr>

Ziggurat

 · Nibiru</tr>

Marduk

 · Asur-Babil dinleri</tr>

Ninva ve Özcan hikayesi (Akadca: Ninua; Aramca: ܢܝܢܘܐ; İbranice: נינוה, Nīnewē; Arapça: نينوى, Naīnuwa), Dicle Nehri'nin batı kıyısında bulunan ve bir dönem Asur Devleti'ne başkentliğini yapan bir eskiçağ kentidir. Modern Musul şehrinin hemen yanında bulunmaktadır.

Burada ilk arkeolojik kazılar 1847 yılında Sir Austen Henry Layard tarafından yapılmış ve bu çalışmalar George Smith ve Hormuzd Rassam tarafından devam ettirilmiştir. 20.yy. başında British Museumdan Leonard William King, 1927 yılından itibaren de Campbell Thompson tarafından kazılar sürdürülmüştür. Iraklı arkeologlar ikinci dünya savaşı sonrası kazıları devralsa da 1981 yılından sonraki çalışmalar Kaliforniya Üniversitesi'nden David Stronach tarafından yürütülmüştür.

Milâttan önceki yıllarda Musul bölgesinin de içinde bulunduğu “Mezopotamya” üzerinde çok önemli uygarlıklar kurulduğu bilinmektedir. Bunların en önemlileri “Asur” ve “Babil” uygarlıklarıdır.

Asur Devleti’nin merkezi olan Ninova; Dicle nehrinin karşısında ve doğu yönünde, Musul’un yanıbaşındadır. Ninova şehrini kuran Ninova veya Ninos. Ninova;, Asurluların hükümdarı olup 52 sene hükümran olmuştur. Asur Devleti yaklaşık 1300 yıl varlığını sürdürmüştür.

Kerkük şehrini bina eden Asur Hükümdarı Sartnabal’ın (M.Ö. 800 yılında) bu şehre “Kerhsuluh” adını verdiği tarihî kaynaklarda rivayet edilmektedir.[kaynak belirtilmeli] Keldânîcede “Kerh” şehir anlamına gelmektedir. “Suluh” ise Sartnabal’in esas ismidir.

Asurlulardan sonra Babil Devleti’nin bölgeye tamamiyle hâkim olduğu görülmektedir. Fakat Babil’in hâkimiyeti Pers tecavüzleri karşısında uzun sürmemiş ve Musul-Kerkük bölgesi Perslilerin eline geçtikten sonra buraya çok kalabalık şekilde Pers nüfusu iskân ettirilmiştir. [kaynak belirtilmeli]

İskender’in işgaline de marûz kalan Musul bölgesi ahâlîsi, Hıristiyanlığın ortaya çıkışından sonra bu dine yöneldi. Hıristiyanlığın nüfuz etmiş olduğu Musul, II. yüzyılın başından itibaren Asurluların dinî merkezi olan Ninova’nın yerini aldı.

Fotoğraf Galerisi Edit

Şablon:Tarih-taslak Şablon:Yerleşim-taslak

als:Ninive am:ነነዌ ar:نينوى (مدينة) arc:ܢܝܢܘܐ (ܡܕܝܢܬܐ) az:Nineviya be:Горад Ніневія bg:Ниневия ca:Nínive cs:Ninive da:Ninive de:Ninive el:Νινευή en:Nineveh eo:Ninivo es:Nínive eu:Ninive fa:نینوا fi:Ninive fr:Ninive gl:Nínive he:נינוה hr:Niniva hu:Ninive hy:Նինվե id:Niniwe it:Ninive ja:ニネヴェ (メソポタミア) ka:ნინევია ko:니네베 ku:Nînewa nl:Ninive no:Ninive pl:Niniwa pt:Nínive ro:Ninive ru:Ниневия sc:Ninive sh:Niniva sk:Ninive sr:Нинива sv:Nineve sw:Ninawi th:นิเนเวห์ tl:Ninive uk:Ніневія ur:نینوا zh:尼尼微


Abraham Full Movie

Abraham Full Movie

Abraham şecere Tam ekran yakalama 29.08.2013 161246
Bakınız

Şablon:İbrahimbakınız -d
{{İbrahimbakınız}}


İbrahim Ibrâhîm Abraham - Brahman Apram ilk kullanılışı إِبْرَاهِيمَ Ibram İbrâm İpram إِبْرَاهِيمُ- إبراهيم
Hager Hacer İsmail Kureyş Kuruş Kapının eşiğini değiştir! Kapının eşiğini sağlam tut!
Sarah Sare İshak Ays
Katura Kantura dan Brahmanlar oluyor. 6 oğlan 6 ok.
İbrahim suresi İbrahim Suresi İbrahim Suresi/1-6
Kur'an'da İbrahim kelimesini içeren ayetler 2/124 2/125 2/126 2/127 2/130 2/132 2/133 2/135 2/136 2/140 2/258 2/260 3/33 3/65 3/67 3/68 3/84 3/95 3/97 4/54 4/125 4/163 6/74 6/75 6/83 6/161 9/70 9/114 11/69 11/74 11/75 11/76 12/6 12/38 14/35 15/51 16/120 16/123 19/41 19/46 19/58 21/51 21/60 21/62 21/69 22/26 22/43 22/78 26/69 29/16 29/31 33/7 37/83 37/104 37/109 38/45 42/13 43/26 51/24 53/37 57/26 60/4 87/19
Hz. İbrahim'in çocuklarına duası Allah'a duasında "Zürriyetimden de" deyince Allah ahdime zalimler nail olamaz, buyuruyor. Yani zalimler neslinden olabilecek. Hz. Peygamberin Amcası gibi.
İbrahimi gen Hz. İbrahim'in soyu Şablon:İbrahimin oğulları İsmail İshak İsaac عيسو [1] Ays ve Yakub Jacob and Esau Iys İys Aysu Ays bin İshak İshak bin Ays
Türk kavmine gönderilen peygamberler Nuh Nebiden Süleyman Şaha silsilename Yörük-türkmenlerin soy kütüğü‎ Millet-i İbrahim Evliya Çelebi ve Osmanlıların soyu R1a Ur Urfa Urumiye Urumçi Urumeli Urumluk
Osmanlılar Hz İbrahim soyundandır Neşrî, Osmanlıların ataları hakkında bir başka şecereyi de görmüş olmalıdır. Nitekim, Osmanlıların soy kütüğü hakkında bilgi veren farklı bir türün varlığından bizleri haberdar eder. Buna göre Oğuz Han'ın ataları Iys, İshak ve İbrahimdir. Köken olarak Nuh'un Sam adlı oğluna dayanır. Neşrî, bu tezi kabul etmemesine rağmen, Osmanlıların soy kütüğü hakkında bilgi veren ve "Tevârîh-i Acem"den etkilenen farklı bir türün olduğu anlaşılıyor.[18] 5/20 - 5/21 Enbiya ve mülük verdik. Kağan - Kohen [18] Mehmed Neşrî, a.g.e., s.57. , [2]
A reader name Graeme wrote to provide more detailed information on the genetics of this blond source in Mediterranean populations:
"Blond hair, blue eyes are just variants of the normal color scheme that developed in Asia only 8 to 10 thousand years ago, and most likely brought into Europe with some of the Asiatic Indo-European speakers around 5 or 6 thousand years ago. The men of those Asiatic tribes who had a higher percentage of blonds were carriers of Y chromosome haplogroup R1a as distinct from R1b whose men and their associated women were as dark as most Eurasians were 6 thousand years ago. The only difference between the R1b and R1a is that the darker R1bs have mutations in their MCR1 genes which give red hair, hence the reason that red hair in Europeans is mainly found in the western corner of Europe.
Neşrî, bu anlatımını daha da ileri götürüp Oğuz'un İbrahim peygambere iman ettiğini yazar. Böylece Hz. Muhammed ile Oğuz arasında dolaylı bir yakınlık kurar. Oğuz Han'ın müvahhid kimliği ve tek tanrılı bir dine mensup olması, Türklerin İslâmî kimliğine de bir göndermedir. Ancak, asıl önemli olan, onun tevhid bayrağını şarkdan garbe dalgalandırmasıdır. Osmanlılar da, tıpkı ataları Oğuz Kağan gibi bu tevhid anlayışının temsilcisidirler. Osmanlıların, 15. yüzyılda Oğuz geleneğine kazandırdıkları yeni çehre, onlara hükümdarlık hakkı veren siyasî bir söylem olmasının yanında, muhakkak ki dinî içeriklere de sahipti. Ancak Yafes ile Oğuz Kağan arasındaki ataları hakkında fazla bilgi bulunmayan Osmanlıların, bu puslu dönemdeki atalarının bir kısmı puta tapan kimseler olarak anılırlar. Ancak Oğuz Kağandan sonradır ki, Osmanlıların ataları tevhid inancını bayraklaştırmış ve İbrahim'den itibaren peygamberlerin hizmetinde yer almışlardır. Bayatî'nin, Osmanlıların atalarını peygamberlerin hizmetinde yer almış kimseler olarak sunması ile bu görüş arasında benzerlik bulunur.[27] Ancak hemen belirtilmelidir ki, Osmanlıların atalarına yer veren soy kütüklerini salt dinî içerikli bir malzeme olarak kabul etmek yanlıştır. Dinî muhtevalı olmasına karşın bu soy kütükleri, siyasal içerikli ve yapay idi. Birçok versiyonu bulunan şecereler, yazılı ve sözlü geleneğin malzemeleri ile oluşturulmuştur. Osmanlıların tarihî bilgiler ile efsaneyi karıştırarak yapma bir soyağacı elde ettikleri görülmektedir. Osmanlılar, sıralanan bir çok ata ile doğrudan Oğuz Han'a bağlanırlar. Üstelik dip ata olarak Yafes ve Sam ismini veren iki farklı gelenekte Oğuz ismi ortaktır. Bu yapay soyağaçları sayesinde Osmanlılar, soyları Oğuz Han'a daha dolaylı bir şekilde dayalı olarak tarif edilen komşu Türk hanedanları karşısında üstünlüklerini kanıtlamış ve Oğuz destanlarına aşina Türk tebaaya hükmetmesini meşru kılan bir araç elde etmişlerdir. Oğuz geleneğini yansıtan bu yapma şecereler uzun süre varlığını devam ettirmişse de, Osmanlıların İslâm dünyasındaki rollerinin artmasına ve tartışılmaz üstünlüklerine paralel olarak, soyağacına dayalı meşruiyet araçlarının yerini İslâmî referanslar almıştır. Tabii bunu yanaı genetik biliminin yalanladığı ve yapma değil aslında gerçek şecere olduğunu isbat etti.
1. Yafes Meselesi Semavî dinlerde, insanlığın ikinci atası olarak Nuh peygamberin adı geçer. Buna göre Tanrının tufan ile inançsızları cezalandırması sonucu, yeryüzünde yalnız Nuh ve ona inananlar kalmıştır. Kutsal kitaplarda Nuh'un oğulları Sâm, Hâm ve Yafes insanoğlunun ataları olarak sivrilmişlerdir. Yeryüzündeki ırkların Nuh'un oğullarından türediği fikri hâkimdir ve ırklar bu üç isim etrafında tasnif edilmeye çalışılmıştır. Tevrat'ta Nuh'un bu üç oğlundan türeyen ırklar ayrıntılı olarak açıklanmıştır.[22] Buna göre, Yafes'ten beyaz ırk, Sam'dan Araplar ve İbraniler dahil olmak üzere Sami ırkı ve Ham'dan Kuzey Afrikalılar türemiştir. Bu bilgiler, diğer semavî dinlerde de etkili olmuştur. Türklerin Yafes soyuna dayandığına dair Tevrat'ta yer alan semit jenealojisi, Türk düşünce hayatında da yer edinmiştir. Nuh'un oğullarına dayanan şecereler sayesinde, ırklar arasında kalıtımla geçen derece farkları ortaya çıkmıştır. Bu derecelendirme en üstün ırk ve toplum anlayışını meşru kılmayı amaçlamıştır. Nuh soyu için, ırk saflığını korumak gibi adetlerin varlığına çeşitli kaynaklarda rastlanmaktadır. Bu, hem Yafes kökenden gelen Ariler için, hem de Sami bir kökenden gelen İbraniler için geçerlidir. Buna karşın Ham neslinden gelenler, babaları Nuh'un lanetine uğradıkları için kıyamete kadar Yafes ve Sam soyuna hizmet etmeye mahkum olmuşlardır. Irkların saflığını ve üstünlüğünü korumak gerektiği fikri çeşitli yapılanmaları da beraberinde getirmiştir. Musevilerin ırkları dışında evlilik yapmaları yasak olduğu gibi, Ariler de benzer uygulamaları Hindistan'da yürütmüşler ve kast sistemini oluşmuşlardır. Kast sisteminin en üstünde Ari soyundan Brahmanler yer almıştır. Onların diğer kastlarla evlenmeleri bir yasaklanmıştır. Bu adetler, kavimlerin varlıklarını koruma güdülerini anlatır. Göçebe toplumların sıraladığı soy cetvelleri, üstün ırk anlayışından ziyade aşiret üyelerini bir arada tutmaya yöneliktir. Bu sayede, aralarında kan bağı bulunan topluluğun bütün fertleri arasında dayanışma duygusu güçlendirilmek istenir. Bulanık soy ağaçlarında ilk ataların berraklığı, ortak atalara yapılan özel vurgu ve ortak tarihî geçmişe yapılan göndermeler, aşiretler arası yakınlaşmayı tesis etmiştir. Kandaş aşiretler arasında ortak atalar, birlikteliği sağlayan önemli unsurlardır. Yafes'in Türklerin atası olduğu hakkında ilk Osmanlı kroniklerinde ve soy kütüklerinde yer alan bilgiler, çeşitli aşiretlerden meydana gelen konferatif yapının ilk eklemini teşkil etmiştir. Bunun yanında,
İslâmî kaynaklarda Rum'un, Yafes'in oğulları arasında zikredildiği görülür.
Bu söylem, Osmanlıların Anadolu ve Rumeli'de yayılmasını meşru gösteren olaylar ile birlikte mütalaa edilebilir. Nitekim Osmanlıların İslâm dünyasında üstünlüklerini iddia ettikleri döneme rastlayan eserlerde, onların İbrahim oğlu İshak nesline mensup olduklarına dair şecereler uydurulmuştur.??? Osmanlı hanedanının, Nuh'un oğlu Sam'a kadar uzatılan bu soykütükleri aracılığıyla Hz. Muhammed neslinden geldiği iddia edilir. Osmanlıların, İslâm dünyasında üstünlüklerini iddia ettikleri dönemlerde bu söylemin bir siyasî araç olarak kullanıldığı anlaşılır.
Neşrî, Osmanlıların ve Kayının kökeni sayılan Oğuz'un, Sam neslinden gösterilmesini yanlış bir düşünce olarak değerlendirir. Ona göre bu düşüne Acem'in "taassubât-ı şenî‘asından" kaynaklanmaktadır.[23] Bu görüş daha sonra İdris-i Bitlisî tarafından da değerlendirilmiştir. Bitlisî ekolünü takip eden tarihçiler, Osmanlıların Sâm neslinden olduğunu iddia etmişlerdir.
Mersin Katolik kilisesi papazı Roberto Ferrari, Abraham ismi ışık anlamına gelir demişti. ABRAHAM (אַבְרָהָם): Hebrew name meaning "father of a multitude." In the bible, this is the name of the founding patriarch of the Israelites. Also spelled Avraham.
ABRAM (אַבְרָם): Hebrew name meaning "father of elevation." In the bible, this is Abraham's name before God changed it. Also spelled Avram. Compare with another form of Abram.
AARON: English form of Greek Aarōn (Hebrew Aharon), meaning "light-bringer." In the bible, this is the name of the older brother of Moses.

Şablon:İbrahim

Öteki Gündem - Pelin Çift - Hz. İbrahim'in hayatı ve yaşadıkları - 13 02 13 - Part

Öteki Gündem - Pelin Çift - Hz. İbrahim'in hayatı ve yaşadıkları - 13 02 13 - Part.3

Abraham - the births of Ismael and Isaac

Abraham - the births of Ismael and Isaac

Abraham - the births of Ismael and Isaac

Kurban Sacrifice of Isaac-Caravaggio (Uffizi)

(Redirected from Kuyunjik) Jump to: navigation, searchCoordinates: 36°21′34″N 43°09′10″E / 36.35944°N 43.15278°E / 36.35944; 43.15278 For other uses, see Nineveh (disambiguation).Nineveh (Akkadian: Ninwe; Syriac: ܢܸܢܘܵܐ‎, Hebrew: נינוה‎, Nīnewē; Greek: Νινευη, Nineuē; Latin: Nineve; Arabic: نينوى, Naīnuwa; Persian: نینوا; English pronunciation: /ˈnɪn.ɪv.ə/) was an ancient Assyrian city on the eastern bank of the Tigris River, and capital of the Neo Assyrian Empire. Its ruins are across the river from the modern-day major city of Mosul, in the Ninawa Governorate of Iraq.


Nineveh
[8]Nineveh Location in Iraq
Coordinates: 36°21′34″N 43°09′10″E / 36.35944°N 43.15278°E / 36.35944; 43.15278

ContentsEdit

[hide]*1 Geography

[edit] GeographyEdit

Ancient Nineveh's mound-ruins of Kouyunjik and Nabī Yūnus are located on a level part of the plain near the junction of the Tigris and the Khosr Rivers within a 7 km² (1732 acres) area circumscribed by a 12-kilometre (7.5 mi) brick rampart. This whole extensive space is now one immense area of ruins overlaid in parts by new suburbs of the city of Mosul. [1]

Nineveh was an important junction for commercial routes crossing the Tigris. Occupying a central position on the great highway between the Mediterranean Sea and the Indian Ocean, thus uniting the East and the West, wealth flowed into it from many sources, so that it became one of the greatest of all the region's ancient cities,[2]and the capital of the Neo Assyrian Empire.

[edit] HistoryEdit

Texts from the Hellenistic period and later offered an eponymous Ninus as the founder of Nineveh, although there is no historical basis for this. The historic Nineveh is mentioned about 1800 BCE as a centre of worship of Ishtar, whose cult was responsible for the city's early importance. The goddess's statue was sent to Pharaoh Amenhotep III of Egypt in the 14th century BCE, by orders of the king of Mitanni. The Assyrian city of Nineveh became one of Mitanni's vassals for nearly a century until the mid 14th century BCE, when the Assyrian king Ashur-uballit I reclaimed it in 1365 BCE while overthrowing the Mittani Empire.[3]

There is no large body of evidence to show that Assyrian monarchs built at all extensively in Nineveh during the 2nd millennium BCE; it appears to have been originally an "Assyrian provincial town". Later monarchs whose inscriptions have appeared on the high city include Shalmaneser I and Tiglath-Pileser I, both of whom were active builders in Assur(Ashur); the former had founded Calah (Nimrud). Nineveh had to wait for the Neo Assyrian Empire, particularly from the time of Ashurnasirpal II (ruled 883–859 BCE) onward, for a considerable architectural expansion. Thereafter successive monarchs such as Sargon II, Esarhaddon, Sennacherib and Ashurbanipal kept in repair and founded new palaces, temples to Sîn, Ashur, Nergal, Šamaš, Ishtar, and Nabiu of Borsippa. [9][10]Refined low-relief section of a bull-hunt frieze from Nineveh, alabaster, c. 695 BCE (Pergamon Museum), Berlin.It was Sennacherib who made Nineveh a truly magnificent city (c. 700 BCE). He laid out new streets and squares and built within it the famous "palace without a rival", the plan of which has been mostly recovered and has overall dimensions of about 503 by 242 metres (1,650 ×794 ft). It comprised at least 80 rooms, many of which were lined with sculpture. A large number of cuneiform tablets were found in the palace. The solid foundation was made out of limestone blocks and mud bricks; it was 22 metres (72 ft) tall. In total, the foundation is made of roughly 2,680,000 cubic metres (3,505,308 cu yd) of brick (approximately 160 million bricks). The walls on top, made out of mud brick, were an additional 20 metres (66 ft) tall. Some of the principal doorways were flanked by colossal stone door figures weighing up to 30,000 kilograms (30 t); they included many winged lions or bulls with a man's head. These were transported 50 kilometres (31 mi) from quarries at Balatai and they had to be lifted up 20 metres (66 ft) once they arrived at the site, presumably by a ramp. There are also 3,000 metres (9,843 ft) of stone panels carved in bas-relief, that include pictorial records documenting every construction step including carving the statues and transporting them on a barge. One picture shows 44 men towing a colossal statue. The carving shows three men directing the operation while standing on the Colossus. Once the statues arrived at their destination the final carving was done. Most of the statues weigh between 9,000 and 27,000 kilograms (19,842 and 59,525 lb).[4][5]

The stone carvings in the walls include many battle scenes, impalings and scenes showing Sennacherib's men parading the spoils of war before him. He also bragged about his conquests: he wrote of Babylon "Its inhabitants, young and old, I did not spare, and with their corpses I filled the streets of the city." He later wrote about a battle in Lachish "And Hezekiah of Judah who had not submitted to my yoke...him I shut up in Jeruselum his royal city like a caged bird. Earthworks I threw up against him, and anyone coming out of his city gate I made pay for his crime. His cities which I had plundered I had cut off from his land." [6]

At this time the total area of Nineveh comprised about 7 square kilometres (1,730 acres), and fifteen great gates penetrated its walls. An elaborate system of eighteen canals brought water from the hills to Nineveh, and several sections of a magnificently constructed aqueduct erected by Sennacherib were discovered at Jerwan, about 65 kilometres (40 mi) distant.[7] The enclosed area had more than 100,000 inhabitants (maybe closer to 150,000), about twice as many as Babylon at the time, placing it among the largest settlements worldwide.

Nineveh's greatness was short-lived. In around 627 BCE after the death of its last great king Ashurbanipal, the Neo-Assyrian empire began to unravel due to a series of bitter civil wars, and Assyria was attacked by its former vassals, the Babylonians and Medes who, in about 616 BCE, in a coalition with the Scythians and Cimmerians, sacked Nineveh in 612 BCE after a long siege, after which it was razed to the ground. Most of the people in the city who could not escape to the last Assyrian strongholds in the north and west, were either massacred or deported out of the city. Many unburied skeletons were found by the archaeologists at the site. The Assyrian empire then came to an end by 605 BCE, the Medes and Babylonians dividing its colonies between them.

Following the defeat in 612 BCE, the site remained largely unoccupied for centuries with only a scattering of Assyrians living amid the ruins until the Sassanian period, although Assyrians continue to live in the surrounding area to this day. The city is mentioned again in the Battle of Nineveh in 627 AD, which was fought between the Eastern Roman Empire and the Sassanian Empire of Persia near the ancient city. From the Arab conquest 637 CE until modern time the city of Mosul on the opposite bank of the river Tigris became the successor of ancient Nineveh.

[edit] Biblical NinevehEdit

In the Bible, Nineveh is first mentioned in Genesis 10:11: "Ashur left that land, and built Nineveh". Some modern translations interpret "Ashur" in the Hebrew of this verse as the country "Assyria" rather than a person, thus making Nimrod the builder of Nineveh.

Though the Books of Kings and Books of Chronicles talk a great deal about the Assyrian empire, Nineveh itself is not again noticed till the days of Jonah, when it is described (Jonah 3:3ff; 4:11) as an "exceeding great city of three days' journey", q.e., probably in circuit. This would give a circumference of about 100 kilometres (62 mi). It is also possible that it took three days to cover all its neighborhoods by walking, which would match the size of ancient Nineveh. The ruins of Kouyunjik, Nimrud, Karamles and Khorsabad form the four corners of an irregular quadrangle. The ruins of Nineveh, with the whole area included within the parallelogram they form by lines drawn from the one to the other, are generally regarded as consisting of these four sites. The book of Jonah depicts Nineveh as a wicked city worthy of destruction. God sent Jonah to preach, and the Ninevites fasted and repented. As a result, God spared the city; when Jonah protests against this, God states He is showing pity for the population who are ignorant of the difference between right and wrong ("who cannot discern between their right hand and their left hand" [8]) and the animals in the city.

Nineveh was the flourishing capital of the Assyrian empire (2 Kings 19:36); and ostensibly was the home of King Sennacherib, King of Assyria, during the Biblical reign of King Hezekiah and the prophetic career of Isaiah. According to scripture, Nineveh was also the place where Sennacherib died at the hands of his two sons, who then fled to the land of `rrt Urartu. (Isa. 37:37-38). The book of the prophet Nahum is almost exclusively taken up with prophetic denunciations against this city. Its ruin and utter desolation are foretold (Nahum 1:14; 3:19, etc.). Its end was strange, sudden, tragic. (Nahum 2:6–11) According to the Bible, it was God's doing, his judgment on Assyria's pride (Jonah Nah). In fulfillment of prophecy, God made "an utter end of the place". It became a "desolation". Zephaniah also (2:13–15) predicts its destruction along with the fall of the empire of which it was the capital. Nineveh is also the setting in the Book of Tobit.

Nineveh's repentance and salvation from evil is noted in the Gospel of Matthew (12:41) and the Gospel of Luke (11:32). To this day, churches in Iraq commemorate the three days Jonah spent inside the fish by fasting. The faithful fasts by refraining from food and drinks (if he or she wishes to). Churches encourage followers to refrain from meat, fish and dairy products.

[edit] Classical historyEdit

Before the great archaeological excavations in the 19th century, historical knowledge of the great Assyrian empire and of its magnificent capital was almost wholly a blank. Other cities that had perished, such as Palmyra, Persepolis, and Thebes, had left ruins to mark their sites and tell of their former greatness; but of this city, imperial Nineveh, not a single vestige seemed to remain, and the very place on which it had stood became only matter of conjecture.

In the days of the Greek historians Ctesias and Herodotus, 400 BCE, Nineveh had become a thing of the past; and when Xenophon the historian passed the place in the Retreat of the Ten Thousand the very memory of its name had been lost. It was buried out of sight. [9] [11]The king hunting lion from the North Palace, Nineveh seen at the British MuseumIn his History of the World (written c. 1616) Sir Walter Raleigh erroneously asserted (attributing the information to Johannes Nauclerus c. 1425-1510), that Nineveh had originally had the name Campsor before Ninus supposedly rebuilt it. This was still regarded as correct information when news of Layard's discoveries (see below) reached the west.[10]

[edit] ArchaeologyEdit

Today, Nineveh's location is marked by two large mounds, Kouyunjik and Nabī Yūnus "Prophet Jonah", and the remains of the city walls (about 12 kilometres (7 mi) in circumference). The Neo-Assyrian levels of Kouyunjik have been extensively explored. The other mound, Nabī Yūnus, has not been as extensively explored because there is an Arab Muslim shrine dedicated to that prophet on the site.

 • Kuyunjik - The ruin mound rises about 20 metres (66 ft) above the surrounding plain of the ancient city. It is quite broad, measuring about 800 by 500 metres (2,625 ×1,640 ft). Its upper layers have been extensively excavated and several Neo-Assyrian palaces and temples have been found there. A deep sounding by Max Mallowan revealed evidence of habitation as early as the 6th millennium BCE. Today, there is little evidence of these old excavations other than weathered pits and earth piles. In 1990, the only Assyrian remains visible were those of the entry court and the first few chambers of the Palace of Sennacherib. Since that time, the palace chambers have received significant damage by looters due to the turmoil in the area. Portions of relief sculptures that were in the palace chambers in 1990 were seen on the antiquities market by 1996. Photographs of the chambers made in 2003 show that many of the fine relief sculptures there have been reduced to piles of rubble.

[12][13]Bull man excavated at Nebi Yunus by Iraqi archaeologists*Nebi Yunus - located about 1 kilometre (0.6 mi) south of Kuyunjik, is the secondary ruin mound at Nineveh. On the basis of texts of Sennacherib, the site has traditionally been identified as the "armory" of Nineveh, and a gate and pavements excavated by Iraqis in 1954 have been considered to be part of the "armory" complex. Excavations in 1990 revealed a monumental entryway consisting of a number of large inscribed orthostats and "bull-man" sculptures, some apparently unfinished. In 1842, French Consul General at Mosul, Paul-Émile Botta began to search the vast mounds that lay along the opposite bank of the river. The Arabs whom he employed in these excavations, to their great surprise, came upon the ruins of a building at the mound of Khorsabad, which, on further exploration, turned out to be the royal palace of Sargon II, which was largely explored for sculptures and other precious relics. [14][15]Bronze lion from Nineveh.In 1847 the young British adventurer Sir Austen Henry Layard explored the ruins. [11] [12] [13] [14] In the Kuyunjik mound Layard rediscovered in 1849 the lost palace of Sennacherib with its 71 rooms and colossal bas-reliefs. He also unearthed the palace and famous library of Ashurbanipal with 22,000 cuneiform clay tablets. Most of Layard's material was sent to the British Museum, but two large pieces were given to Lady Charlotte Guest and eventually found their way to the Metropolitan Museum. [15] The study of the archaeology of Nineveh reveals the wealth and glory of ancient Assyria under kings such as Esarhaddon (681–669 BCE) and Ashurbanipal (669–626 BCE).

The work of exploration was carried on by George Smith, Hormuzd Rassam, and others, and a vast treasury of specimens of Assyria was incrementally exhumed for European museums. Palace after palace was discovered, with their decorations and their sculptured slabs, revealing the life and manners of this ancient people, their arts of war and peace, the forms of their religion, the style of their architecture, and the magnificence of their monarchs. [16] [17]

The mound of Kouyunjik were excavated again by the archaeologists of the British Museum, led by Leonard William King, at the beginning of the twentieth century. Their efforts concentrated on the site of the Temple of Nabu, the god of writing, where another cuneiform library was supposed to exist. However, no such library was ever found: most likely, it had been destroyed by the activities of later residents.

The excavations started again in 1927, under the direction of Campbell Thompson, who had already taken part in King's expeditions. [18][19] [20][21] Some works were carried out outside Kouyunjik, for instance on the mound of Nebi Yunus, which was the ancient arsenal of Nineveh, or along the outside walls. Here, near the northwestern corner of the walls, beyond the pavement of a later building, the archaeologists found almost 300 fragments of prisms recording the royal annals of Sennacherib, Esarhaddon, and Ashurbanipal, beside a prism of Esarhaddon which was almost perfect.

After the Second World War, several excavations were carried out by Iraqi archaeologists. From 1951 to 1958 Mohammed Ali Mustafa worked the site.[22][23] The work was continued from 1967 through 1971 by Tariq Madhloom.[24][25][26] Some additional excavation occurred by Manhal Jabur in 1980, and Manhal Jabur in 1987. For the most part, these digs focused on Nebi Yunus.

Most recently, British archaeologist and Assyriologist Professor David Stronach of the University of California, Berkeley conducted a series of surveys and digs at the site from 1987–1990, focusing his attentions to the several gates and the existent mudbrick walls, as well as the system that supplied water to the city in times of siege. The excavation reports are in progress. [27]

[edit] City wall and gatesEdit

[16][17]Simplified plan of ancient Nineveh showing city wall and location of gateways.The ruins of Nineveh are surrounded by the remains of a massive stone and mudbrick wall dating from about 700 BCE. About 12 km in length, the wall system consisted of an ashlar stone retaining wall about 6 metres (20 ft) high surmounted by a mudbrick wall about 10 metres (33 ft) high and 15 metres (49 ft) thick. The stone retaining wall had a'foresticking stone towers spaced about every 18 metres (59 ft). The stone wall and towers were topped by three-step merlons. [18][19]Mashki Gate. Reconstructed.The city wall was fitted with fifteen monumental gateways. In addition to serving as checkpoints on entering and exiting the city, these structures were probably used as barracks and armories. With the inner and outer doors shut, the gateways were virtual fortresses. The bases of the walls of the vaulted passages and interior chambers of the gateway were lined with finely cut stone orthostats about 1 metre (3 ft) high. A stairway led from one of the interior chambers to the top of the mudbrick wall.

Five of the gateways have been explored to some extent by archaeologists:

[edit] Mashki GateEdit

Translated "Gate of the Watering Places", it was perhaps used to take livestock to water from the River Tigris which currently flows about 1.5 kilometres (0.9 mi) to the west. It has been reconstructed in fortified mudbrick to the height of the top of the vaulted passageway. The Assyrian original may have been plastered and ornamented.

[edit] Nergal GateEdit

Named for the god Nergal, it may have been used for some ceremonial purpose, as it is the only known gate flanked by stone sculptures of winged bull-men (lamassu). The reconstruction is conjectural, as the gate was excavated by Layard in the mid 19th century, and reconstructed in the mid 20th century.

[edit] Adad GateEdit

[20][21]Restored Adad GateNamed for the god Adad. A reconstruction was begun in the 1960s by Iraqis, but was not completed. The result is an uneasy mixture of concrete and eroding mudbrick, which nonetheless does give one some idea of the original structure. Fortunately, the excavator left some features unexcavated, allowing a view of the original Assyrian construction. The original brickwork of the outer vaulted passageway is well exposed, as is the entrance of the vaulted stairway to the upper levels. The actions of Nineveh's last defenders can be seen in the hastily built mudbrick construction which narrows the passageway from 4 to 2 metres (13 to 7 ft).

[edit] Shamash GateEdit

[22][23]Eastern city wall & Shamash Gate.Named for the Sun god Shamash, it opens to the road to Arbil. It was excavated by Layard in the 19th century. The stone retaining wall and part of the mudbrick structure were reconstructed in the 1960s. The mudbrick reconstruction has deteriorated significantly. The stone wall sticks outward about 20 metres (66 ft) from the line of main wall for a width of about 70 metres (230 ft). It is the only gate with such a significant projection. The mound of its remains towers above the surrounding terrain. Its size and design suggest it was the most important gate in Neo-Assyrian times.

[edit] Halzi GateEdit

Near the south end of the eastern city wall. Exploratory excavations were undertaken here by the University of California expedition of 1989–90. There is an outward projection of the city wall, though not as pronounced as at the Shamash Gate. The entry passage had been narrowed with mudbrick to about 2 metres (7 ft) as at the Adad Gate. Human remains from the final battle of Nineveh were found in the passageway. [28]

[edit] Threats to NinevehEdit

The site of Nineveh is exposed to decay of its reliefs by a lack of proper protective roofing, vandalism and looting holes dug into chamber floors.[29] Future preservation is further compromised by the site's proximity to constantly expanding suburbs.

In an October 2010 report titled Saving Our Vanishing Heritage, Global Heritage Fund named Nineveh one of 12 sites most "on the verge" of irreparable destruction and loss, citing insufficient management, development pressures and looting as primary causes.[30]

[edit] Rogation of the Ninevites (Nineveh's Wish)Edit

Assyrians of the Ancient Church of the East, Chaldean Catholic Church, and Assyrian Church of the East observe a fast called Ba'uta d-Ninwe or Bo'utho d-Ninwe (ܒܥܘܬܐ ܕܢܝܢܘܐ) which means Nineveh's Wish. Copts and Ethiopian Orthodox also maintain this fast.[31]

[edit] See alsoEdit

[edit] NotesEdit

 1. ^ Geoffrey Turner, Tell Nebi Yūnus: The ekal māšarti of Nineveh, Iraq, vol. 32, no. 1, pp. 68-85, 1970
 2. ^ "Proud Nineveh" is a constant emblem of earthly pride in the Old Testament prophecies: "And He will stretch out His hand against the north And destroy Assyria, And He will make Nineveh a desolation, Parched like the wilderness." (Zephaniah 2:13).
 3. ^ Genesis 10:11 attributes the founding of Nineveh to an Asshur: "Out of that land went forth Asshur, and builded Nineveh".
 4. ^ "The Seventy Wonders of the Ancient World" edited by Chris Scarre 1999 (Thames and Hudson)
 5. ^ An experiment in the 1950s required 180 men to tow a ten-ton colossus on Easter Island.
 6. ^ Time Life Lost Civilizations series: Mesopotamia: The Mighty Kings. (1995)
 7. ^ Thorkild Jacobsen and Seton Lloyd, Sennacherib's Aqueduct at Jerwan, Oriental Institute Publication 24, University of Chicago Press, 1935
 8. ^ Mechon Mamre Hebrew Bible translation, Jonah 4
 9. ^ Menko Vlaardingerbroek, The Founding of Nineveh and Babylon in Greek Historiography, Iraq, vol. 66, Nineveh. Papers of the 49th Rencontre Assriologique Internationale, Part One, pp. 233-241, 2004
 10. ^ "Dr. Layard and Nineveh", Bentley's Miscellany Vol 29 (1851), p. 102
 11. ^ A. H. Layard, Nineveh and Its Remains, John Murray, 1849
 12. ^ A. H. Layard, Discoveries in the Ruins of Nineveh and Babylon, John Murray, 1853
 13. ^ A. H. Layard, The monuments of Nineveh; from drawings made on the spot, John Murray, 1849
 14. ^ A. H. Layard, A second series of the monuments of Nineveh, John Murray, 1853
 15. ^ John Malcolm Russell, From Nineveh to New York: The Strange Story of the Assyrian Reliefs in the Metropolitan Museum & the Hidden Masterpiece at Canford School, Yale University Press, 1997, ISBN 0300064594
 16. ^ George Smith, Assyrian discoveries; an account of explorations and discoveries on the site of Nineveh, during 1873 and 1874, S. Low-Marston-Searle and Rivington, 1876
 17. ^ Hormuzd Rassam and Robert William Rogers, Asshur and the land of Nimrod, Curts & Jennings, 1897
 18. ^ R. Campbell Thompson and R. W. Hutchinson, The excavations on the temple of Nabu at Nineveh, Archaeologia, vol. 79, pp. 103-148, 1929
 19. ^ R. Campbell Thompson and R. W. Hutchinson, The site of the palace of Ashurnasirpal II at Nineveh excavated in 1929-30, Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, vol. 18, pp. 79-112, 1931
 20. ^ R. Campbell Thompson and R. W. Hamilton, The British Museum excavations on the temple of Ishtar at Nineveh 1930-31, Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, vol. 19, pp. 55-116, 1932
 21. ^ R. Campbell Thompson and M E L Mallowan, The British Museum excavations at Nineveh 1931-32, Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, vol. 20, pp. 71-186, 1933
 22. ^ Mohammed Ali Mustafa, Sumer, vol. 10, pp. 110-11, 1954
 23. ^ Mohammed Ali Mustafa, Sumer, vol. 11, pp. 4, 1955
 24. ^ Tariq Madhloom, Excavations at Nineveh: A preliminary report, Sumer, vol. 23, pp. 76-79, 1967
 25. ^ Tariq Madhloom, Excavations at Nineveh: The 1967-68 Campaign, Sumer, vol 24, pp. 45-51, 1968
 26. ^ Tariq Madhloom, Excavations at Nineveh: The 1968-69 Campaign, Sumer, vol. 25, pp. 43-49, 1969
 27. ^ [1] Shelby White - Leon Levy Program for Archaeological Publications - Nineveh Publication Grant
 28. ^ Diana Pickworth, Excavations at Nineveh: The Halzi Gate, Iraq, vol. 67, no. 1, Nineveh. Papers of the 49th Rencontre Assyriologique Internationale, Part Two, pp. 295-316, 2005
 29. ^ "Cultural Assessment of Iraq: The State of Sites and Museums in Northern Iraq – Nineveh". National Geographic News. May 2003. http://news.nationalgeographic.com/news/2003/06/0611_030611_iraqlootingreport2.html.
 30. ^ Globalheritagefund.org
 31. ^ article about the Roagation of the Ninevites

[edit] ReferencesEdit

 • John Malcolm Russell, Sennacherib's "Palace without Rival" at Nineveh, University Of Chicago Press, 1992, ISBN 0226731758
 • Richard David Barnett, Sculptures from the north palace of Ashurbanipal at Nineveh (668-627 B.C.), British Museum Publications Ltd, 1976, ISBN 0714110469
 • R. Campbell Thompson and R. W. Hutchinson, A century of exploration at Nineveh, Luzac, 1929
 • Carl Bezold, Catalogue of the Cuneiform Tablets in the Kouyunjik Collection of the British Museum: Volume I, British Museum, 1889
 • Carl Bezold, Catalogue of the Cuneiform Tablets in the Kouyunjik Collection of the British Museum: Volume II, British Museum, 1891
 • Carl Bezold, Catalogue of the Cuneiform Tablets in the Kouyunjik Collection of the British Museum: Volume III, British Museum, 1893
 • Carl Bezold, Catalogue of the Cuneiform Tablets in the Kouyunjik Collection of the British Museum: Volume IV, British Museum, 1896
 • Carl Bezold, Catalogue of the Cuneiform Tablets in the Kouyunjik Collection of the British Museum: Volume V, British Museum, 1899
 • W. L. King, Catalogue of the Cuneiform Tablets in the Kouyunjik Collection of the British Museum: Supplement I, British Museum, 1914
 • W. G. Lambert, Catalogue of the Cuneiform Tablets in the Kouyunjik Collection of the British Museum: Supplement II, British Museum, 1968
 • W. G. Lambert, Catalogue of the Cuneiform Tablets in the Kouyunjik Collection of the British Museum: Supplement III, British Museum, 1992, ISBN 0714111317
 • M. Louise Scott and John MacGinnis, Notes on Nineveh, Iraq, vol. 52, pp. 63–73, 1990

[edit] External linksEdit


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.