• Hata ve nisyân 172 Bakara: 2/286. iki çeşittir
  • Birisinde hata' ve nisyân sahibi mazur görülebilir. Diğerinde ise mazur görülmez.
  • Örneğin bir kimse, üzerinde bir pislik görse de bunu temizlemeyi geciktirip daha sonra da unutarak *namaz kılsa mazur olmaz. *O pisliği görür görmez temizlemediğinden dolayı kusurlu hareket etmiş *olur. Ancak üzerindeki pisliği görmeyerek namaz kılmışsa mazurdur.
  • Aynı şekilde, bir kimse bir ava tüfekle ateş etse de bir insanı vursa, orada insan *bulunabileceğini hesaba katmadığı ve gerekli önlemleri almadığı için kusurludur.

Yine bunun gibi, kişi dinî emir ve görevleri öğrenmeye çalışmaz ve öğrendiklerini tekrar edip *uygulamazsa ve bu nedenle unutursa, bu unutmadan dolayı mazur olmaz.

  • Ancak kusur, hata ve unutma kişinin gücü ve iradesi dışında gerçekleşmiş ise mazur sayılabilir.
  • Böyle olsa da kesinlikle hesaba çekilmeyecek anlamına gelmez.
  • Kur'ân böyle bir ihtimali tümüyle ortadan kaldırmıyor.
  • Unutma ve hata ile yapılan bir zehirin bir zararı yoktur demlemeyeceği
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.