FANDOM


Bakınız

Şablon:Nizamnamebakınız d


Nizamname Nizamnâme
1869 Maarif-i Umûmiye Nizamnâmesi Taş ocakları nizamnamesi

kuzey Türk devleti
Bakınız

Şablon:Mevzuatbakınız - d


Mevzuat Portal:Mevzuat Ferman Anayasa Kanun Nizamname Talimat
Bakanlık mevzuatı Spor mevzuatı Sağlık mevzuatı Güvenlik mevzuatı Askeri mevzuat Polis mevzuatı Tarım mevzuatı Gıda mevzuatı İhale mevzuatı Kamu yönetimi mevzuatı Eğitim mevzuatı Okul mevzuatı KHGB mevzuatı
Mevzuatla ilgili yargı kararlar - Mevzuat haberleri
İİB mevzuatı
MİA mevzuatı - Şablon:MİA mevzuatı - Şablon:Kaymakamlık mevzuatı - Valilik mevzuatı
İlçe mevzuatı
İl mevzuatı
Tarım mevzuatı
Adli tıp mevzuatı

Şablon:Mevzuat - Şablon:Mevzuatlar
Son mevzuat değişiklikleri 17 Aralık 2011
Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik Gıda Hijyeni Yönetmeliği Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik [[Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği]] Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği Belgelerin Sayıştaya Gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin Yönetmelik Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Sayıştay Başsavcılığı Çalışma Yönetmeliği Sayıştayca Bilirkişi ve Uzman Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Sayıştay Dairelerinin Çalışma Usul ve Esasları Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Etik Kurallarına İlişkin Usul ve Esaslar Sayıştay Denetim Yönetmeliği Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu ve Daireler Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Sayıştay Meslek Mensupları ile Savcılarına Ait Sicil Yönetmeliği Sayıştay Meslek Mensuplarının Yabancı Ülkelere Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik Sayıştay Resmi Kıyafet Yönetmeliği [[Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 88)]] Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 2147 Sayılı Kanuna İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ 5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ 5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ İhale mevzuatı

  • Tüzük
  • (en) Regulations or statutes of an organization.

1. Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü.

2. Nizâmnâme. 3. (en) Bylaw. 4. (en) Regulation. 5. (en) Status. 6. (en) By laws. 7. (en) Rules. 8. (en) Regulations. 9. (en) Charter. 10. (en) Code. 11. (en) Constitution. 12. (en) Covenant. 13. (en) Rule. 14. (en) Standing rule. 15. (en) Statute. 16. (en) Rules and regulations. 17. (en) Public act. 18. (en) Corporate records. 19. (en) Guideline. 20. (en) Policy guidelines. 21. (en) Regulatory statute.

== Türkçe - İngilizce çevirisi "nizamname" ==kuzey Türk devleti

1. constitution. 2. statute book. 3. regulation. 4. charter. 5. statute. 6. regulations. 7. regulation, regulatory decision. 8. regulations tüzük. 9. law. 10. regulations (governing an organization).

== Türkçe - Türkçe çevirisi "nizamname" ==kuzey Türk devleti

1. Tüzük.== İngilizce - Arapça çevirisi "nizamname" ==kuzey Türk devleti

1. عقد, امتياز, تأجير سفينة أو طائرة, أجر. 2. منح حقوق, صفق, استأجر. 3. دستور, قانون أساسي, بنية الجسم, مزاج, عرف. 4. القانون, قانون, شريعة, ناموس, سيادة, مجموعة القوانين, عدالة, فقيه قانوني, سلطة. 5. مرسوم, نظم, قواعد, ضبط, إحكام, قانون, نظام, تنظيم. 6. قوانين. 7. قانون, تشريع, نظام أساسي. 8. مجموعة القوانين��.

Türkçe - Almanca çevirisi "nizamname" Edit

1. e Vorschrift. 2. Vorschrift. 3. Bestimmung [die], Ordnung [die], Satzung [die], Vorschrift [die].


== Türkçe - Yunanca çevirisi "nizamname" ==kuzey Türk devleti

1. κανονισμοί (kanonismoi).

İngilizce - Yunanca çevirisi "nizamname" Edit

1. (Math) νόμος (nomos), αρχή (arhi). 2. χάρτης (hartis). 3. (v) παραχωρώ προνόμιο (parahoro pronomio), ναυλώνω (navlono). 4. (n) καταστατικός χάρτης (katastatikos hartis), ναύλωση (navlosi). 5. (n) πολίτευμα (politevma), σύνταγμα (syntaga), καταστατικός χάρτης (katastatikos hartis), συγκρότηση (syggrotisi), σωματικός οργανισμός (somatikos orgnismos), ιδιοσυστασία (idiosystasia), σύσταση (systasi), κράση (krasi). 6. σύνταγμα (syntaga). 7. νόμος (nomos). 8. (subject) νόμος (nomos) (θέμα (thema)). 9. (a law) νόμος (nomos) (ένας νόμος (enas nomos)). 10. νομικός (nomikos). 11. (n) δίκαιο νομικής (dikaio nomikis), νόμος (nomos), νομική (nomiki). 12. κανονισμός (kanonismos). 13. (n) κανονισμός (kanonismos), ρύθμιση (rythmisi). 14. (Ins) κανονισμοί (kanonismoi). 15. κανονισμοί (kanonismoi). 16. (n) νόμος (nomos), νομοθεσία (nomothesia), θεσμός (thesmos). 17. καταστατικό (katastatiko). 18. βιβλίο καταστατικών (biblio katastatikon). 19. κώδικας νομών (kodikas nomon).

== Türkçe - İtalyanca çevirisi "nizamname" ==

1. normativa.

Anayasal bildirge ya da Nizamname, devlet ya da başka bir yüksek otoritenin herhangi bir alanda etkinliğini belirli ayrıcalıklar bağışlarken düzenlediği hukuki belge.

Büyük Britanya'da kraliyetin egemen ayrıcalık erkleri çerçevesinde, korporal yapıların kurulması ve kurala bağlanması amacıyla yayımlanan belgelere bu ad verilir. 

İngilizceEdit

1. n.regulations

2. statute book,


== Tüzük ==kuzey Türk devleti 2. (en) Regulations or statutes of an organization.

== Türetilmiş Kelimeler ==kuzey Türk devleti

niza, nizai lafzı, nizal, nizam, dahili nizamname, murabaha nizamnamesi, emniyet nizamnamesi, esas nizamname, markaların beynelmilel tescili nizamnamesi

== tüzük ==kuzey Türk devleti

1. Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü.

2. Nizâmnâme. 3. (en) Bylaw. 4. (en) Regulation. 5. (en) Status. 6. (en) By laws. 7. (en) Rules. 8. (en) Regulations. 9. (en) Charter. 10. (en) Code. 11. (en) Constitution. 12. (en) Covenant. 13. (en) Rule. 14. (en) Standing rule. 15. (en) Statute. 16. (en) Rules and regulations. 17. (en) Public act. 18. (en) Corporate records. 19. (en) Guideline. 20. (en) Policy guidelines. 21. (en) Regulatory statute.

regulations US UK Edit

1. Kurallar, tüzük, mevzuat, yasalar, nizamname, yönetmelik

Şablon:Nizamname

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.