N'olduğumu Bilmezem


Aldı benim gönlümü, n'olduğun bilemezem,

Yavı kıldım ben beni, isteyip bulamazam.


Gönülsüz girdim yola, halimden gelmez dile,

Bir dem derdim demeye, bir dertli bilemezem.


Şakirim derdim ile, sataştım güle güle,

Dertliler bulacağız ben beni bulamazam.


Aydırlar ise bana, senin gönlün kim aldı?

Nice haber vereyim, ağlarım aydımazam.


Bu benim gönlüm alan, doludur cümle âlem,

Nereye bakar isem, onsuz yer göremezem.


Ayık olup oturman, ayıksızlar getirmen,

Severem aşk esriğin, ben ayık olamazam.


Yunus’a kadeh sunan, Enel Hak demin vuran,

Bir cur’a sundu bana, içtim ayılamazam.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.