YÖRÜK - TÜRKMENLERİN SOY KÜTÜĞÜ

Atam Ertuğrul Gazi ve Diğer Akrabalarımız Nuh Peygamber'den Atam Ertuğrul'a kadar olan bilimsel süreç belgesi

Bayatî Aşıkpaşazâde Neşrî Karamanî Mehmed Paşa Anonim Tevârîh Oruç Beğ Rûhî Hoca Sadettin Enverî
Nuh

(1) Nuh

Nuh

Nuh

Nuh

Nuh

Nuh

Nuh

-

Yafes

(2) Yafes

Yafes

Yafes

Yafes

Yafes

Yafes

Yafes

-

-

(3) Çin

-

-

-

-

-

-

-

-

(4) Maçin

-

-

-

-

-

-

-

Bolcas (Türk)

-

Bulcas

-

-

-

-

-

-

Dib Tokuy (Elce)

-

Zibbakoy

-

-

-

-

Dip Tokay

-

Kayı Han

-

-

-

-

-

Koy Han

Kayı Han

-

-

-

-

-

Tozak Ali

Tozak

-

-

-

-

-

-

-

Kutlucak Aga

Kutluca Ağa

-

-

-

Kara Han

(25) Kara Han

Kara Han

-

Karahan

Kara Han

Kaz Han

Kara Han

-

Oğuz Han

(26) Oğuz Han

Oğuz Han

Oğuz Han

Oğuz

Oğuz

Oğuz

Oğuz Han

Oğuz Süleyman Han

-

(27) Gök Alp

Gök Alp

-

Gökalp

Gök Alp

Gök Alp

Gök Alp

-

Gün Han

-

-

-

-

-

-

-

Kayı Han

-

-

-

-

-

Kayı Han (Cemşiid)

Turmuş Han

(5) Durmuş

Tortumuş

-

-

-

Türmiş

Tumış

-

Bay Temür

(6) Yan Temür

Bay Temür

-

-

-

Baytemür

Baytemür

-

-

(7) Karluğa

-

-

-

-

-

-

-

Bozdoğan

-

Bozluğan

-

-

-

Bozlugan

Bodulgan

-

Korkulu

(8) Karakul

Korhulu

-

-

-

Korhulu

Korkhulu

-

Süleymanşah

(9) Süleymanşah

Süleymanşah

-

-

-

Süleymanşah

Süleymanşah

-

Karaoğlan

(10) Karalu Oğlan

Karaoğlan

-

-

-

Karaoğlan

Kara Oğlan

-

Kumaş Han

-

Komas

-

-

-

Komaş

Kumaş

-

-

(11) Amudı

-

-

-

-

-

-

-

-

(12) Karaca

-

-

-

-

-

-

-

Balçık Han

-

Balcuk

-

-

-

Balçık

Balçuğ

-

Korçak Han

-

Korkav

-

-

-

Korçad

Kor Han

-

Kurtulmış

(13) Kurtulmış

Kurtulmış

-

-

-

Korolmış

-

-

-

(14) Çar Buğa

Çar Buğa

-

-

-

Çar Buga

Çarbuga

-

Sevinç

(15) Sevinc

Sevünc

-

-

-

Sevünç

Sevünc

-

-

-

Tuğra

-

-

-

Togra

-

-

Bay Soy

(16) Baybus

Bay Sûy

-

-

-

Baysu

Baysay

-

Çamur Han

-

Cumûr-mîr

-

-

-

Hamur

Khormir

-

Baş Buğa

(17) Baş Buğa

Baş Buğa

-

-

-

Başbuga

Başbuga

-

Yumak

(18) Yamak

Yamak

-

-

-

Yımak

Yimak

-

Kızıl Buğa

(19) Kızıl Buğa

Kızıl Buğa

-

-

-

Kızıl Buga

Kızılboğa

-

-

(21) Baysub

-

-

-

-

-

-

-

Tuzak

-

Tûrac

-

-

-

Torac

Turaktı

-

Çek Temür

-

Cem Keymür

-

-

-

Cem Giymuz

Cantemür

-

Kurtarı Beg

-

Kara-tay

-

-

-

-

Kartarı

-

-

(20) Kamarı

-

-

-

-

Komarı

Kamarı

-

Ortuk

-

Artuk

-

-

-

Artuk

Uztag

-

Küçi Beg

-

Güc-beg

-

-

-

Koç Beg

Göc Beğ

-

Toğmış Beg

-

Toğmış

-

-

-

Togmış

Toğmış

-

Toğrıl

-

Tuğra

-

-

-

Tugra

Togra

-

Bay Beg

-

Bay-beg

-

-

-

Bay Beg

Bay Beğ

-

Yalvaç

-

Yalvac

-

-

-

Yalavaç

Yalavaç

-

Yasu

-

Yasuv

-

-

-

Yasu

Yassu

-

Kara Han

(22) Kara Han

Kaz Han

-

-

-

Kazı

Kara Han

-

Torak Han

(23) Tuzak

Turak

-

-

-

-

Turak

-

Ay Kutlug

(24) Ay Kutluk

Ay-kutluğ

-

-

-

Aykutluk

Kunluğ

-

Çemendür

-

Çemendur

-

-

-

Cemendür

Çemendür

-

Yasak

(28) Basuk

Yasak

-

Yasık

Basak

Yasak

Yasağ

-

Tok Temür

(29) Tok Temür

Tok-temür

-

Toktimur

Temür

Baytemür

Toktemür

-

-

-

-

-

Sogancak

Sugançaf

-

-

-

Sungur

(30) Suğar

Sunkur

-

-

-

Soygur

Sunkur

-

Bulgay

(31) Bakı

Bulgay

-

Bolgay

Bakı Ağa

Bolgay

Bolagay

-

Sakur

(32) Sunkur

Sakur

-

Baysunkur

Baysunkur

Sakur

Sakur

-

Kara Batur

(33) Kaytun

Karay-tu

-

Kaytun

Kayıtnun

Karayto

Karayatu

-

Toğrıl

(34) Togar

Tuğra

-

Togan

Tugar

Tugra

Togra

Tuğrul Han

Ay Kutlug

(35) Aykuluk

Ay-Kutluğ

-

Aykutluk

Aykuluğ

Ay Kutluğa

Aykutlug

-

Bay Temür

(36)Bayındır

Bay-temür

-

Bayıntur

Baytur

Baytemür

Baytemür

-

-

(37) Kızıl Buğa

Kızıl Buğa

-

Kızıl Boga

Kızıl Buğa

Kızıl Buga

Kızılbuga

-

Kaya Alp

(38) Kaya Alp

Kaya Alp

Kayık Alp

Kaya Alp

Kaya Alp

Kaya Alp

Kaya Alp

Çalış Han

-

-

-

Sarkuk Alp

-

-

-

-

Ermiş Han

-

-

-

Gök Alp

-

-

-

-

Gazan Bey

-

-

-

-

-

-

-

Süleyman Bey

-

-

-

-

-

-

-

-

Şah Melik

-

-

-

Gündüz Alp

-

-

-

-

Gündüz Alp

Süleymanşah

(39) Süleymanşah

Süleymanşah

-

Süleymanşah

Süleymanşah

Selman Şah

Süleymanşah

Er Toğrul

(40) Ertuğrul

Ertuğrul

Ertuğrul

Ertuğrul

Ertuğrul

Ertuğrul

Ertuğrul

Ertuğrul

OĞUZLAR (TÜRKMENLER , YÖRÜKLER)

1 - BOZOKLAR
2 - ÜÇOKLAR


BOZOKLAR
1 - ALITIHALABLU
2 - TRABZON ??? ŞAM TÜRKMENLERİ
3 - KIZIK
4 - ALKAEVLİ
5 - KARAEVLİ (Karaevliler)
6 - YAZIR (Yazar)
7 - DÖĞER (Töker)
8 - DUDURGA
9 - YAPARLI (Çarıklı)
10 - BEĞDİLİ (Beydili-Bağdıllı)
11 - KARKIN
12 - KAYI
A ) Saçıkara (Saçıkaralı)
B ) Atçekenler
C ) Kurtlu
D ) Sarıkeçili
E ) Kızılkeçili
F ) Haculu

G ) Karakeçili (Ertuğrul Atam Sonrası)

g - a ) Osmanlı Padişahları
g - b ) Yeni Osmanlı

13 - BAYAT
A ) Dulkadır (Zulkadır)
B ) Kaçar
C ) Şambayat
D ) Kerkük Türkmenleri
E ) Inallı (Ulu Yörükleri-Kocacık Yörükleri)

14 - AVŞARLAR
A ) Deller (Karamanlı)
B ) Caper (Cafer)
C ) Kadirli
D ) Cerit
E ) İmamlı
F ) Torun (Toran)
G ) Burhanlı
H ) Havarizm (Horzum)
I ) Balabanlı
J ) Haliller (Haliloğlular)
K ) Kızılışık
l ) Çatak (Çıtak)
M ) Solaklar
N ) Hacınallu
O ) Karahacılı
P ) Farsak (Varsak)
R ) Honanamlı (Honamlı)
S ) Cingöz
T ) Türkmenaliler (Aliler)
U ) Çakıl (Çakal-Çakalanlar)
Y ) Meller (Milliler)

Şablon:Kaibakınız d


Kai - Kaji - Kayı - Kays - Kayser - Kais - Kairawan
Kayı boyu - Kaji family - Kayı aşireti
Kailar -Kajilar - Kayılar - Kaylar
Kişiler
İbrahim
Ays - Iys - Iys bin İshak yanlış
İshak bin Ays
Jabal Bil Ays
Sakin Wu`ays
Ais people
Ay Ruyal name
List of unrecognized tribes in the United States Louisiana : Apalachee Indian ... Atakapa-Ishak Nation. Avogel Nation of Louisiana. ... Montana : Ahon-to-ays Ojibwa Band (a.k.a. Rocky Boy Ojibway Band). ...Turkey Town Association of the Cherokee.[1
Süleyman Şah -EÇS/11/219
Nuh Nebiden Süleyman Şaha silsilename
Ertuğrul Gazi
Osmanlılar
Osmanoğulları - Neden Osmanoğulları denir? Aleaddin Paşa Osman Gazinin oğlu
Alâaddin Paşa

R1a

Şablon:Kai
Şablon:İbrahimbakınız

ÜÇOKLAR
1 - BÜGDÜZ
2 - CAVINDIR (Çavuldur)
3 - BAYINDIR
4 - IĞDIR
5 - YÜREĞİR (Üreğir-Yüreğir-Yüreil)
6 - YİVA (Yuva)
7 - EMÜR (Emir-Emre)
8 - ALAYÖNDLÜ (Alayöntlü)
9 - BİÇNE (Beçenek-Peçenek)
10 - SALUR
A ) Usta
B ) Yomut
C ) Hızır
D ) Karaman (Karamanlı)
E ) Akkoyunlu (Akçakoyunlu)
F ) Sarıklı (Aksarıklı)
G ) Karakoyunlu (Karacakoyunlu)
H ) Teke
H - 1 ) Burgaz
H - 2 ) Akseki
H - 3 ) Bahşı (Bahşiş)
H - 4 ) Karaca
H - 5 ) Karatekeli
H - 6 ) Alseki
H - 7 ) Aziz (Aziziye Kınalı Yörükleri)
H - 8 ) Daş (Taş)
H - 9 ) Tongüç (Tonguç)
H - 10 ) Ayak (Kızılayak)
H - 11 ) Ötemiş (Ödemiş)
H - 12 ) Mırış
H - 13 ) Tutamış
H - 14 ) Karaahmet
H - 15 ) Toktamış
H - 16 ) Tufaz
H - 17 ) Gökçe
H - 18 ) Saçmaz (Şıçmaz)
11 - KINIK (KANIK - KONUK)
A ) Atalar (Atabeyler)
B ) Selçuklu Padişahları
12 - CEPNİ
A ) Ruğuş
B ) Yakupoğulları
C ) Ganetler (Canıklar)
D ) Oturak
d - A ) Bayramoğulları (??? Türkler oğulları lafını kullanmaz. Trabzonlular kullanır.) Bayramlar veya bayramgiller olmalı.
E ) Demirler
e - A ) Kuşdemir
e - B ) Kandemir

Evliya Çelebiye göre Osmanoğullarının şeceresi[düzenle | kaynağı değiştir]

Osmanoğullarının ataları Serbay oğlu Ertuğrul Bey, kardeşi Süley­man Şah ile üçbin nefer Maveraünnehr'in Mahan vilâyetin­den, Hulâgu Han Tatarlarının zulmünden kaçıp Anadolu Sel­çukluları diyarına gelirler. Fırat kenarında Caber geçidinde Süleyman Şah guslederken boğulur. Orada gömülüdür, Süleyman Şahın dört oğlu vardı. Biri Kızıl Togar Handır. Urfaya varıp gazalar etti. İbrahim Halilullah yanında yatar. İkin­cisi Bayındır Handır. O da Ahlat tarafına gitti. Orada yatar. Üçüncü oğlu Boğa Handır. Dördüncü oğlu Baytugar Handır. Babası ölünce üçyüz arkadaşı ile Kırım'a geldi, eski yurd me­zarlığında gömülüdür.

Ertuğrul'a Selçuk Sultanı Alâüddin tuğ, sancak, tabii, alem verdi. Bursa tekfuru ile Yalakabâd kalesi önünde cenk ederken şehîd oldu. Söğüd'de gömülüdür. Selçuk Sultanı on­dan sonra tuğ ve sancağı küçük Osmancık'a verir. Osmancık'ın kardeşi Yatı bey, evvelkinin kardeşi Gündüz Bay bey kendilerine boy beyliği verilmediği için gücenip Kırım diya­rına gelirler. Biri Marikıt beyi, biri Ur beyi olup nice gazalar ederler. Amca-zâdeleri Bay Tugan Han yanında gömülüdür­ler...

Add category

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.