Mearic Suresi Nuh Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Cin Suresi
Nuh Suresi/NAKİLLER - Nuh Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Haberiniz olsun ki biz Nuhu kavmına gönderdik, kavmını inzar et diye, gelmezden evvel onlara bir azâbı elîm
VI SÄNDE Noa till hans folk med uppdraget: "Varna ditt folk, innan ett plågsamt straff drabbar dem!"
1. Lo! We sent Noah unto his people (saying): Warn thy people ere the painful doom come unto them.
Dedi ki: ey kavmım! Haberiniz olsun ben size açık bir nezîrim
[Och Noa] sade: "Jag har kommit, mitt folk, för att varna er klart och entydigt:
He said: O my people! Lo! I am a plain warner unto you
Şöyle ki Allaha kulluk edin ve ona korunun ve bana itaat eyleyin
dyrka Gud och frukta Honom! Och lyd mig!
(Bidding you): Serve Allah and keep your duty unto Him and obey me,
[[ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ]]
Günahlarınızdan size mağfiret buyursun ve sizi müsemma bir ecele kadar te'hîr eylesin, muhakkak ki Allahın takdir eylediği ecel gelince te'hîr olunmaz eğer bilseidiniz!
Då skall Gud förlåta er era synder och ge er uppskov till en tid [som Han] har fastställt - när den är inne, kan den inte uppskjutas - om ni [bara] visste...!"
That He may forgive you somewhat of your sins and respite you to an appointed term. Lo! the term of Allah, when it cometh, cannot be delayed, if ye but knew.
Dedi ki ya rab! Ben kavmımı gece gündüz da'vet ettim
[Noa bad till Gud och] sade: "Herre! Jag har talat till mitt folk natt och dag,
He said: My Lord! Lo! I have called unto my people night and day
Fakat benim çağırmam onlara firardan başka bir şey artırmadı
men mina uppmaningar har bara lett till att de alltmer drar sig undan.
But all my calling doth but add to their repugnance;
[[ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ]]
Ve ben onları mağfiret buyurman için her da'vet ettiğimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve esvablarına büründüler ve ısrar ettiler ve kibirlendikçe kibirlendiler
Och varje gång jag kallar dem [till tron] för att Du skall ge dem Din förlåtelse, sätter de fingrarna i öronen och sveper kläderna tätare om sig, och de förskansar sig i envishet och högmod.
7. And lo ! whenever I call unto them that Thou mayest pardon them they thrust their fingers in their ears and cover themselves with their garments and persist (in their refusal) and magnify themselves in pride.
Sonra ben onları yüksek sesle çağırdım
Jag har vädjat till dem med hög röst
8. And lo! I have called unto them aloud,
Sonra hem i'lâm ederek söyledim onlara hem gizli gizli söyledim
och talat offentligt till dem på allmän plats, och jag har talat med dem i förtrolighet
And lo! I have made public proclamation unto them, and I have appealed to them in private.
Gelin dedim: rabbınızın mağfiretini isteyin, çünkü, o, mağfireti çok bir gaffardır
och sagt dem: 'Be er Herre om förlåtelse för era synder! Han förlåter och förlåter på nytt;
10. And I have said: Seek pardon of your Lord Lo! He was ever Forgiving.
Bol hayır ile üzerinize semayı salsın
Han skall låta himlen sända er rikligt regn
He will let loose the sky for you in plenteous rain,
Ve size mallar ve oğullarla imdad eylesin, ve sizin için Cennetler yapsın, sizin için ırmaklar yapsın
och föröka er rikedom och era söners [antal] och skänka er trädgårdar, vattnade av bäckar.
And will help you with wealth and sons, and will assign unto you Gardens and will assign unto you rivers.
Neye siz ummazsınız Allah için bir vakar
Hur är det fatt med er? Ni håller inte Gud i ära så som Han i Sitt höga majestät bör äras!
What aileth you that ye hope not toward Allah for dignity
Yaratmış iken o sizi tavır tavır bu tavra kadar
Det är Han som har skapat er steg för steg!
When He created you by (divers) stages?
Görmediniz mi nasıl yaratmış Allah yedi Semayı uygun tabaka tabaka?
Ser ni inte att Gud har skapat sju himlar, som välver sig över varandra,
See ye not how Allah hath created seven heavens in harmony,
Kameri kılmış içlerinde bir nur, güneşi de kılmış bir lâmba
och satt ibland dem månen [som lyser med lånat] ljus och solen som en sprakande fackla?
And hath made the moon a light therein, and made the sun a lamp?
Ve Allah yetiştirdi sizi Arzdan nebat tarziyle
Gud har låtit er växa upp som plantor ur jorden;
And Allah hath caused you to grow as a growth from the earth,
Sonra sizi onda geri çevirecek ve çıkaracak sizi bir çıkarış daha
med den skall Han sedan låta er återförenas [och till slut] skall Han låta er träda fram [ur den på nytt] i uppståndelsens [ögonblick].
And afterward He maketh you return thereto, and He will bring you forth again, a (new) forthbringing.
Ve Allah sizin için Arzı bir sergi yapmıştır
Och Gud har brett ut jordens [yta] för er som en matta,
And Allah hath made the earth a wide expanse for you
Gidesiniz diye ondan geniş geniş yollarda
för att ni skall kunna färdas över den på vägar och stigar.'”
That ye may thread the valley ways thereof.
Nuh dediki: yarab! Ma'lûmun onlar bana ısyan ettiler ve malı ve veledi kendisine hasardan başka bir şey arttırmıyan kimsenin ardınca gittiler
Noa sade [vidare]: "Herre! De lyssnar inte till mig men följer den som [stoltheten över stora] rikedomar och [många] söner driver allt närmare undergången.
Noah said: My Lord! they have disobeyed me and followed one whose wealth and children increase him in naught save ruin;
Ve büyük büyük mekre giriştiler
De har gjort upp en slug plan
And they have plotted a mighty plot,
Ve sakın ilâhlarınızı bırakmayın ve sakın bırakmayın ne Veddi, ne Suvâı, ne de Yeğûsü ve Ye'ûku ve Nesri dediler
och säger [till varandra]: 'Låt oss aldrig överge våra gudar – varken Wadd, Suwa, Yaghuth, Ya'uq eller Nasr!'
And they have said: Forsake not your gods. Forsake not Wadd, nor Suwa, nor Yaghuth and Yauq and Nasr.
Ve çoğunu şaşırttılar, sen de zalimleri artırma ancak şaşkınlıkca artır
På detta sätt har de lett många vilse. Herre! Låt dessa orättfärdiga [människor] gå vidare från misstag till misstag!"
And they have led many astray, and Thou increasest the wrong doers in naught save error.
Bir çok hatîatlarından dolayı suya boğuldularda ateşe atıldılar ve kendilerine Allahın dûnünden yardımcılar bulamadılar
De dränktes på grund av sina synder och [en Dag] skall de ledas in i Elden, och de kommer inte att finna en annan hjälpare än Gud.
Because of their sins they were drowned, then made to enter a Fire. And they found they had no helpers in place of Allah.
Nuh demiştiki: yarab, bırakma yeryüzünde kâfirlerden bir deyyar
Och Noa [sade till Gud]: "Herre! Låt ingen av dem som förnekar sanningen bli kvar på jorden;
And Noah said: My Lord! Leave not one of the disbelievers in the land.
Zira sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarıyorlar, ve nankör facirden başka da doğurmuyorlar
om Du låter dem bli kvar, kommer de att leda Dina tjänare vilse och de kan inte lämna i arv annat än [ytterligare] sedligt fördärv och gudlöshet.
If Thou shouldst leave them, they will mislead Thy slaves and will beget none save lewd ingrates.
[[ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ]]
Yarab! Mağfiret buyur bana, ve babama anama, mü'min olarak evime girene ve bütün mü'minîn, ve mü'minâta, zalimleri ise artırma ancak helâkça artır
Herre! Skänk oss Din förlåtelse - mig och mina föräldrar och de troende som stiger in i mitt hus och alla troende män och kvinnor! Och låt de orättfärdiga gå allt snabbare mot sin undergång!"
My Lord! Forgive me and my parents and him who entereth my house believing, and believing men and believing women, and increase not the wrong doers in aught save ruin.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri