Mearic Nuh

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Cin
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Haberiniz olsun ki biz Nuhu kavmına gönderdik, kavmını inzar et diye, gelmezden evvel onlara bir azâbı elîm
Həqiqətən, Biz Nuhu öz qövmünə göndərdik və dedik: “Sən öz qövmünü, onlara ağrılı-acılı bir əzab gəlməmişdən əvvəl xəbərdar et!”
Lo! We sent Noah unto his people (saying): Warn thy people ere the painful doom come unto them.
Dedi ki: ey kavmım! Haberiniz olsun ben size açık bir nezîrim
O dedi: “Ey qövmüm! Şübhəsiz ki, mən sizi aydın bir tərzdə xəbərdar edənəm!
He said: O my people! Lo! I am a plain warner unto you
Şöyle ki Allaha kulluk edin ve ona korunun ve bana itaat eyleyin
Allaha ibadət edin, Ondan qorxun və mənə itaət edin!
(Bidding you): Serve Allah and keep your duty unto Him and obey me,
[[يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ]]
Günahlarınızdan size mağfiret buyursun ve sizi müsemma bir ecele kadar te'hîr eylesin, muhakkak ki Allahın takdir eylediği ecel gelince te'hîr olunmaz eğer bilseidiniz!
Belə etsəniz, O sizin günahlarınızdan keçər və sizə müəyyən vaxtadək möhlət verər. Həqiqətən, Allahın müəyyən etdiyi vaxt gəlib çatdıqda əsla təxirə salınmaz. Kaş biləydiniz!”
That He may forgive you somewhat of your sins and respite you to an appointed term. Lo! the term of Allah, when it cometh, cannot be delayed, if ye but knew.
Dedi ki ya rab! Ben kavmımı gece gündüz da'vet ettim
O dedi: “Ey Rəbbim, mən xalqımı gecə də, gündüz də dəvət etdim.
He said: My Lord! Lo! I have called unto my people night and day
Fakat benim çağırmam onlara firardan başka bir şey artırmadı
Amma dəvətim onların haqdan qaçmalarını daha da artırdı.
But all my calling doth but add to their repugnance;
[[وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا]]
Ve ben onları mağfiret buyurman için her da'vet ettiğimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve esvablarına büründüler ve ısrar ettiler ve kibirlendikçe kibirlendiler
Sən onları bağışlayasan deyə mən hər dəfə onları imana dəvət etdikdə, onlar barmaqlarını qulaqlarına tıxayır, paltarlarına bürünür, küfrlərində israr edir və ötkəm-ötkəm təkəbbürlənirdilər.
And lo ! whenever I call unto them that Thou mayest pardon them they thrust their fingers in their ears and cover themselves with their garments and persist (in their refusal) and magnify themselves in pride.
Sonra ben onları yüksek sesle çağırdım
Sonra mən onları aşkarcasına dəvət etdim.
And lo! I have called unto them aloud,
Sonra hem i'lâm ederek söyledim onlara hem gizli gizli söyledim
Sonra mən onlara həm uca səslə, həm də gizlicə bildirib
And lo! I have made public proclamation unto them, and I have appealed to them in private.
Gelin dedim: rabbınızın mağfiretini isteyin, çünkü, o, mağfireti çok bir gaffardır
dedim: “Rəbbinizdən bağışlanmağınızı diləyin! Həqiqətən, O, çox Bağışlayandır!
And I have said: Seek pardon of your Lord Lo! He was ever Forgiving.
Bol hayır ile üzerinize semayı salsın
O, sizin üzərinizə bol-bol yağış göndərər,
He will let loose the sky for you in plenteous rain,
Ve size mallar ve oğullarla imdad eylesin, ve sizin için Cennetler yapsın, sizin için ırmaklar yapsın
var-dövlət və oğul-uşaqla sizin imdadınıza çatar, sizin üçün bağlar salar və çaylar yaradar.
And will help you with wealth and sons, and will assign unto you Gardens and will assign unto you rivers.
Neye siz ummazsınız Allah için bir vakar
Necə olub ki, siz Allahın böyüklüyünü layiqincə uca tutmursunuz?
What aileth you that ye hope not toward Allah for dignity
Yaratmış iken o sizi tavır tavır bu tavra kadar
Axı O sizi mərhələlərlə yaratdı.
When He created you by (divers) stages?
Görmediniz mi nasıl yaratmış Allah yedi Semayı uygun tabaka tabaka?
Məgər Allahın yeddi göyü təbəqə-təbəqə necə yaratdığını görmürsünüz?
See ye not how Allah hath created seven heavens in harmony,
Kameri kılmış içlerinde bir nur, güneşi de kılmış bir lâmba
Ayı bir nur, günəşi də çıraq etmişdir.
And hath made the moon a light therein, and made the sun a lamp?
Ve Allah yetiştirdi sizi Arzdan nebat tarziyle
Allah sizi torpaqdan bir bitki kimi bitirmişdir.
And Allah hath caused you to grow as a growth from the earth,
Sonra sizi onda geri çevirecek ve çıkaracak sizi bir çıkarış daha
Sonra O sizi ora qaytaracaq və yenidən çıxardacaqdır.
And afterward He maketh you return thereto, and He will bring you forth again, a (new) forthbringing.
Ve Allah sizin için Arzı bir sergi yapmıştır
Allah yeri sizin üçün xalı təki döşədi.
And Allah hath made the earth a wide expanse for you
Gidesiniz diye ondan geniş geniş yollarda
Belə etdi ki, orada geniş yollarla hərəkət edəsiniz”.
That ye may thread the valley ways thereof.
Nuh dediki: yarab! Ma'lûmun onlar bana ısyan ettiler ve malı ve veledi kendisine hasardan başka bir şey arttırmıyan kimsenin ardınca gittiler
Nuh dedi: “Ey Rəbbim! Onlar mənə asi oldular və var-dövləti, övladı özünə zərərdən başqa bir şey artırmayan bir adama tabe oldular.
Noah said: My Lord! they have disobeyed me and followed one whose wealth and children increase him in naught save ruin;
Ve büyük büyük mekre giriştiler
Onlar mənə qarşı böyük bir hiylə işlətdilər
And they have plotted a mighty plot,
Ve sakın ilâhlarınızı bırakmayın ve sakın bırakmayın ne Veddi, ne Suvâı, ne de Yeğûsü ve Ye'ûku ve Nesri dediler
və özlərinə tabe olanlara dedilər: “Öz məbudlarınızı tərk etməyin; Vəddi, Suvaı, Yəğusu, Yəuqu və Nəsri tərk etməyin!”
And they have said: Forsake not your gods. Forsake not Wadd, nor Suwa, nor Yaghuth and Yauq and Nasr.
Ve çoğunu şaşırttılar, sen de zalimleri artırma ancak şaşkınlıkca artır
Artıq onlar çoxlarını azdırmışlar. Sən də zalımlara azğınlıqdan başqa bir şey artırma”.
And they have led many astray, and Thou increasest the wrong doers in naught save error.
Bir çok hatîatlarından dolayı suya boğuldularda ateşe atıldılar ve kendilerine Allahın dûnünden yardımcılar bulamadılar
Onlar öz günahlarına görə suya qərq edildilər və oda atıldılar. Onlar özlərinə Allahdan savayı köməkçilər tapmadılar.
Because of their sins they were drowned, then made to enter a Fire. And they found they had no helpers in place of Allah.
Nuh demiştiki: yarab, bırakma yeryüzünde kâfirlerden bir deyyar
Nuh dedi: “Ey Rəbbim, kafirlərdən yer üzündə bir nəfəri belə sağ qoyma!
And Noah said: My Lord! Leave not one of the disbelievers in the land.
Zira sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarıyorlar, ve nankör facirden başka da doğurmuyorlar
Əgər Sən onları sağ qoysan, onlar qullarını azdıracaq və yalnız günahkar, kafir övladlar doğub-törədəcəklər.
If Thou shouldst leave them, they will mislead Thy slaves and will beget none save lewd ingrates.
[[رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا]]
Yarab! Mağfiret buyur bana, ve babama anama, mü'min olarak evime girene ve bütün mü'minîn, ve mü'minâta, zalimleri ise artırma ancak helâkça artır
Ey Rəbbim! Məni, valideynlərimi, evimə mömin kimi daxil olanları və bütün mömin kişi və qadınları bağışla! Zülmkarların isə ancaq həlakını artır”.
My Lord! Forgive me and my parents and him who entereth my house believing, and believing men and believing women, and increase not the wrong doers in aught save ruin.

Nuh Suresi/NAKİLLER - Nuh Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri