FANDOM


Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Onuncu Yıl Nutku

Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Onuncu Yıl Nutku

Bakınız

Şablon:Nutukbakınız - d


Nutuk
* Resmi gazete: Kemal Atatürk'ün CHP'de irad ettiği ve resmi gazetede de belgeleriyle yayınlattığı Nutuk adlı eseri,
* Orjinal metinli online nutuk projesi:Yenişehir Kaymakamlığınca Kemal Atatürk'ün CHP 'de irad ettiği ve resmi gazetede belgeleriyle yayınlattığı resmi Nutuk adlı eserinin, Arap harfleriyle orjinal hali , latin harfleriyle transkripti ve günümüz türkçesinde latin harfleriyle sadeleştirilmiş hali sadece bu sitede yani Yenişehir wiki'de yer almaktadır.

Kitap


Atatürk'ün nutuklarıEdit

Nutuk (sözlük anlamı)Edit

Edit

AnlamlarEdit

[1] (edebiyat) Tekkelerde tarikat ulularının özellikle eğitici mahiyette olmak üzere söyledikleri şiirler
[2] Söz, konuşma

KökenEdit

[1] Arapça

Üst KavramlarEdit

[1] tekke şiiri

Yan KavramlarEdit

[1] nefes, ayin, tapuğ, durak, cumhur, hikmet, devriye, şathiye, tevhid, ilahi, deme, duvaz

DeyimlerEdit

nutuk atmak

Nutuk (Edebiyat)Edit

Söylev (Nutuk), dinleyicilere belli bir fikri, bir duyguyu aşılamak için söylenen uzunca sözlere denir. Söylev, heyecanlandırarak bir fikri aşılamaktır.

Söylevlerin konuları, çoğunlukla; toplumsal fikirler, toplumsal ve ulusal dâvalardır. Törenlerde, ulusal günlerde, yıldönümlerinde, mitinglerde toplanan geniş halk kitlelerine heyecan vermek, genel fikirleri anlatmak gayesiyle hitap etmek yahut Meclis kürsüsünden siyasal ve ulusal dâvaları savunmak da söylevin niteliklerindendir.

Atatürk'ün Bağımsızlık Savaşı olaylarını açıklayan uzun söylevi, bu söylevin son paragrafı olan Gençliğe Hitabesi; edebiyatımızdaki söylev türlerinin en önemlilerindendir.


Nutuk [Eser]Edit

Dosya:Ataturk-1927-opening.JPG

Nutuk, yazıldığı dönemde Cumhuriyet Halk Fırkası Genel başkanı olan Mustafa Kemal Paşa'nın 15 - 20 Ekim 1927 tarihlerinde, yerli ve yabancı basın mensuplarının da katıldığı partisinin 2. Kongresinde gerçekleştirdiği otuz altı buçuk saat süren tarihî konuşması ve onun metnidir. 1919 - 1927 yılları arasında Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının faaliyetlerini özetleyen konuşma,[1] Kültür Bakanlığı Yayınevi tarafından (belgeler bölümü dışında) yaklaşık 900 sayfalık bir kitap olarak yayımlanmıştır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu dönemle ilgili en temel resmi tarih kaynağı olmak niteliğindedir.

Nutuk'un güncel Türkçeye çevrilmiş sürümleri pek çok yayınevi tarafından basılmış bazıları Söylev adını tercih etmişlerdir.

Nutuk, belgeleri sayesinde, Atatürk'ün tarihçi kimliğini de ortaya koymaktadır. Atatürk; yaşanılan olaylarla ilgili kayıtlı belgeleri toplamış ve Nutuk'u yazarken bu belgelere dayanarak icraatlerini özetlemiştir.

Nutuk'ta Mustafa Kemal tarafından eleştirilenlerden bazılarıEdit

Kâzım Karabekir Paşa, Rauf Bey (Orbay), Refet Paşa (Bele), Cemâl Paşa (Mersinli), Nurettin Paşa (Sakallı), Kara Vasıf Bey (Karakol), Zeki Bey (Kadirbeyoğlu), Celâleddin Arif Bey, Cafer Tayyar Paşa (Eğilmez), Ali İhsan Paşa (Sabis), Bekir Sami Bey (Kunduh), Rıza Nur Bey, Çerkes Ethem Bey ve kardeşleri, Selahattin Bey (Köseoğlu), Hüseyin Avni Bey (Ulaş), Ali Rıza Paşa, Şerif Paşa, Ahmet İzzet Paşa (Furgaç), Çürüksulu Mahmut Paşa.

Nutuk'un bölümleriEdit

 • Anadolu'nun durumu ve kurtuluş çareleri
 • Milli teşkilatların kurulması ve kongreler
 • İstanbul hükumeti ile ilişkiler
 • Milli teşkilatın yeniden düzenlenmesi
 • Misak-ı Milli ve gelişmeler
 • Büyük Millet Meclisi'nin toplanması
 • İsyanlar ve Doğu cephesindeki gelişmeler

Nutuk hakkındaEdit

Atatürk, gençliğe hitabında, Nutuk'un felsefesi hakkında ipuçları vermektedir.

Atatürk, Nutuk ile geçmişi anlatıp aynı zamanda gelecekte düşebileceğimiz tehlikeleri önceden sezmemiz için alınacak derslerden bahsetmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı dönemi'ni birinci ağızdan aktardığı, Cumhuriyet tarihi açısından önemli bir eserdir.

Bazı sayfalarda açıkça belirttiği "sonraki yıllarda durumun kolay ve açıkça değerlendirilmesi için bu kadar ayrıntıya yer verilmiştir" sözü ile Atatürk ileri görüşlülüğünü bir kere daha ortaya koymuştur.[2] [3]

DiliEdit

Atatürk'ün yetiştiği dönemde kullanılan söz dağarcığı ve cümle yapısı bakımından ulusal edebiyat devrinin temsil ettiği dildir. Klâsik Osmanlıca'ya göre oldukça sadeleştirilmiştir. O devirde kullanılan Arapça ve Farsça sözcükler ve bu dillerden alınan kurallarla oluşturulan tamlamalar, devlet dilinde kullanımından dolayı Nutuk'a girmiş sözcükler nedeniyle dili günümüze göre oldukça ağırdır. Dil kullanılırken anlatılan duruma göre bazen kısa ve keskin tümceler bazen de uzun ve hareketli söyleyişlere yer verilmiştir.[kaynak belirtilmeli]

KaynakçaEdit

 1. Nutuk'un Deşifresi, Sinan Meydan, Truva Yayınları [kaynak belirtilmeli]
 2. Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk
 3. http://www.ataturk.com/nutuk/buynutuk/index.htm
 • Mustafa Kemal Atatürk Nutuk
 • Sinan Meydan Nutuk'un Deşifresi
 • Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek-Parti Yönetiminin Kurulması, Yurt Yayınları, İstanbul, 1981.
 • Taha Parla, Türkiye'de Siyasal Kültürün Resmi Kaynakları - Cilt 1: Atatürk'ün Nutuk'u, İletişim Yayınları, İstanbul,

Dış bağlantılarEdit

az:Mustafa Kamal Atatürkın Nitqi en:Nutuk

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.