FANDOMBursa ilimizde 2013-2014 eğitim öğretim yılında, okul öncesi eğitim başarısının nitelik ve nicelik olarak artırılması için ilçelerimizin aşağıdaki hususlara özenle dikkat etmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

1 - İlçelerimizde Kaymakamların koordinesinde ilçe Milli Eğitim Müdürleri, İlçe deki Okullarımızın Okul Öncesi birimi sorumlularının bir araya gelerek OÖE sorunlarını ve OÖE 'de okul bazında performansları aylık toplantılar halinde masaya yatırılacak ve sonuç bir rapor halinde ile sunulacaktır.

2- OÖE birimlerinin performansları üzerinde yapılan değerlendirmede nitelik ve nicelik başarı gösteren personel Kaymakamlarımız tarafından "başarı belgesi" ile Kasım ayı itibariyle ödüllendirilecektir.

3- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre öğrenci başına velilerden alınacak ücret İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin başkanlığında toplanacak İlçe Okul Öncesi Eğitimi Ücret Tespît Komisyonunca belirlenecektir.

Ücret tespit komisyonu eğitime destek sağlanması amacıyla yönetmelik gereğince öğrencilerin beslenme, temizlik ve sağlık giderleri ile kurumun/ana sınıfı ve uygulama sınıfının genel temizlik ve diğer hizmetleri için velilerden alınacak aylık ücretin tavanı ve tabanı "eğitimde fırsat eşitliği" ilkesini ihlal etmeyecek şekilde asgari ücretliler de düşünülerek velilere yüksek mali külfet getirmeyecek şekilde mümkün olan en minimum düzeyden tespit edecekdir. Gerekirse daha nesnel bir OÖE ücreti tesbiti için temizlik ve yemek sektöründe çalışanlardan da profesyonel destek alınabilecektir.

4- Yönetmelik gereği OÖE Ücret Tespit Komisyonu üyeleri,

okullarımızda demokrasi kültürünü artıracak şekilde veliler ve öğretmenler arasında şeffaf bir şekilde seçim yapılacak ve yapılan seçim belgeleri eğitim denetmenlerince de denetlenecektir.

5- OÖE'in ilçelerimizde geliştirilmesi için her okul bünyesinde, her kamusal alanda Okul Öncesi Eğitim için mekanlar oluşturulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

6- OÖE'in niteliksel olarak geliştirilmesinde öğrencilerin bedensel gelişimleri için okullarımızın büyüklüğüne göre cimnastik salonları açılmasının faydalı olacaktır.

7-OÖE'de cocuk şarkılarının , tekerlemelerinin öğretilmesi ; öğrencilerin grup çalışmalarının artırılması, öğrencilerimizde PDR sorunlarında azaltabilecektir.

8-PDR sorunu olan öğrencilerin küçük yaşta tesbiti çok önemlidir.  Bu ailelerin ilerde daha büyük sorun yaşamasını önleyecektir. İlçelerimiz çocuk pisikiyatr'larla görüşerek OÖE kurumlarındaki öğretmenlere yönelik PDR faaliyetleri için OÖE biriminde hizmet içi eğitim verilmesinin faydalı olabileceği değerlendirilmektedir. 

Bilindiği gibi Okul Öncesi Eğitim'in nitelik ve niceliği Birleşmiş Milletler'in kalkınmışlık kriterleri arasında yer almaktadır. Bu gerçeğe dayanarak İlçelerimizin OÖE başarı performansı ilimizin de başarısını belirliyecektir. Bu sebeple büyük ilçelerimizdeki küçük hareketlilikler, ilimizde okul öncesi eğitimde ciddi başarıları netice verecektir.

Konun Kaymakamlarımız  ve İlçe Milli EĞitim Müdürlerimiz tarafından hassasiyetle takibi  gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.