FANDOM


HRW: Sadece isim olarak kalktı; OHAL olağanlaşıyor

21 Temmuz 2018, Cumartesi 23:55

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), TBMM’de “aceleyle geçirilmeye çalışılan” yasa taslağının OHAL’in büyük oranda fiilen devam etmesi anlamına geleceği uyarısında bulundu.

Örgüt, tasarının 18 Temmuz’da resmen yürürlükten kalkan OHAL altında cumhurbaşkanı ve yürütmeye tanınan “suiistimale açık yetkilerin” birçoğunu muhafaza edeceğini belirtti.

HRW Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, “Türkiye’deki OHAL’in sona ermesi insan hakları için iyi bir işaret olmalıydı, ancak yasa taslağı hükümetin planının OHAL’i sadece ismen sona erdirmek olduğunu açıkça gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.


Keyfî görevden almalar devam edecek Edit

Williamson, hükümetin bu yasa taslağını geri çekmesi, Türkiye’de insan hakları ve hukukun üstünlüğünü tam olarak yeniden tesis etmesi gerektiğini kaydetti.

HRW’nin açıklamasında, teklif edilen yasanın cumhurbaşkanlığı altındaki yetkililere üç yıl boyunca hâkimler ve bütün diğer kamu çalışanlarını keyfi biçimde görevden alma imkanı tanıdığına dikkat çekildi.

Açıklamada, tasarının, bu yetkilerin kullanımı üzerinde yeterli düzeyde mahkeme denetimi ya da bu yetkilerin kullanımı sonucu hakları ihlal edilenlerin anlamlı şekilde tazmin edilmesine yönelik bir mekanizma sunmadığı da belirtildi.

Haber Merkezi

Etiketler: ohal, hrw, insan hakları izleme örgütü

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.