FANDOM


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den OHAL valilleri ile ilgili bir şeyler var.

İlk Valisi: Hayri KozakçıoğluEdit

ÖzgeçmişiEdit

  • İntihar etti

EğitimiEdit

KurslarıEdit

SertifikalarıEdit

BaşarılarıEdit

Görev yerleriEdit

Ünal ErkanEdit

Bakınız

Şablon:OHALbakınız - D


OHAL Ohal Olağanüstü hal Olağanüstü Hal Kanunu Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Hayri Kozakçıoğlu --- 7080 sayılı Kanun 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği . Dosya:OHALİİK ohal işlemleri inceleme komisyonu müracaat formu 20170712M1-1-1.pdf --- OHAL/HRW
Şablon:OHAL

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.