Adobe Post 20190304 234929.jpg

#

1-Fatiha.pdf2-Bakara.pdf 3-Al-i-Imran.pdf 4-Nisa.pdf 5-Maide.pdf 6-Enam.pdf 7-Araf.pdf 8-Enfal.pdf 9-Tevbe.pdf 10-Yunus.pdf 11-Hud.pdf 12-Yusuf.pdf 13-Rad.pdf 14-Ibrahim.pdf 15-Hicr.pdf 16-Nahl.pdf 17-Isra.pdf 18-Kehf.pdf 19-Meryem.pdf 20-Taha.pdf 21-Enbiya.pdf 22-Hacc.pdf 23-Muminun.pdf 24-Nur.pdf 25-Furkan.pdf 26-Suara.pdf 27-Neml.pdf 28-Kasas.pdf 29-Ankebut.pdf 30-Rum.pdf 31-Lokman.pdf :32-Secde.pdf 33-Ahzab.pdf 34-Sebe.pdf 35-Fatir.pdf 36-Yasin.pdf 37-Saffat.pdf 38-Sad.pdf 39-Zumer.pdf 40-Mumin.pdf 41-Fussilet.pdf 42-Suara.pdf 43-Zuhruf.pdf 44-Duhan.pdf 45-Casiye.pdf 46-Ahkaf.pdf 47-Muhammed.pdf 48-Fetih.pdf 49-Hucurat.pdf 50-Kaf.pdf 51-Zariyat.pdf 52-Tur.pdf 53-Necm.pdf 54-Kamer.pdf 55-Rahman.pdf 56-Vakia.pdf 57-Hadid.pdf 58-Mucadele.pdf 59-Hasr.pdf 60-Mumtehine.pdf 61-Saff.pdf 62-Cuma.pdf 63-Munafikun.pdf 64-Tegabun.pdf 65-Talak.pdf 66-Tahrim.pdf 67-Mulk.pdf 68-Kalem.pdf 69-Hakka.pdf 70-Mearic.pdf 71-Nuh.pdf 72-Cin.pdf 73-Muzemmil.pdf 74-Muddessir.pdf 75-Kiyame.pdf 76-Insan.pdf 77-Murselat.pdf 78-Nebe.pdf 79-Naziat.pdf 80-Abese.pdf 81-Tekvir.pdf 82-Infitar.pdf 83-Mutaffifin.pdf 84-Insikak.pdf 85-Buruc.pdf 86-Tarik.pdf 87-Ala.pdf 88-Gasiye.pdf 89-Fecr.pdf 90-Beled.pdf 91-Sems.pdf 92-Leyl.pdf 93-Duha.pdf 94-Insirah.pdf 95-Tin.pdf 96-Alak.pdf 97-Kadr.pdf 98-Beyyine.pdf 99-Zilzal.pdf 100-Adiyat.pdf 101-Karia.pdf 102-Tekasur.pdf 103-Asr.pdf 104-Humeze.pdf 105-Fil.pdf 106-Kureys.pdf 107-Maun.pdf 108-Kevser.pdf 109-Kafirun.pdf 110-Nasr.pdf 111-Tebbet.pdf 112-Ihlas.pdf 113-Felak.pdf 114-Nas.pdf

DUA_-_ELMALI_HAMDi_YAZIR-0

DUA - ELMALI HAMDi YAZIR-0

Şablon:HDKDbakınız - d {{HDKDbakınız}}


HDKD Hak Dini Kur'an Dili Şablonda tabloda yapılan ve yapılacak işlerin çetelesi ve Dünya dillerine çeviri yöntemi var.
Arapça font problemi HDKD nin Güncel Türkçeleştirilmesi Yapılacaklar: 1- iç linkler verilecek 2- alt başlıklar verilecek 3- Arabi ifadeler eklenecek; önce latin hurufu ile okunuşu sonra da Arabi aslı eklenecek Sadeleştirilmiş Elmalı Tefsiri HDKD/Sadeleştirilmiş HDKD/Güncel Türkçe HDKD/Sadeleştirilmiş/Fatiha HDKD/Fatiha HDKD/Fatiha/Sadeleştirilmiş Fatiha/HDKD/Sadeleştirilmiş Fatiha Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş Bakara Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi sadeleştirilmesi
HDKD tercümeleri çalışması HDKD/Arapça HDKD/İngilizce
Elmalı tefsiri Elmalı Tefsiri Elmalı Tefsir
Elmalı Tefsiri (Orjinal) Elmalılı Orjinal Tefsiri Elmalı Orjinal Tefsir PDF formatında
Elmalı Orjinal Meali Elmalı Mealini oluşturmak için düzenleme bilgileri
Elmalı'lı Muhammed Hamdi Yazır
Hak Dini Kur'an Dili/Mukaddime Hak Dini Kur'an Dili/Mukaddime taslağı
Tefsir çalışmalarında HDKD < Fatiha Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
HDKD Mukayeseli çalışmalar Fatiha Suresi / Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri (Aslı ile güncel Türkçesinin mukayesesi) Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi taslağı Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi sadeleştirilmesi Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi İngilizce Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi mukayesesi Hak Dini Kur'an Dili/Nas Suresi Hak Dini Kur'an Dili/Nas Suresi İngilizce Hak Dini Kur'an Dili/Nas Suresi Arapça
HDKD/Sadeleştirilmiş HDKD/Fatiha HDKD/Bakara <
Şablon:Elmali Tefsir Şablon:Elmalı Tefsiri Tablolu HDKD çalışamaları çetelesi Şablon:Elmalıbakınız Şablon:Elmalı meali Şablon:HDKD Şablon:HDKD/Sadeleştirilmiş

İlk aşama:Dosya ulaşımı[düzenle | kaynağı değiştir]

Kitabi sıraya göre  HDKD/PDF dahili linki[düzenle | kaynağı değiştir]

-Dosya:101-Karia.pdf .

Alfabetik sıra HDKD/PDF dahili linki[düzenle | kaynağı değiştir]

İkinci aşama: Dosyaya harici linkli ulaşım[düzenle | kaynağı değiştir]

Kitabi sıra HDKD/PDF harici linkleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Alfabetik sıra HDKD/PDF harici linkleri[düzenle | kaynağı değiştir]

http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Dosya:56-Vakia.pdf


Üçüncü aşama:Tam PDF image ulaşımı (Doğrudan tefsire ulaşım)[düzenle | kaynağı değiştir]

Kitabi sıra HDKD/PDF imajı[düzenle | kaynağı değiştir]


Alfabetik sıra[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.