Sofu veya Sofi olan yani tarikat yoluna giren, özellikle bektaşi tarikatına giren, yani dindar olan canlar, demektir.

Bizden selam olsun sofu canlara
Vücudun şehrini yuyanlar gelsin
Yedi kat göklerin yedi kat yerin
Kudret binasını kuranlar gelsin
Sofu dedikleri bir kolay iştir
Erenler gördüğü bir engin düştür
Eti yok kanı yok bir uçar kuştur
O kuşun adını bilenler gelsin
Pirimi sorarsan Ali'dir Ali
Altından çakılmış Düldül'ün nalı
Kim sürdü kuyuda kırk arşın yolu
Bu yolun erkanın bilenler gelsin
Pir Sultan'ım eydür özüm didarda
Saklıyalım Hak katında nazarda
Çıkmadı can kazılmadık mezarda
O canın namazın kılanlar gelsin
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.