FANDOM


Objektif: Tarafsız (bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan) Objectif (Nesnel) : Kisisel görüşün, yorumun yer aldığı, herkesçe kabul edilmeyen ve kanıtlanamayan yargı.


Nesnel Nedir : Nesneyle ilgili, nesneye değğin, nesneyle belirlenen bilinçle ilişkili olan anlamındaki öznel terimine karşılık olarak dış gerçekle ilişkili olanı dile getirir.


Nesnel = Objektif = Kesin = Bilimsel = Değişken olmayan = Kanıtlanabilir = Herkese göre aynı


Nesnel bir düşünce dış dünyadaki gerçeklerden yansıyan bir düşüncedir. Öznel ise bir düşünceyse dış dünyadaki gerçeklerden ilişiksiz olarak insan zihninden dogan bir düşüncedir. (O.H)


TDK'ya Göre Nesnel : 1- Nesneye ilişkin olan. 2- Nesne ile uyuşan, nesne ile uyum içinde olan.  3- Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan:  4- Genel geçer olan, her düşünce için geçerli olan.  5- Bireyüstü olan, örneğin nesnel tin:  a. Bireyleri aşan, ama aynı zamanda onları birleştiren tinsel yaşam alanı (sanat, bilim, ahlak , hukuk). b. Tinin, öznenin dışına çıkan ürünleri, yapıtları, kuruluşları.


Nesnel ve Öznel AnlatımEdit

Nesnel ve Öznel Anlatım Herkes için aynı olan, kanıtlanabilir, doğrulanabilir olan anlatıma "nesnel anlatım"; bunun tersine de "öznel anlatım" denir.

Nesnel anlatımda söz söyleyen ya da yazan kişi, bir nesnede gördüklerini olduğu gibi anlatmakla yetinir. Yorum yapmaz, kişisel görüşlerini bildirmez. Bu tür anlatım, genellikle makalelerde kullanılır. Oysa öznel anlatım, kişisel görüşleri belirtmek, yorum yapmak amacıyla kullanılır. Bu tür anlatımlar, fıkra, deneme ve eleştiri, gezi gibi türlerde kullanılır. Yazarın, kanıtlama gibi bir amacı yoktur.

Bir yazıda her iki anlatım yolu birlikte kullanılabilir. Ancak bunların bir tutarsızlığa yol açmaması gerekir.


Öznel Nesnel FarkıEdit

Öznel Cümleler: • Yeşilliklerin içinde bir dere kenarı, insana huzur verir. • Bu uçsuz bucaksız deniz, insana yaşamdaki zavallılığını anımsatır. • Başarılı olmak için, her şeyden önce başarıya koşullanmak gerekir. • Oltayı atıp saatlerce beklemek bana zaman kaybı gibi geliyor. • Cahit Sıtkı'nın şiirlerinin tadı başka bir ozanda yoktur. • Kendisine yapılan iyiliği takdir etmeyecek insan yoktur. • Sanatçıların çocukluk anılarının anlatıldığı bu kitap herkesin ilgisini çekecek nitelikte. • Çok iyi bir insandır.

Nesnel Cümleler: • Türkçe alfabede 29 harf vardır. • Şinasi'nin yazdığı Şair Evlenmesi, Türk edebiyatında ilk tiyatro örneğidir. • Türkiye'de ilköğretim 7 yıl önce 8 yıla çıkarıldı. • Zeytinin en çok yetiştiği bölge Ege'dir. • Bursa nüfus yönüyle Türkiye'nin beşinci büyük kentidir.  •Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun şiir türünde yapıtı yoktur. • Nurullah Ataç yazılarında "ve" bağlacını kullanmamıştır. • Ülkemizdeki tiyatro izleyicisi sayısında bu yıl artış oldu. • Türkiye'nin yıllık ithalatı, ihracatından fazladır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.