FANDOM


OKUL ÖNCESİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Yıllara göre öğrenci sayıları

2007-2008 Öğrenci Sayısı:

2008-2009Öğrenci Sayısı:

2009-2010 Öğrenci Sayısı:

2010-2011 Hedeflenen Öğrenci Sayısı:

Yıllara göre derslik ve şube sayısı

2007-2008 Derslik ve şube sayısı :

2008-2009 Derslik ve şube sayısı:

2009-2010 Derslik ve şube sayısı:

2010-2011 Hedeflenen derslik ve şube sayısı:

Yıllara göre sosyal faaliyetler

2007-2008 Eğitim-Öğretim Sezonunda:

a)Kurs Sayısı:

b)Katılan Öğrenci Sayısı:

a)Kurs Sayısı:

b)Katılan Öğrenci Sayısı:

a)Kurs Sayısı:

b)Katılan Öğrenci Sayısı:

  • Ront Faaliyeti

a)Faaliyet Sayısı:

b)Faaliyete Katılan Öğrenci Sayısı:

2008-2009 Eğitim-Öğretim Sezonunda:

a)Kurs Sayısı:

b)Katılan Öğrenci Sayısı:

a)Kurs Sayısı:

b)Katılan Öğrenci Sayısı:

a)Kurs Sayısı:

b)Katılan Öğrenci Sayısı:

a)Faaliyet Sayısı:

b)Faaliyete Katılan Öğrenci Sayısı:

2009-2010 Eğitim-Öğretim Sezonunda:

a)Kurs Sayısı:

b)Katılan Öğrenci Sayısı:

a)Kurs Sayısı:

b)Katılan Öğrenci Sayısı:

a)Kurs Sayısı:

b)Katılan Öğrenci Sayısı:

a)Faaliyet Sayısı:

b)Faaliyete Katılan Öğrenci Sayısı:

2010-2011 Hedeflenen Eğitim-Öğretim Sezonunda:

a)Kurs Sayısı:

b)Katılan Öğrenci Sayısı:

a)Kurs Sayısı:

b)Katılan Öğrenci Sayısı:

a)Kurs Sayısı:

b)Katılan Öğrenci Sayısı:

a)Faaliyet Sayısı:

b)Faaliyete Katılan Öğrenci Sayısı:

Yıllara göre öğretmen sayıları

2007-2008 Öğretmen Mevcudu :

2008-2009 Öğretmen Mevcudu :

2009-2010 Öğretmen Mevcudu :

2010-2011 Hedeflenen Öğretmen Mevcudu :

Yıllara göre donatım durumu

Yıllara Göre Bilgisayar ve Projeksiyon Sayıları

2007-2008 Bilgisayar ve Projeksiyon Sayısı:

2008-2009 Bilgisayar ve Projeksiyon Sayısı:

2009-2010 Bilgisayar ve Projeksiyon Sayısı:

2010-2011 Hedeflenen Bilgisayar ve Projeksiyon Sayısı:

Yıllara Göre Akıllı Tahta Sayıları

2007-2008 Akıllı Tahta Sayıları:

2008-2009 Akıllı Tahta Sayıları:

2009-2010 Akıllı Tahta Sayıları:

2010-2011 Hedeflenen Akıllı Tahta Sayıları:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.