Tanıtımı Semineri[düzenle | kaynağı değiştir]

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün 

06/03/2013 tarih ve 43501582/774.01/166303 sayılı yazısı.

Bakanlığımızca uygulamaya konulan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve UNICEF’ in teknik destek sağladığı “TR0801.06 Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda yürütülmektedir. Söz konusu proje kapsamında okulöncesi eğitim programları revize edilmiştir. Okul öncesi eğitimi ile çocuk gelişimi ve eğitimi alanı öğretmenlerine “Okul Öncesi Eğitim Programının Tanıtımı Semineri” yapılacağı ve eğitimlerin 30/06/2013 tarihine kadar tamamlanacağı Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün ilgi yazılarında bildirilmektedir. 

Bu kapsamda İlimiz bağımsız anaokullarında görevli yönetici ve öğretmenler ile uygulama ve ana sınıflarında görevli okul öncesi çocuk gelişimi eğitimi alan öğretmenlerine verilecek olan eğitimin planlamasının yapılabilmesi amacıyla 02 Nisan 2013 Salı günü saat: 14:00' da Müdürlüğümüz 3. kat toplantı salonunda toplantının yapılması, söz konusu toplantıya ekli listede adı  soyadı, görevi ve görev yeri yazılı olan akademisyen ve eğitim görevlilerimizin katılması, toplantıya 7 merkez ilçemizin haricinde katılacak olan eğitim görevlilerimizin yolluk ve yevmiyelerinin Müdürlüğümüzce karşılanması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.