Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Sanrı, ilkokul çağına kadar çocuklar için en uygun spor dalının temel ve gelişim cimnastiği olduğunu kaydetti.

Murat Sanrı, birçok velinin cimnastik sporunun boy gelişimini etkilediği yönünde yanlış bilgiye sahip olduklarını vurgulayarak, "Veliler cimnastik yapan çocuğun boyunun yaşıtlarına oranla kısa kaldığını düşünmekte. Bu tamamen yanlış bir kanıdır. Spor ve boy ilişkisini incelerken büyüme ve gelişmeyi birlikte ele almak gerekir." dedi.

Temel ve gelişim cimnastiğinde ağır travmatik antrenmanların söz konusu olmadığına dikkat çeken Sanrı, daha çok çocuğun yaşı da göz önüne alınarak oyunsal formda yapıldığını kaydetti. Çocuğun bedensel gücünün gelişmesi, solunum dolaşım fonksiyonlarının artmasının bu sporla sağlanacağını aktaran Sanrı, "Çocukların esneklik ve estetik kazanması, atak ve çevik olması gibi birçok gelişim bu sporla kazanılır. Onları geleceğe hazırlayan özellikler aletli ve aletsiz çalışma ortamında geliştirilir. Bu aletler; ip, top, labut, cimnastik topu, sıra, mini denge, minder, parmaklık, kasa gibi cimnastik aletleridir." ifadelerini kullandı.

Büyüme faktörünün bilimsel olarak genetik, beslenme ve hormonal faktörlerden oluştuğunu kaydeden Murat Sanrı daha sonra şu bilgileri verdi: "Her çocuğun boyunu anneden-babadan geçen iki gurup gen birbirini bağımsız olarak etkilemektedir. Genler büyümenin ana kalıbını, çocuğun ırksal ve ailevi boy potansiyelini ergenlik başlama yaşını belirler. Genetik faktörler göz önüne alınarak çocuğun ergenlik sonu nihai boyu hesaplanabilir. Bunun için anne baba boyları arasında ilişkiler kuran formüller geliştirilmiştir. Bilimsel verilere göre genlerin tayin ettiği boy aralığı 170-180 santimetre ise düzenli egzersiz, beslenme ile üst sınır olan 180 santimetreye ulaşılabilir. Ama ne yapılırsa yapılsın 190 santimetre olamaz. İşte burada çocuğun yaşı ve fiziksel özellikleri göz önüne alınarak ilkokul çağına kadar başlanabilecek branş temel gelişim cimnastiğidir."

"Düzenli yapılan cimnastik çalışmalarının çocuğun boy gelişimini olumlu yönde etkilediği bilimsel verilerle kanıtlanmıştır." şeklinde konuştu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.